041 789 319 satjam@gmail.com

Veličastni shod 17.000 zdravnikov v Washingotonu 23.1.2022, ki se plemenito borijo za človeštvo in prihodnje rodove >>

8 min video o športnih žrtvah cepljenja, umrlih med tekmo na očeh javnosti:

Spodaj pa je vpogled SLO prijava na državno tožilstvo in pripombe na sporni pravilnik ministra na MZ… zaradi njegovega poskusa vsiljenja obveznega cepljenja s temi nepregledanimi in netestiranimi “cepivi”, s prevaro in goljufijo.

Preberite pozorno in mislite pozitivno, da naj se ta prevara tudi v naši domovini čim prej ustavi.

V ZDA je ministrstvo za delo preklicalo obvezno cepljenje  zaposlenih v vseh podjetjih z več kot 100 zaposlenih, ker je sodišče v ZDA odločilo, da je takšna uredba nezakonita. Tudi naši prevaranti na oblasti bodo morali to upoštevati.

Jožef Horvat, 25.1.2022

ZDRUŽENJE SONARAVNIH KMETOV SLOVENIJE (ZSKS)

Predsednik – Jožef Horvat – (tudi ustavni pobudnik zoper sporna »cepiva«)

RS MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE (MZ) MINISTER POKLUKAR – OSEBNO (A)

RS DRŽAVNO TOŽILSTVO- SPECIALIZIRANO DT (SDT) ZA ORGANIZIRAN KRIMINAL (B)

A) PRIPOMBE OZ. KOMENTAR NA PREDLOG PRAVILNIKA o določitvi programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2022…NA MINISTRA NA MZ OSEBNO (datum predloga pravilnika je 17.1.22, pripombe do 25.1.22)

B) PRIJAVA SUMA STORITVE KAZNIVEGA DEJANJA (KD) PO ČLENU 314 KZ RS…NA DT RS… (zaradi načrtovanja ogrožanja javnega zdravja…z dejanji načrtovanimi v spornem predlogu pravilnika-sporno-s prevaro oz. z goljufijo načrtovano neprostovoljno cepljenje še necepljenih ljudi v RS, ki se nočejo cepiti s temi nevarnimi nepregledanimi in netestiranimi eksperimentalnimi cepivi proti Covid-19…) ZOPER ODGOVORNO OSEBO- MINISTRA NA MZ oz.

PRIJAVA SUMA STORITVE KD PO ČLENU 101 KZ RS, GENOCID-zadnja alineja…NA DT RS…ZOPER ODGOVORNO OSEBO- MINISTRA NA MZ, če bi ta podpisal sporni pravilnik…s prilogo k 2. členu pravilnika- s Programom cepljenja…za 2022…tudi proti Covid-19, z izigravanjem oz. z goljufivim sklicevanjem na 25. Člen ZNB, ki naj bi bil podlaga za takšno sporno cepljenje vseh preostalih ljudi in otrok starejših od 5 let v RS. Enako velja ta prijava tudi za odgovorno osebo na NIJZ – direktorja in tiste sodelavce na NIJZ, ki pripravljajo tako sporen letni program cepljenja proti Covid-19. V tem spornem programu je namreč z goljufijo vrinjeno »cepljenje zaposlenih proti Covid-19« v 3. Točki programa in nato je še z goljufijo in s prirejanjem listine dodana izmišljena cela 7. Točka programa…s poskusom preslepiti ZNB in Ustavno sodišče RS… da bi vseeno sporno s prisilo cepili vse polnoletne ljudi in otroke od 5-11 let starosti…kateri še niso cepljeni s to prevaro. Člen 24. in 25. ZNB pa v celoti  govorita o cepljenju ljudi, ki potujejo na območje (v tuje države..v Afriki in Aziji…) nalezljivih bolezni tam ali se vračajo od tam… pri tem pa 24. Člen taksativno našteje 9 vrst nalezljivih bolezni, med njimi pa ni niti duha niti sluha o Covid-19. Torej gre za hudo prekoračitev pooblastil teh uradnih oseb in za poskus totalne goljufije in prevare nad še necepljenimi ljudmi in otroci v RS, cca 700-800 tisoč ljudi.

k A) MINISTER NA MZ G. POKLUKAR.

