041 789 319 satjam@gmail.com

Zdravniki, ki cepijo, kršijo zakonsko pojasnilno dolžnost in ne povedo ljudem, da je covid cepivo eksperimentalno in kakšne so posledice >>

Mag. Vladimir Pirnat dr.med., spec.int.med. in dipl. psiholog je v pismu pozval prof.dr. Ihana, da seznanijo ZDRAVNIŠKO ZBORNICO z vsebino spodaj:

Spoštovani prof.dr. Alojz Ihan, dr.med.

V IZOGIB PRAVNIH POSLEDIC zaradi morebiti pomanjkljivo informiranih ljudi pred cepljenjem zoper Covid-19, prosim, da seznanite predsednico ter članice in člane Zdravniške zbornice s priloženim sestavkom.

Zdravniško zbornico naprošam, da se objavi moj sestavek v priponki v celoti, brez korekcij čimprej v glasilu ZZS:

CEPLJENJE PROTI COVID-19 IN S TEM POVEZANA ODGOVORNOST:

  1. Vsa Covid cepiva so bila dana v uporabo le po nekajmesečnih raziskavah glede učinkovitosti in varnosti. Pred njihovo množično uporabo na ljudeh niso bili opravljeni preizkusi, ki so nujno potrebni za vsa, tudi najbolj preprosta in nenevarna zdravila. Zato cepiva zoper Covid-19 uradno niso licencirana. Vsa Covid cepiva imajo dovoljenje le za nujno, pogojno uporabo na ljudeh. Ker niso znani njihovi dolgoročni učinki in možne dolgoročne škodljive posledice, se bodo le-ti ugotavljali na cepljenih ljudeh. Preizkušanje (Klinična faza preizkušanja Covid cepiv na ljudeh) bo trajalo uradno do leta 2023.
  2. POJASNILNA DOLŽNOST >> Ker gre za preizkušanje cepiv na ljudeh so organizatorji cepljenja in cepilci po zakonu dolžni pred cepljenjem ljudi (raziskovance):

– seznaniti, da prostovoljno sodelujejo v testiranju nedovolj preizkušenih sestavin oz. genske manipulacije, prvič uporabljene za cepljenje ljudi,

– opozoriti na vse do sedaj znane škodljive sopojave in jih seznaniti z možnostjo dolgoročnih neželjenih učinkov Covid cepiv,

– seznaniti, da so po prejemu Covid cepiv v svetu in pri nas registrirani številni sopojavi, tudi umrli, …

– seznaniti, da eksperimentalna Covid cepiva niso 100% učinkovita in da je zaščita po cepljenju le začasna (zaradi hitre mutacije virusa).

Dokler Covid cepiva niso prestala celotne sheme postopkov za redno registracijo in nimajo dovoljenj za redno uporabo, njihova uporaba podlega vsem zakonom, konvencijam in deklaracijam, ki zadevajo raziskave na ljudeh v medicini, tudi Helsinški deklaraciji iz leta 1964, večkrat revidirani in dopolnjeni, nazadnje v Fortalezi v Braziliji leta 2013.

Helsinška deklaracija deklaracija ima 37 točk ter predstavlja pogoj (imperativ) za zdravnike in drugo zdravstveno osebje pri izvajanju medicinskih raziskav na človeku.

Za sodelovanje pri uporabi novih cepiv proti SARS-CoV-2 so pomembne zlasti 4 točke iz poglavja »Splošna načela«:

  1. točka: Splošni namen medicinskega raziskovanja je pridobivanje novih spoznanj in znanja, vendar ta cilj (namen) ne sme imeti prednosti pred pravicami in interesi raziskovanca kot posameznika (individuuma).
  2. točka: Zdravnik, ki je vpet v medicinsko raziskovanje, je dolžan zaščititi in varovati življenje, zdravje, čast, integriteto, pravico do samoodločbe, zasebnost in zaupnost osebnih podatkov preiskovanca. Odgovornost za zaščito zgoraj naštetih deležnikov pri raziskovancih je vedno osebna in je neločljiva od raziskovalca, zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca in ni prenosljiva na raziskovanca, tudi ne, če je dotični za sodelovanje dal soglasje.
  3. točka: Zdravnik mora upoštevati etične, pravno-legalne in institucionalne norme in standarde za raziskovanje na človeku, tako v državi, v kateri se raziskava izvaja kot mednarodno. Nobena nacionalna niti internacionalna etična, pravno-legalna ali institucionalna pravila ali določila ne morejo omejevati ali izničiti katerekoli od zgoraj naštetih zaščit raziskovanca iz te deklaracije.
  4. točka: Odprava vsakršne škode ali neželjene posledice sodelovanja v raziskavi mora biti zagotovljena z ustreznim zdravljenjem in eventualno poplačana z ustrezno odškodnino.

