041 789 319 satjam@gmail.com

Hvala dragi prijatelji, za slogo v ohranitvi pitne vode!

Preklican je tudi nevaren zakon o nalezljivih boleznih!

Na sliki spodaj so podatki statističnega urada Slovenije o številu umrlih. Letos je v Sloveniji od JANUARJA do APRILA 2021 umrlo 8176 ljudi. To je 10% več v primerjavi s petletnim povprečkom 2015-2020, ko je od JANUARJA do APRILA v povprečju umrlo 7470 ljudi. Celo v covid času 2019-2020, ko še NI bilo CEPIVA ni umrlo več kot 7632 ljudi od JANUARJA do APRILA. Sedaj, ko je prebivalstvo deloma že precepljeno, pa skupno število umrlih iz raznih vzrokov raste. Število se nanaša na skupno vse smrti, ker se obdukcije več ne delajo in pravega vzroka smrti torej ni možno več znanstveno uremeljeno. Podobni podatki so tudi v drugih deželah sveta.

Število umrlih v Sloveniji od JANUARJA do APRILA leta 2021 je 8176 ljudi. To je 10% več v primerjavi s povprečkom od leta 2015-2020, ko je od JANUARJA do APRILA v povprečju umrlo 7470 ljudi. Po uvedbi cepljenja je torej umrlo več ljudi kot prej.

Spodaj pa poglejte 4 min video – milijonski protest v Atenah v Grčiji proti prisilnemu cepljenju.

Unikatni posnetki iz zraka, po minuti in pol se začne glasba zanosa in vzkliki, nobenih policajev!

Video 4 min 15.7.2021 Atene Grčija

 

 

PROTI kapitalski manipulaciji z vodo!

https://zapitnovodo.si/

https://ekokrog.org/

http://www.drustvo-vodarjev.si/

https://www.vodenedamo.si/

FB 3 min Vid Valič o vodi >>

Zavračamo škodljiv zakon kapitalskih interesov za vodo in glasujemo PROTI !

Vsi na volišče, potrebujemo 320.000 glasov PROTI za ohranitev pitne vode !

 • PROTI ogrožanju površinskih in podzemnih voda,
 • PROTI novim gradnjam na vodnih in priobalnih zemljiščih, ki vključujejo tudi izpuste odpadnih voda in/ali uporabo škodljivih in nevarnih snovi,
 • PROTI gradnji objektov, ki niso v javno korist in niso javno dobro
 • PROTI povečanim možnostim za privatizacijo dostopa do vode
 • in PROTI poslabšanju poplavne varnosti.

Oglejte si spodaj strokovno mnenje PROTI novemu zakonu o vodi, ki ga je izdal oddelkek za geografijo na Filozofski fakulteti!

——————————————–

Spodaj je laži poln vladni letak za vodo – 3 slike s korekcijo dejanskega stanja:

——————————————–

Za svoje dobro glasujemo

PROTI!

———————————————————-

————————————

Večje slike vladnega letaka na MOBIJU lahko vidite spodaj pod modrim tekstom – 3 slike s korekcijo dejanskega stanja…

————————————

GLASUJEMO PROTI !

Potrebujemo 320.000 glasov PROTI za ohranitev slovenske pitne vode, to je petina prebivalstva, vsi moramo glasovati proiti in glasovati PROTI!

Strokovno mnenje oddelka za geografijo Filozofske Fakultete:

Mnenje Oddelek za geografijo, FF, UL o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. marca 2021:

Novela Zakona o vodah je po našem mnenju neprimerna, saj ne prispeva k vzpostavitvi boljših okvirjev za upravljanje z vodnimi viri, temveč ravno nasprotno. Utemeljitev:

 1. Poleg gozdov so vode naš glavni naravni vir, zato bi morali biti kot odgovorna družba zavezani k njihovemu varovanju in ohranjanju za prihodnje generacije. Slovenija je dežela voda, vendar količinsko bogastvo marsikje vse bolj ogroža slabšanje kakovosti tako površinskih kot podzemnih voda.
 2. Vsakršna širitev možnosti gradnje objektov na vodnih in priobalnih zemljiščih, še zlasti zunaj naselij, ki jo vnaša novela Zakona o vodah, je problematična, saj dopušča dodatne antropogene pritiske na občutljiv vodni in obvodni prostor. S tem se potencialno širi človekov vpliv na vodni krog, kar poslabšuje kakovost rečnih voda in njihove hidromorfološke značilnosti, hkrati pa se zmanjšujejo samočistilne sposobnosti ter ekosistemski potencial vode.
 3. Reke so najbolj dinamičen in s tem najbolj opazen del odtoka, a je ob tem potrebno naglasiti, da so nerazdružljivo povezane s celotnim vodozbirnim območjem in še posebej s podzemnimi vodami. Podzemne vode so po drugi strani daleč najbolj pomemben vir pitne vode v Sloveniji. Z varovanjem rečnih voda tako neposredno varujemo našo pitno vodo, s katere kakovostjo se, kljub naraščajočim pritiskom na vodne vire, tako radi pohvalimo.
 4. Širitev možnosti gradnje objektov na vodnih in priobalnih zemljiščih odpira tudi številne druge dileme, kot so poseganje na poplavna območja in posledično poslabšanje poplavne varnosti, omejevanje prostega dostopa do vode ter odpiranje možnosti za privatizacijo obvodnega prostora.
 5. Zakon s širitvijo 37. člena poudarja sektorski pristop k usmerjanju prostorskega razvoja vodnega in obvodnega prostora ter s tem posega v sistem prostorskega načrtovanja.
 6. O tako občutljivih vprašanjih, kot je širitev možnosti gradnje objektov na vodnih in priobalnih zemljiščih, bi bilo potrebno upoštevati načelo previdnosti ter ob tem zasledovati najširši možni družbeni konsenz med različnimi deležniki, kar ob pripravi in sprejemanju novega Zakona o vodah ni bilo upoštevano v zadostni meri.

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 6. 7. 2021

MOŽNOSTI GLASOVANJA:

Možno bo tudi glasovanje iz tujinehttps://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/glasovanje-iz-tujine

Za vse izjeme tudi glasovanje po pošti iz Slovenije: https://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/glasovanje-po-posti-iz-slovenije

Možnost napovedanega glasovanja izven okrajahttps://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/glasovanje-na-voliscu-izven-okraja-stalnega-prebivalisca-omnia

Možnost glasovanja na domuhttps://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/glasovanje-na-domu

Glasovanje invalidov in volilcev s telesno hibohttps://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/glasovanje-na-voliscih-ki-so-dostopna-invalidom

———————————————

20 laži ministra Vizjaka v 5 min video govoru: https://fb.watch/6uyhEOIAIC/

———————————————

Tudi na povezavi spodaj so razni načini glasovanja PROTI na referendumu za slovensko pitno vodo:

——————————————–

Spodaj je laži poln vladni letak za vodo – 3 strani s korekcijo dejanskega stanja:

——————————————–

2.slika vladnega letaka za vodo

—————————————-

1.slika vladnega letaka za vodo

——————————————

3.slika vladnega letaka za vodo

——————————————————-

Za svoje dobro glasujemo

PROTI!

——————————————

———————————————

20 laži ministra Vizjaka v 5 min video govoru: https://fb.watch/6uyhEOIAIC/

———————————————

V maju smo zbrali 52.230 podpisov za pitno vodo na Upravni enoti in daleč prekoračili nujnih 40.000 podpisov!

Hvala vam za izkazano slogo, dragi prijatelji pitne vode! S tem smo si izborili REFERENDUM z vprašanjem: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 31. marca 2021

GLASUJEMO PROTI !

Smo PROTI tem ‘spremembam in dopolnitvam’ za škodo in ogrožanje pitne vode. Pitne vode ne damo!

Predlog odloka o razpisu zakonodajnega REFERENDUMA o noveli zakona o vodah, ki ga zahteva 52.230 volivcev, predvideva, da bi bil referendum v nedeljo, 11. julija, kaže gradivo za sejo odbora DZ infrastrukturo, okolje in prostor.

DZ mora referendum razpisati v sedmih dneh po vložitvi zahteve. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot 30 dni in ne več kot leto dni. Zakon bo na referendumu USPEŠNO ZAVRNJEN, ko bo PROTI njemu veljavno glasovala večina volivcev. Pri tem pa mora PROTI zakonu glasovati najmanj petina vseh volivcev, to je 320.000 glasov.

https://zapitnovodo.si/

http://voda.svoboda.si/

https://www.vodenedamo.si/

Do 24.5.2021: Vsak mora na Upravni enoti podpisati 2 obrazca 883 in 884 – da pridemo do REFERENDUMA za vodo – brez 2 podpisov vsake osebe NE BO referenduma!