1.Tudi vam osebno je dobro znano, da pri tej prevari gre za eksperimentalno cepljenje z izgovorom »proti Covid-19«, saj so mnogi cepljeni zdravi ljudje kmalu po prejetem cepivu okuženi s korona virusi… odločilno pa je, da je Pfizer v svojih dokumentih na svoji spletni strani javno zapisal, da bo to eksperimentalno cepljenje proti Covid-19 potekalo do pomladi 2023…. če se prav spomnim. Do takrat ne more biti to cepivo registrirano za redno rabo!!! Vi to dobro veste in kljub temu pripravljate to smrtno nevarno goljufijo še za preostale ljudi in otroke!!! Podobno so tudi ostali proizvajalci teh cepiv dobili začasno dovoljenje za eksperimentalno cepljenje !

 1. Dobro vam je znano tudi, da niti zaposlenih ljudi ne sme nihče siliti v eksperimentalno cepljenje, brez njihovega polnega informiranja in brez njihovega prostovoljnega pristanka. Polnega informiranja o vseh najhujših nevarnih in tudi dolgoročnih posledicah teh »cepiv« (ki sploh niso cepiva) pa sploh ne more biti, ker so premalo časa v rabi in so dosedanje informacije daleč nezadostne. ALI JE MLADA KATJA V LJ- 21 LET STARA BILA POLNO INFORMIRANA, DA JO LAHKO ZADENE KAP ITD…KOT JO JE VSE DOLETELO???  ZAGOTOVO NI BILA DOVOLJ JASNO INFORMIRANA!!! Tudi to je vaša odgovornost. NIKOLI NE BOMO POZABILI KAKO NEČLOVEŠKO STE NOVINARJEM ODGOVORILI NA NJIHOVO VPRAŠANJE ALI BO DRŽAVA PLAČALA ODŠKODNINO ZA NJENO ZELO PREURANJENO SMRT PO CEPIVU: ODGOVORILI  STE NEVERJETNO NEPOŠTENO, DA DRŽAVA NI KRIVA, SAJ TO CEPLJENJE NI OBVEZNO, SMISELNO TO POMENI…KER JE EKSPERIMENTALNO IN PROSTOVOLJNO IN SI JE SAMA KRIVA ZAKAJ SE JE ŠLA CEPIT. NE PONAVLJAJTE VAŠE NEODGOVORNOSTI ŠE S TEMI ZAPOSLENIMI IN OSTALIMI…  V TEM ZLOČINSKEM PRAVILNIKU IN PROGRAMU…SAJ JIH JE VEČ STO TISOČ, KOT ŽE TUDI DIREKTOR NIJZ- MILAN KREK JAVNO OČITA DELODAJALCEM- GOSPODARSTVENIKOM, DA NISO DOVOLJ PRECEPILI SVOJIH ZAPOSLENIH…KAR JE ENAKO NEPOŠTENO, KOT VI O KATJI…Povrh pa 18. ČLEN USTAVE RS DOLOČA POLNO INFORMIRANOST IN PROSTOVOLJNO SOGLASJE KANDIDATA…TUDI TO STE PRIPRAVLJENI Z GOLJUFIJO KRŠITI ???
 2. V tem vašem spornem pravilniku in letnem programu…, pa nikjer ne piše, da gre za prostovoljno cepljenje proti Covid-19 (3. In 7. točka), torej je že zato oboje nezakonito in neustavno.
 3. Člen 24 ZNB točno oz. taksativno  našteva 9 bolezni, nato pa 25. člen ZNB  pooblašča ministra na MZ, da pripravi letni program cepljenja in zaščite samo in izključno zoper teh 9 bolezni.
 4. Torej si noben minister na MZ in nihče na NIJZ itd. ne more in ne sme izmisliti še bolezen Covid-19, katera ni določena v ZNB v členu 24 !!!!!
 5. To pa pomeni, da bi minister na MZ, na predlog, tako spornega letnega programa NIJZ o cepljenju proti Covid-19, če bi ga podpisal, osebno prekoračil svoja zakonska pooblastila na podlagi 24. in 25. člena ZNB ter bi kršil najmanj 18. Člen Ustave RS ter bi bil zato osebno, tudi kazensko, odgovoren za vse škodljive posledice (poškodbe, bolezni, smrti) tako prevarantskega spornega vsiljenega cepljenja ljudi, ki niso prostovoljno za to.
 6. DZ RS v tem primeru ni nič kriv, saj bi za ta pravilnik (in za vsa sporna dejanja po njem…)s podpisom samo ministra – odgovarjal samo minister sam osebno. Tudi vlada ne bi bila nič kriva, ker ne gre za odlok vlade, pač pa le za pravilnik in letni program – s podpisom samo ministra.
 7. Ta priprava tako spornega pravilnika s tako sporno prilogo – letni program cepljenja proti Covid-19… je torej  v KZ RS obravnavana  kot načrtovanje… ogrožanja javnega zdravja z nevarnimi (celo nepreverjenimi) sredstvi … v členu 314 in je za njo predvidena zaporna kazen do 5 let, za  podpisnika.
 8. Če pa bi tako nevaren pravilnik bil sprejet in se začel izvajati … z vsemi  v praksi že dobro znanimi nevarnimi posledicami na zdravju cepljenih ljudi – tudi smrti, pa takšno dejanje podpisa takšnega nevarnega spornega akta – pravilnika spada v člen 101. KZ RS, ki govori o  genocidnih dejanjih  (s strahom, grožnjami, s prisilo, prevaro nad ljudmi, proti njihovi volji…) in je zagrožena kazen najmanj 15 let, definira jih pa zadnja alineja v členu 101. Podpis na takšnem spornem aktu pa je po KZ obravnavan kot ukaz za ta dejanja, za genocid… zagrožena kazen pa je torej najmanj 15 let zapora !

Posvetujte se o tem s poštenimi pravniki !

 1. Minister g. Pokljukar !

Dobro premislite pred vašim osebnim podpisom pod tem pravilnikom … zaradi nadvse sporne 3. in 7. točke programa – priloge k 2. členu pravilnika.

Ker boste v času sojenja, ki bo nedvomno sledilo tej celi »korona prevari«, popolnoma sam s svojim podpisom osumljen in predvidoma tudi obtožen… bo celo breme  vseh teh spornih cepljenjih po podpisanem tem pravilniku, če bi ga vi tako spornega podpisali,  padlo samo na vas osebno. TOREJ DOBRO PREMISLITE.

 1. Takoj v začetku vašega mandata na MZ ste bili ovadeni zaradi suma vašega javnega spornega pozivanja k cepljenju z nevarnimi nepreverjenimi cepivi proti Covid-19, to obravnava 105. člen KZ RS in določa zaporno kazen do 5 let. Res, da DT dela že običajno zelo počasi, ob upoštevanju korupcije v oblastnih organih gre vse še počasneje. Vendar pa tudi vi dobro veste, da za vsako nočjo  neizbežno pride dan in zagotovo poznate pregovor:  kar seješ to žanješ, takšni so zakoni narave, tudi mi in vi minister, tudi cela RS, smo pa del te narave.

Tako bo tudi te korupcije pod sedanjo oblastjo nekega dne neizbežno konec. Za marsikoga še prehitro.

Tudi izgovori na »priporočila SZO« bodo takrat zaman, njim bo sojeno v ZDA, kjer je sedež SZO.

Enkrat pa bo sojenje že steklo in takšna dejanja zelo dolgo ne zastarajo.

TOREJ DOBRO PREMISLITE O SVOJEM MOREBITNEM TAKO NEVARNO (TUDI ZA VAS) SPORNEM PODPISU POD TAKŠEN, ZA MARSIKOGA LAHKO TUDI SMRTONOSEN,  PRAVILNIK… NEPREMIŠLJENEGA MINISTRA NA MZ.

Če ni šlo niti po zakonu, niti s spornimi odloki vlade, potem še bolj ne more tako sporno cepljenje biti izsiljeno s pravilnikom ministra. To tudi vam mora biti jasno, z izobrazbo dr. medicine, če pa vam  še ni jasno, pa se posvetujte s svojimi domačimi, ki vas zagotovo ne želijo videti v dolgoletnem zaporu !

 1. Osebno vam iskreno svetujemo, da tega nikakor ne podpišete.

k B) GDT g. ANDREJ ŠKETA IN ODGOVORNI NA SDT.

Tokrat vam pošiljamo še eno kazensko ovadbo oz. prijavo suma spornih oz. kaznivih dejanj s področja »korona prevare« v RS.

Ker ste v vaši organizaciji (DT) doslej prepočasni oz. preveč pasivni pri obravnavi vseh dosedanjih (ne le naših) kazenskih ovadb s področja »korona prevare« v RS, se odvija še naprej sporno, samo na podlagi zločinskih – za organe RS po popolnoma nezavezujočih priporočil SZO, ves čas pa v popolnem nasprotju z ustavo in zakoni RS, zelo nevarno cepljenje in je bilo doslej z nevarnimi sredstvi (biološko-kemičnim orožjem) v cepivih (proti Covid-19 –kar je samo lažni izgovor…) po izjavah Milana Kreka – direktorja na NIJZ… v RS že »cepljenih« oz. napadenih in poškodovanih nad 1,2 milijona ljudi. Ne vemo koliko  jih je zaradi tega napada umrlo… po evidenci oz. statistiki na NIJZ je menda samo 39 mrtvih, poučeni pa pravijo, da je nad 1000 mrtvih za posledicami »cepiv«, več tisoč pa huje poškodovanih.

To »cepljenje«, pa je »prišlo« nemoteno tako daleč najbolj zaradi neaktivnosti oz. prepočasnosti  DT RS, gospod GDT Šketa, vi ste osebno za to najbolj odgovoren, po našem mnenju.

Sedaj pa od vas zares pričakujemo, da boste končno takoj oz. najhitreje začeli predkazenski in kazenski postopek zoper najodgovornejše na MZ in na NIJZ… tudi v zvezi s tem novim nezakonitim poskusom cepljenja preostalih cca pol  milijona necepljenih odraslih in cca 300 tisoč  še necepljenih otrok do 18 let.

PREBUDITE SE KONČNO VSI NAJODGOVORNEJŠI NA DT IN PREPREČITE  TAKOJ TA ZADNJI POSKUS NAPADA NA PREOSTALE LJUDI S STRANI MINISTRA NA MZ OSEBNO, KDO BO SICER POMAGAL POŠKODOVANIM OD CEPIV IN  »POSPRAVLJAL« PREMNOGE UMRLE, KO BODO TA UNIČUJOČA SREDSTVA, PROGRAMIRANA NA DELOVANJE V VEČINI Z  ZAMIKOM 1-2 LETI, NAREDILA SVOJE,  ČE NE BO DOVOLJ ŽIVIH IN SPOSOBNIH LJUDI V RS ?????

GDT IN SDT,  TOREJ UKREPAJTE TAKOJ PO ZAKONU ZOPER MINISTRA NA MZ IN ZOPER DIREKTROJA  TER DRUGE ODGOVORNE NA NIJZ IN OBVARUJTE VSAJ DELNO USTAVNI RED RS IN TEMELJNE PRAVICE ŽE CEPLJENIH IN TUDI NECEPLJENIH LJUDI IN OTROK V RS. SAJ CEPIJO ŽE TUDI 5 LETNE OTROKE, OD ZAČETKA JANUARJA LETOS (5-11 LET), NAD 550 TISOČ LJUDI – SO PA CEPILI ŽE TRETJIČ, ŠE BOLJ SPORNO, BREZ PREDPISANIH POGOJEV IN SKORAJ BREZ UPANJA NA PREŽIVETJE  TEH 550 TISOČ LJUDI, KI SO ZAUPALI OBLASTI IN LAŽLJIVIM V BELIH HALJAH !

OD MINISTRA NA MZ G. POKLUKARJA  PA ABSOLUTNO ZAHTEVAMO IN PRIČAKUJEMO, DA POD NOBENIM POGOJEM  ALI PRITISKOM, NE BO NIKOLI PODPISAL TAKO SPORNIH DELOV TEGA  PRAVILNIKA IN PRILOGE –  LETNEGA PROGRAMA CEPLJENJA »PROTI COVID-19« OZ. NAPADA ŠE  NA PREOSTALE OTROKE IN LJUDI V RS.

VSEM ODGOVORNIM  ZA KD PO ČLENU 101. IN 105. KZ RS BODO SODILA REDNA SODIŠČA V RS, PO POTREBI PA VOJAŠKA ALI LJUDSKA SODIŠČA, ČE PRIDE TO NA VRSTO… TO PA NI VEČ TAKO DALEČ… PREVARA ŽE POKA PO ŠIVIH OD ZGORAJ NAVZDOL, SAMO VPRAŠANJE MESECEV ŠE JE KDAJ BO PREVARA POČILA TUDI V NAŠI DOMOVINI !

V PRIČAKOVANJU VAŠEGA SPOŠTOVANJA USTAVE IN ZAKONOV RS IN KONČNO TUDI VAŠEGA ČLOVEŠKEGA RAVNANJA DO SODRŽAVLJANOV vas pozdravljam.

Koper, 25.1. 2022                                                                                                             ZSKS – predsednik:

                                                                                                                                             Jožef Horvat

V vednost:  –     VČP, g. Svetina-Ali boste poslali kakšno vprašanje ministru na MZ

                            v zvezi z navedenimi spornimi nameni v tem pravilniku in programu????   

                     –     RS RS, g. Veselko –  Ali boste uvedli kakšne preiskave zaradi izgubljenih milijard

v tej celi politično- medicinski manipulaciji na škodo gospodarstva, javnih sredstev RS

in premnogih državljanov RS ??? Prosimo, ta naš dopis obravnavajte kot uradno prijavo!  

(oba, VČP in RS RS prosimo za pisni odgovor)    

–        Mediji

–        Tudi drugi …