POVZETEK: Cepiva proti SARS-Cov-2 so vsa še vedno v fazi raziskav. Po Helsinški deklaraciji je lahko sodelovanje v raziskavi na človeku le prostovoljno. Obvezno ali pogojevano neprostovoljno cepljenje proti SARS-CoV-2 pod nobenim pogojem ne more biti etično, niti legalno, sodelovanje zdravnikov pri neprostovoljnem poseganju, zdravljenju in/ali cepljenju se preganja po mednarodnih zakonih. Vnaprej morajo biti znana pota, načini in vrste ugotavljanja odgovornosti ter načini reševanja sporov v primeru zapletov po sodelovanju v raziskavi, znan pa mora biti tudi vir za poplačila morebitnih odškodnin, če bi do njih prišlo. Kršenje Helsinške deklaracije je po mednarodnem pravu hudo kaznivo dejanje in pomeni zločin proti človeštvu, preganja se po uradni dolžnosti ter kaznuje z najvišjimi kaznimi.

mag.Vladimir Pirnat, dr.med. spec.int.med.in dipl. psiholog

PROSIM DELITE, DA LJUDJE VIDIJO, DA SO BILI OPOZORJENI IN ŠE VEDNO VZTRAJAJO!

14.04.2021

Del Aškerčeve pesmi Čaša nesmrtnosti.

Ni potrebno nič veliko študirati, ampak gojiti vrline, sam sebe nenehno vzgajati za dobro.

Čaša tvoja je – življenje tvoje!
Sam napolni z večnosti jo lekom!
Čaša tvoja je življenje tvoje.
Vlivaj vanje vsak dan dela dobra,
dela slavna za rojake svoje,
za rojake in za domovino!
Zlega čina pa ni jedna kaplja
v čašo nikdar ti ne kani toto!
Prej ne nehaj vlivati v posodo
dokler polna ti ne bo do roba,
dokler polna čisto ni do – groba!…
Truplo tvoje pač strohni v gomili,
ali čaša tvojih del ostane!
Narod tvoj bo pil iz čaše tvoje,
s pitjem njenim bode se napajal –
v delih svojih živel sam boš večno!

Čaša nesmrtnosti je pripovedna pesem, snovno oprta na zgodovino Orienta, v kateri je izražena misel, da je človekovo bivanje utemeljeno na dobrih delih in služenju prihodnjim rodovom. Pesem je izšla leta 1890 v zbirki: Balade in romance.

jesen 2020 – Razglas dr. Vladimir Pirnat

JAVNO PISMO dr. Vladimir Pirnat o COVID 19:

Prosim, da z mojim priloženim javnim pismom seznanite članice in člane Zdravniške zbornice Slovenije oz. moje javno pismo kot repliko na odgovor kolega prof.dr. Alojza Ihana, dr.med. objavite v celoti (z vsemi povezavami kot referenco za moje navedbe).

Spoštovana predsednica Zdravniške zbornice Slovenije

Spoštovane kolegice in kolegi zdravniki,

Veljavni in napovedani prihodnji Covid-19 ukrepi odločevalcev v Sloveniji so v nasprotju z ugotovitvami novejših raziskav in mnenji številnih mednarodno uveljavljenih zdravnikov v Evropi in ZDA.

Kot izhodišče za čim širšo multidisciplinarno strokovno in družbeno razpravo v Sloveniji navajam povzetke oz. linke izjav nekaterih mednarodno uveljavljenih zdravnikov in raziskovalcev.

