041 789 319 satjam@gmail.com

Podpišemo izjavo za izstop iz SZO = Svetovne zdravstvene organizacije.

G. Andraž Teršek je objavil opis situacije, ki onemogoča izstop iz SZO po sedanji zakonodaji. Zato je treba najprej spremenit zakonodajo. Potrebna je dvotretjinska večina in plebiscit. Uporabimo to možnost in NE dopustimo, da se karkoli v imenu slovenskega naroda podpisuje brez naše vednosti !

Tukaj je razlaga na 3 pdf straneh za print in delitev – Civilna iniciativa slovenskih pravnikov >>

Tukaj je OBRAZEC, ki ga sprintamo, z VELIKIMI ČRKAMI podpišemo in ga pošljemo na naslov na listu >>

Množični podpisi OBRAZCA so edini korak za izstop iz SZO, izpolnimo ga z VELIKIMI ČRKAMI, podpišemo in ga pošljemo na naslov:
Obrazec pošljemo na naslov:
CD NAŠA SUVERENOST
poštno ležeče 1292 Ig
Kopiran obrazec nato pošljemo kot dodaten dokaz sodelovanja na elektronski naslov: nasa.suverenost@gmail.com

Seznanimo družino, prijatelje, znance, sosede, vse, ki jih poznamo, s katastrofalnimi spremembami, ki nam jih skušajo vsiliti s poseganjem te neizvoljene mednarodne organizacije SZO v naše ustavne pravice.

 

K zbiranju podpisov so se pridružili naši številni razumniki. V 8 min videu spodaj so posneti pozivi dr. Tomaža Mastnaka, dr. Karl Gržana in Antona Komata.

Prisluhnimo, za nas gre!

SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI!
 

Spodaj pa je vsebina 3 strani pdf za prebrati:

CD NAŠA SUVERENOST

PROTI PANDEMIČNEMU SPORAZUMU

PROTI SPREMEMBAM MZP

ZA IZSTOP IZ WHO

Spodaj je kaliteten 8 min video z ustnim pozivom za množični podpis 3 slovenskih razumnikov: dr. Tomaža Mastnaka, dr. Karl Gržana in Antona Komata.

SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (SZO) – ORIGINALNA IDEJA 1948

 • SZO mora služiti zdravju ljudi.
 • Cilj SZO je zagotoviti, da vsi ljudje dosežejo najvišjo možno raven zdravja (1. člen Ustanovne listine SZO)
 • Spoštovati je potrebno državno suverenost in vladavino prava (3.člen MZP).
 • V celoti mora biti spoštovana samoodločba narodov.
 • Spoštovati se mora vse človekove pravice (54. člen MPZ).

SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (SZO) – NOVA AGENDA ZDAJ !!!

 • S sprejetjem sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (MZP ali IHR) in pravno zavezujočo pogodbo o pandemiji si SZO prizadeva ustvariti totalitarno diktaturo, pri čimer bi se suverenost držav v zvezi z zdravjem prenesla na SZO, ki bi izvajala predpise brez spoštovanja človekovega dostojanstva ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

ZAKAJ SO SE CILJI DELOVANJA SZO SPREMENILI?

SZO že desetletja pestijo številni navzkrižni interesi in korupcija. V SZO so se infiltrirali Big Farma, velike fundacije, skorumpirali pa so jo tudi finančni prispevki korporacij in nevladnih organizacij, ki imajo neizmeren vpliv na odločitve SZO, ki koristijo le tem korporacijam in organizacijam, in sicer s sistemom pranja denarja in trgovanja z vplivom velikih razsežnosti. Več kot 80% vseh finančnih prispevkov prihaja s strani privatnih korporacij, različnih fundacij in nevladnih organizacij. SZO se ravna po diktatu tako imenovanih zainteresiranih deležnikov, medtem ko ne upošteva potreb in želja ljudi. Globalna zdravstvena struktura, ki jo predlaga SZO, je veliko bližje organiziranemu kriminalnemu sindikatu kot pa čemur koli, kar bi spominjalo na javno zdravje.

KATERE SO NAJBOLJ PEREČE SPREMEMBE, KI JIH UVAJA SZO?

 1. Črtanje iz člena 3 MZP že dane osnovne pravice kot so: človekovo dostojanstvo, človekove pravice in svoboščine!
 2. Priporočila spreminjajo v pravno zavezujoča za vse države članice! (člen 1 in 42 MZP)
 3. Za epidemijo bi lahko razglasili tudi samo potencialno ogroženost ne dejanske nevarnosti (člen 2 MZP)
 4. SZO bi imela pooblastila, da zahteva zdravniške preglede, dokazila o cepljenju…(člen 18 MZP)
 5. Uvedba sistema globalnih zdravstvenih certifikatov, vključno z dokazilih o testih, cepljenju, preventivi, okrevanju in obrazci za sledenje…(členi 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36, 44 MZP)
 6. Odbor za izredne razmere bi bil pooblaščen, da preglasuje odločitve suverenih držav glede zdravstvenih ukrepov, njegove odločitve pa bi bile dokončne. (člen 48 MZP)
 7. Preusmeritev ogromnih finančnih sredstev v Farmacevtski bolnišnični kompleks za izredne razmere. (člen 44a MZP)
 8. Generalnemu direktorju SZO se omogoči nadzor nad proizvodnimi sredstvi z »načrtom dodeljevanja zdravstvenih proizvodov«, ki bo od razvitih držav pogodbenic zahteval, da v skladu z navodili dobavljajo proizvode v primeru pandemije.
 9. SZO bi imela zelo razširjene zmogljivosti za cenzuro z možnostjo določitve, kaj so prave in kaj napačne informacije. (aneks 1, str. 36).

MONS 18.2.2023:

Zbralo se je več kot 500 ljudi, dvorana je bila premajhna, pri odprtih vratih so v preddverju spremljali poziv za IZSTOP iz SZO – Svetovne zdravstvene organizacije: https://zaper-x.si/mons/

Viri:

LINK svetovne zdravstvene organizacije: https://apps.who.int/gb/wgihr/e/e_wgihr-2.html
https://www.who.int/teams/ihr/ihr-review-committees/review-committee-regarding-amendments-to-the[1]international-health-regulations-%282005%29
https://inb.who.int/
1.Angleški info PDF za PRINT: https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_6-en.pdf
2.Angleški info PDF za PRINT: https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_7-en.pdf

Obrazložitev pojmov:

SZO ali WHO = Svetovna zdravstvena organizacija
MZP = Mednarodni zdravstveni pravilnik iz leta 2005 je pravno zavezujoč sporazum 196 držav o vzpostavitvi zmogljivosti za odkrivanje in poročanje o morebitnih izrednih razmerah na področju javnega zdravja po vsem svetu. MZP ali IHR zahteva, da so vse države sposobne odkriti, oceniti, poročati in se odzvati na dogodke v zvezi z javnim zdravjem.

Predlogo pripravil: ZAVOD CISP iniciativa slovenskih pravnikov www.cisp.si

Spodaj je čudovit 8 min video s POZIVOM 3 slovenskih razumnikov za PODPIS sprintane izjave za izstop iz SZO: dr. Tomaža Mastnaka, dr. Karl Gržana in Antona Komata. Prisluhnimo!