Iz osebne izkaznice TOČNO prepišemo SVOJ NASLOV ulica/cesta, če namesto cesta napišemo ulica, se NE upošteva!

Oba obrazca 883 in 884 si sprintamo in ju izpolnimo doma – podpišemo pa PRED OČMI USLUŽBENKE na Upravni enoti!

NE podpisujmo se doma, ker bomo morali na Upravni enoti še enkrat izpolnit cel obrazec in podpisati PRED OČMI USLUŽBENKE!

Obrazec 883 je tukaj 1 stran ‘VODE NE DAMO‘ za print, potrjenega pošljemo na naslov: Gregor Kos, Bevkova 10, 1230 Domžale >>

Obrazec 884 je tukaj 1 stran ‘ZA PITNO VODO‘ za print, potrjenega pošljemo na naslov: Inštitut 8.marec, Tacenska 125e, 1000 Ljubljana >>

VODA se izteče v ponedeljek 24.5.2021 ob 24:00 uri !

Link za E-podpis preko E-uprave – obeh obrazcev 883 in 884 >>

Za VODO gre, za ŽIVLJENJE gre! 2 min video gibanja vode z drugimi očmi, vreden ogleda…

POVZETEK: Aprila 2021 je zbrano 5.000 podpisov na papirju kot 1.korak za MOŽNOST REFERENDUMA za PITNO VODO, ki je NE damo tujcem!

2. korak do pridobitve REFERENDUMA za PITNO VODO je zbrati 40.000 podpisov na UPRAVNIH ENOTAH po vseh Sloveniji s podpisom DVEH obrazcev 883 in 884, z osebno izkaznico. Potrebujemo še 10.000 podpisov na obeh obrazcih. To zbiramo ZDAJ do ponedeljka 24.5.2021 do 24:00 ure!

https://zapitnovodo.si/

http://voda.svoboda.si/

https://www.vodenedamo.si/

E-peticija ni dovolj za priklic REFERENDUMA –

šteje le podpis obeh OBRAZCEV na Upravni enoti do ponedeljka 24.5.2021 do 24:00 ure!

Potrebujemo še 10.000 podpisov.

Oba OBRAZCA 883 in 884 si natisnimo spodaj na pdf povezavi in ju izpolnimo v zgornjem delu s svojimi podatki: ime, priimek, datum rojstva, stalni naslov, kraj občine in ga osebno odnesemo na potrditev na upravno enoto z osebno izkaznico do 23.5.2021. Podpišemo pred OČMI USLUŽBENKE, ne podpisujemo doma! Od 40.000 podpisov jih potrebujemo še 10.000 za PITNO VODO do ponedeljka 24.5.2021!

PDF obrazca 883 za PRINT ‘za pitno vodo’ >>

PDF obrazca 884 za PRINT ‘vode ne damo’ >>

Na vstopu v UPRAVNO ENOTO povemo, da smo prišli oddat podpis ZA VODO. To je na ločenem okencu, tako da nam ni treba čakati kot na ostalo urejanje na občini. Oba OBRAZCA 883 in 884 dobimo tudi na UPRAVNI ENOTI, lahko pa pridemo tja s svojima, že izpolnjenima in ju samo oddamo v potrditev skupaj s svojo osebno izkaznico – podpišemo PRED OČMI USLUŽBENKE!

PETICIJA ZA VODO NI DOVOLJ za zakonsko pridobitev REFERENDUMA !

PODPISATI MORAMO OSEBNO NA UPRAVNI ENOTI DO ponedeljka 24.5.2021 do 24:00 ure

April 2021

Boj za neoporečno vodo

Zahtevamo REFERENDUM za soodločanje o naši pitni vodi! Preberite in delite: https://www.vodenedamo.si/

https://zapitnovodo.si/

http://voda.svoboda.si/

Vodovarstveni kraji Slovenije

Na vodovarstvenih območjih nameravajo s tujim kapitalom postavljati industrijske objekte. To je uvod v zlorabo podtalne vode, ki ohranja naša življenja. Vodovarstvena območja lahko ohranimo le, če se na njih prepove gradnja!

Praksa odvzete vode

V Indiji je na mnogih področjih tuja industrija odvzela podtalnice s pitno vodo in jo flašira za prodajo. V mestih in naseljih pa milijoni ljudi zbolevajo in umirajo zaradi uporabe biološko oporečne, slabe vode, ker jim je odvzeta naravna, čista voda.

