041 789 319 satjam@gmail.com

Slovenska vlada vrača vse kazni, plačane zaradi kovid pandemije.

Vir: https://www.logicno.com/hrana-zdravlje/mediji-sute-ko-pizde-slovenska-vlada-vraca-gradanima-sve-kovid-kazne

Slovenska vlada je vložila predlog zakona za zaustavitev pobiranja še neplačanih kovid glob (zaradi nenošenja mask in drugih kršitev neustavnih odlokov prejšnje vlade).

Že plačane kazni bodo vrnjene, podatki o kršitvah pa samodejno izbrisani iz javnih evidenc.

Gre za globe v skupni višini 5,7 milijonov eurov.

Od konca izrednih kovid razmer je ustavno sodišče razveljavilo ključni določbi:
* zakona o nalezljivih boleznih in
* zakona o javnih zbiranjih
To kar je bilo pravna podlaga za oster pristop prejšnje vlade do kaznovanja kršitev kovid pravil.

Globe so bile eden od razlogov za kovid proteste proti vladi. Nova vlada je obljubila zaustavitev vseh postopkov in tudi vrnila vse plačane kazni.

Nezaupanje v pravno državo

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je predlog zakona označila za pomemben pri vzpostavitvi zaupanja v pravno državo, “ki je bilo močno okrnjeno z uporabo pretirane in protiustavne kovid represije“.

Od marca 2020 do maja 2022 je bilo na podlagi zakona, ki je bil pozneje razglašen za neustavnega, sproženih več kot 62.000 sodnih postopkov. Izrečene globe pa so znašale skupno 5,7 milijona evrov, poroča Euractiv glede na Slovensko tiskovno agencijo STA.

Pobrali za 1,7 milijona evrov kazni

Približno 30 % ali nekaj več kot 1,7 milijona evrov kazni je bilo plačanih. Preostale pa še čakajo, čeprav je bila izvršba ustavljena kmalu po nastopu nove vlade.

Na začetku kovida je bila prejšnja vlada soočena z negotovostjo v hitrih, začasnih ukrepih, s poseganjem v svobodo gibanja ljudi in pravico do zbiranja.

Vsi ukrepi vključno krizni, pa morajo biti v skladu s temeljnimi načeli ustavnega reda in pravne države… Kriza ne more in ne sme biti izgovor za njihovo spodkopavanje,” je dodala.

Pozor!

 V odločanju o zdravju in bolezni pa je pripravah je predaja suverenosti Slovenije in drugih držav članic ‘Svetovni zdravstveni organizaciji WHO’. Podpis takšnih dokumentov je prav tako neustaven, vedar če do njega pride, je NAD USTAVO SLOVENIJE. Odprta je peticija – glas ljudi proti podpisu takšne pogodbe med Slovenijo in ‘Svetovno zdravstveno organizacijo WHO’:

Podpis peticije >>

Več o tem >>

O peticiji PORTAL pogumen.si >>

Video poziv Patra Karel Gerža, dr. Biserka Ilin in drugi h podpisu peticije: