041 789 319 satjam@gmail.com

Poskrbimo za vsa področja življanja z vzporedno oskrbo v nabavi hrane, šolanju otrok, zdravstvene in pravne oskrbe in vseh področij, ki se dotikajo življenja.

 

Tako lahko živimo svobodno prihodnost brez krutega pogojevanja v škodo ljudi:

https://www.skrivnostisveta.si/objave/samooskrba/

POVEŽIMO SE v lokalnih skupnostih!

‘Posvoji’ kmeta…

Gospodarske težave vključno z viri ENERGIJE, ceno in dostopnostjo lahko vplivajo na TRANSPORT in dostavo DOBRIN, ki so nujne za življenje!

Poleg tega so v lasti KORPORACIJ, ki upravljajo z našimi življenji na neželen in pritiskajoč način, ki ga vsi občutimo z mnogimi pogojevanji in nesmisli.

Dr. Reiner Fullmich kovid obtožnica 12.2.2021 >>

Navodilo dr. Reiner Fullmich glede oskrbe prebivalstvu >>