1./zaključki analize večletnih uradnih podatkov presežne umrljivosti po svetu:

https://youtu.be/8UvFhIFzaac

– epidemija Covid-19 v Evropi se je končala junija 2020, drugega vala ne bo.

– od junija 2020 dalje je v Evropi CASEDEMIJA (porast števila PCR pozitivnih oseb (zaradi povečevanja števila testiranj), ob majhnem številu hospitaliziranih in umrlih z/zaradi Covid-19

– v Švedski (brez lock down in obveznih mask) je z ali zaradi virusa SARS Cov-2 umrlo manj ljudi kot v nekaterih evropskih državah, kjer izvajajo “lock down” in druge restriktivne ukrepe.

https://m.youtube.com/watch?v=LrRijSa8494

 

2./prof.dr. Jean-Francois Toussaint (direktor inštituta za biomedicino in epidemiologijo v Parizu in sodelavec Univerze Harvard):

epidemija Covid-19 v Evropi končana, sedanja histerija je posledica večanja PCR pozitivnih oseb. Večina njih je brez kliničnih znakov ali blago bolnih, le redki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4466330470075895&id=100000969581998

 

3 /Prof.dr.Kary Mullis, dobitnik Nobelove nagrade za izum testa PCR:

PCR metoda omogoča pomnožitev in dokaz DNA, ni pa dokaz infekcije oz. obolenja.

https://www.mojvideo.com/video-kaj…/d349f996f5f439d866a1

 

4./Prof.dr. Jay Batacharya (Univerza Stanford):

PCR testiranja in evidentiranje stikov, predpisano obvezno nošenje mask so napake, ki povzročajo le neželjeno paniko

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4578637602178514&id=100000969581998

 

5./Prof.dr. Klaus Puschel – vodja sodne medicine Univerze v Hamburgu je obduciral preko 100 umrlih z diagnozo Covid-19 trdi:

Nevarnost virusa SARS Cov-2 je močno pretirana. Vsi umrli so bili povprečno stari 80 let in vsi so imeli pred okužbo Covid-19 življenjsko nevarne bolezni. Nihče ni umrl zaradi virusa SARS Cov-2. Spremembe na organih so bile pogosto podobne kot pri bolnišničnih okužbah.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4597933620248912&id=100000969581998

 

6./Akademik molekularni biolog prof.dr. Miroslav Radman:

v Hrvaški je v 8 mesecih letos umrlo 1967 oseb manj kot v enakem obdobju lani

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2739374453047836&id=1840597172925573

 

7./Prof.dr. John Ioannidis (Medicinska fakulteta Stanford):

na osnovi metaraziskav in uradnih podatkov zaključuje, da je smrtnost Covid-19 bolezni 0,15% inficiranih oz. podobna smrtnosti srednje težke epidemije gripe (kljub cepljenju prebivalstva proti gripi)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4643444335697840&id=100000969581998

 

8./Profesorji infektologije in epidemiologije iz najbolj cenjenih Medicinskih fakultet v svetu Stanford, Yale, Harward in Oxford poročajo:

da so Covid-19 ukrepi nekoristni, povzročajo pa enormno in nepopravljivo škodo javnemu zdravju v bodoče

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4625804574128483&id=100000969581998

 

9./Prof.dr. Ursel Heudorf (spec. za javno zdravje v Frankfurtu), prof.dr. Torsten Bauer (vodja pljučne klinike v Berlinu), prof.dr. Henrik Streeck (direktor Inštituta za virologijo Medicinske fakultete v Bonnu):

kljub strmo naraščajočemu številu PCR pozitivnih oseb ostaja število Covid-19 obolelih, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo majhno.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4098832676811916&id=100000556724707

 

10./Prof.dr.Karina Reiss in mikrobiolog prof.dr. Sucharid Bhakdi (emeritius prof. Univerze Mainz):

klinična slika in smrtnost Covida-19 je primerljiva s srednje težko vsakoletno epidemijo gripe

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4036276516400866&id=100000556724707

 

11./Prof.dr.Carl Heneghan (klinični epidemiolog, director of the University of Oxford’s Centre for Evidence-Based Medicine): preferira Švedski model.