Zahtevamo referendum

Naj ne bo sčasoma tako tudi pri nas, zato smo trenutno v polni akciji boja za REFERENDUM z zbiranjem 2.500 podpisov na PAPIRNATEM OBRAZCU. To je nekaj drugega kot peticija, s peticijo NI možno zahtevati REFERENDUMA.

Sprintamo obrazec – ta korak smo že uspeli, sedaj pa osebno podpisat ‘ZA VODO’ še na Upravno enoto kot piše zgoraj!

OBRAZEC na linku TUKAJ >> sprintamo in natančno vpišemo vsaj svoj podatek, točno tako kot je na osebnem dokumentu in se na koncu vrstice še podpišemo.

Izpolnimo in oddamo

Na obrazcu je prostora za 10 glasov in skušamo zbrati še kakšnega. Obrazce oddamo v bio trgovine na spodnjih kontaktih po vsej Sloveniji, danes v soboto 4.aprila 2021 do 13.ure.

Prevzem podpisov

V kolikor to ne moremo, pokličemo gsm telefon 041 641 225 za vse informacije glede zbiranja podpisov in javimo svojo lokacijo in kontaktno številko na e-mail nikoli@vodenedamo.si glede dogovora za prevzem podpisov.

Brezobziren režim

Vlada je dan pred zaprtjem, 30. marca 2021 pripravila  ZLOGLASNI ‘Predlog dopolnitve zakona o vodah‘, v katerem odpira vrata gradbenim objektom tujega kapitala na vseh vodovarstvenih območjih Slovenije.

Podpisi na obrazcih

V roku 7 dni bo v torek 6.aprila civilno gibanje dostavilo v parlament 2.500 podpisov na PAPIRNATIH OBRAZCIH.

PRVI korak 2.500

Zahtevamo REFERENDUM, tako da ne odloča o naši pitni vodi le peščica v režimu, ki mu ni mar za ljudi in naravo. O svoji vodi odločamo sami! 2.500 podpisov na PAPIRNATIH OBRAZCIH je šele PRVI korak.

DRUGI korak 40.000

DRUGI korak, da si izborimo in zagotovimo REFERENDUM, v katerem NE sprejemamo omenjenega ‘Predloga dopolnitve zakona o gradnji na vodovarstvenih območjih‘, pa je 40.000 podpisov na UPRAVNI ENOTI.

Na Upravni enoti

Na UPRAVNO ENOTO v svojem kraju gremo vsi z osebno izkaznico takoj po objavi roka za oddajo 40.000 podpisov. V začetku aprila si lahko na UPRAVNI ENOTI uredimo elektronski (digitalni) podpis ali SIGENCO.

Sigenca ali e-podpis od doma

Z urejeno SIGENCO lahko oddamo elektronski podpis kar doma iz svojega računalnika. Morda bomo to v prihodnosti še večkrat potrebovali, prihrani pa pot na UPRAVNO ENOTO. Tja gre lahko le vsak zase, ne moreš pa oddati podpisa še za družinskega člana.

Povezave civilno gibanje

Organizator izvedbe referendumske pobude je Gibanje zdrava družba, ki ga zastopa Društvo za kakovost zdravja.

https://www.zdravadruzba.si/

https://www.ozavesceni.si/

https://www.vodenedamo.si/

https://zazdravodruzbo.si/

 

Oddaja podpisov danes 3.4.2021

Natisnjen in izpolnjen obrazec lahko oddamo do sobote 3. 4. 2021, to je danes do 13.ure! Obrazec fizično oddamo na eni od lokacij spodaj danes v soboto do 13.ure! Ali pa pokličemo na telefon zgoraj oziroma napišemo svojo lokacijo na gornji mail in se dogovorimo za prevzem podpisov.