Z začetkom šole v jeseni je kot kot vsako leto 3-4 x več respiratornih infektov, ni pa zato potrebno zapirati šol in družbe

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=nHqz-Wk3hus

 

12./Mnenje Svetovne zveze zdravnikov oktobra 2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3798006980210709&id=100000043325535

 

13./Javno pismo  2000 nizozemskih zdravnikov vladi in javnosti o škodljivosti Koronskih ukrepov

https://www.naravnirazvoj.si/…/nizozemska-javno-pismo...

 

14./Javno pismo 394 zdravnikov Belgijski vladi in medijem:

https://www.aier.org/…/open-letter-from-medical…/

 

15./Prof.dr.Beda Stadler (prof. emeritus imunologije Medicinske fakultete v Bernu v Švici):

70-80% ljudi na Covid-19 zelo verjetno že imunih

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4597929703582637&id=100000969581998

 

16./Prof.mikrobiologije dr.Sucharid Bhakdi:

v učinkovito in varno cepivo proti Corona-19 je zgrešen projekt:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2754677394810553&id=1977684662509834

 

17./v Sloveniji praktično vsi javni mediji enoglasno strašijo prebivalce z vsakodnevnim poudarjanjem števila PCR pozitivnih oseb…

…ne da bi navajali podatke o pridruženih boleznih in starosti vseh hospitaliziranih in umrlih PCR pozitivnih oseb.

Naraščanje števila dnevno pozitivnih PCR oseb je v predvsem posledica večanja števila dnevno opravljenih PCR testiranj.

Na osnovi teh laboratorijskih rezultatov vlada  po priporočilih svetovalne skupine pod vodstvom prof.dr. Bojane Beovič, NIJZ in odločevalcev v zdravstvu sprejema škodljive  restriktivne ukrepe.

Slovenske bolnišnice strašijo z napovedjo neobvladljivega navala presežnih bolnikov, kljub temu, da ves čas pandemije Covid-19 še zdaleč niso zdravile toliko respiratornih virusnih okužb kot prejšnja leta, npr. 20.2.2020 je bilo zaradi virusnih okužb (gripe) hospitaliziranih več kot 700 ljudi

https://www.24ur.com/…/opazamo-zaplete-ob-prebolevanju...

 

18./Kaj se dogaja iz ekonomskega vidika pod pretvezo Covid-19

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4622311901144417&id=100000969581998

 

19./Mislav Kolakušić – Hrvaški delegat v Evropskem parlamentu:

posledice lock down ukrepov bodo ogromna izguba delovnih mest in zadolženost evropskih držav.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1065962303798089&id=374159272978399

https://www.facebook.com/sudacmislavkolakusic/videos/3913640868664213/

 

20./dr. Rainer Fullmich: mednarodna tožba glede pandemije Covid-19 –   zločin proti človeštvu

– PCR laboratorijski testi ne dokazujejo števila okuženih in obolelih oseb ter njihove kužnosti

– množična testiranja in vsakodnevno poudarjanje števila PCR pozitivnih oseb  strašijo ljudi in služijo kot opravičilo za škodljive omejitvene ukrepe

– virus SARS Cov-2 ni nov virus, temveč varianta že poznanih Corona virusov, ki povzročajo vsakoletni gripi podobne respiratorne infekte

– pandemija bolezni Covid-19 je glede umrljivosti oz. ogrožanja zdravja ljudi enako nevarna kot sezonska gripa

– omejitev gibanja, obvezno nošenje mask in drugi Covid ukrepi  niso imeli pomembnega vpliva na širjenje infekcije, predstavljajo pa neutemeljeno kratenje človekovih pravic in povzročajo enormno zdravstveno, socialno in gospodarsko škodo.

https://ceflix.org/…/crimes-against…/goodgospelplaylist

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4107537519274765&id=100000556724707

Kip svobode in pravice.

Podpis: mag. Vladimir Pirnat, dr.med.

spec.int.med. in dipl.psiholog

https://www.facebook.com/vladimir.pirnat/posts/4655082051200735

 

V vednost:

Minister za zdravje Tomaž Gantar, dr.med.

Predsednik republike Borut Pahor

RTV Slovenija: Manica Ambrožič