 • BAJKA, ekološka trgovina in prevajanje, Petra Strgar Rižnar s.p, Panonska ulica 8, 9250 Gornja Radgona (sobota do 12.00 ure)
 • BIO PRODAJALNA NORMA CELJE, Prešernova ulica 25 (nasproti sodišča), 3000 Celje, Telefon: 03/ 620 22 18, E-pošta: norma-celje@norma.si
 • BIO PRODAJALNA NORMA KRŠKO, SUPERNOVA Krško (vhod A), Cesta krških žrtev 141, 8270 Krško, Telefon: 07 / 492 51 51, E-pošta: norma-krsko@norma.si
 • BIO PRODAJALNA NORMA LJUBLJANA, Gosposvetska cesta 6, Ljubljana, Telefon: 0590 / 45 500 ali 0590 45 502, E-pošta: norma-lj@norma.si
 • BIO PRODAJALNA NORMA MARIBOR, Žolgarjeva 18, 2000 Maribor, Telefon: 02 / 320 40 22 ali 02 / 621 17 10, E-pošta: norma@norma.si
 • BIOTOPIC CELJE CITY CENTER, Mariborska 100, 3000 Celje, Telefon: 03 490 31 91, 040 525 210, E-pošta: biotopic.city@gmail.com
 • BIOTOPIC CENTER VIČ LJUBLJANA, Jamova cesta 105, 1000 Ljubljana
 • BIO TRGOVINA DOBRA MISEL, Alpska cesta 37, 4248 Lesce, Telefon: 030 372 655, E-pošta: trgovina@dobramisel.si
 • BLOK CAFÉ LJUBLJANA, Zaloška 171, 1000 Ljubljana, Telefon: 041 571 797
 • ČOKOLADNICA LJUBLJANA, Mestni trg 11, 1000 Ljubljana, Telefon: 031 729 572, E-pošta: info@cokoladnica-lj.si
 • DRUŠTVO NOVA ZEMLJA, Lili Petrič, Moste 50, 4274 Žirovnica, Telefon: 031 525 204. Podpisi se lahko oddajo v poštni nabiralnik.
 • HIŠKA ZDRAVJA ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI, Rimska cesta 98 A, 3311 Šempeter v Savinjski Dolini, Telefon: 031 201 222, E-pošta: hiska.zdravja2@gmail.com
 • HIŠKA ZDRAVJA VELENJE, Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, Telefon: 064 226 966, E-pošta: hiska.zdravja@gmail.com
 • KAŠČA trgovina z zdravo hrano, Glavni trg 4, 2380 Slovenj Gradec
 • PETRA ŽITNIK, Rožna 13, 5280 Idrija (lahko prinesete in odvržete v poštni nabiralnik)
 • SLOVEGIJA LJUBLJANA, Bregarjeva 31, 1000 Ljubljana. V četrtek 1. 4. in v petek, 2. 4. 2021 od 11.00 do 16.00 ureter v soboto 3. 4. 2021 od 10.00 do 13.00 ure.
 • SLOVEGIJA MARIBOR, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor. V četrtek 1. 4. in v petek, 2. 4. 2021 od 11.00 do 16.00 ure, sobota 3. 4. 2021 zaprto.
 • SMAR-TEAM, Bevke 93a, 1358 Log pri Brezovici
 • TRGOVINA ČEBELCA, Mojca Jamnika s.p., Gosposka ulica 3, 3000 Celje
 • TRGOVINA KRAJČEK KRANJ, Poštna ulica 6, 4000 Kranj, Telefon: 040 871 811
 • TRGOVINA SONČNICA MURSKA SOBOTA, Obrtna ulica 28, 9000 Murska Sobota, Telefon: (02) 526 1639, 051 644 966, E-pošta: trgovinasoncnica@siol.net
 • TRGOVINA SUZANA RADOVLJICA, Ulica Staneta Žagarja 2b, 4240 Radovljica, Telefon: 040 433 661, E-pošta: info@trgovina-suzana.si
 • TRGOVINCA ŽALEC, Šlandrov trg 38, 3310 Žalec, Telefon: 040 587 785, E-pošta: brigita@trgovinca.net
 • TUŠ MARKET DORFARJE ŽABNICA, Dorfarje 17, 4209 Žabnica.
 • VEGEVITA SLOVENSKA BISTRICA, Žolgarjeva ulica 6, 2310 Slovenska Bistrica, Telefon: 040 633 977 ali 031 333 986, E-pošta: simona.pec@vegevita.si
 • VITABABY, Potočnikova 15, 1230 Domžale, Telefon: 041 739 089, E-pošta: info@vitababy.si. Odprto: četrtek 8:00 – 14:30 petek 8:00 – 20:00 sobota 8:00 – 13:00.
 • ZAVOD INFINITI, Brezje pri Grosupljem 90, Brezje pri Grosupljem, 1290 Grosuplje, Telefon: 031 859 389