041 789 319 satjam@gmail.com

Društvo Belis je pravno uredilo izstop iz SZO Svetovne zdravstvene organizacije – WHO zase, za svoje člane in tudi za vse ostale državljane, ki to želijo. IZSTOP pošlje vsak zase osebno po navodilih spodaj.

Društvo Belis >> je v svojem Uradnem listu izdalo svoj zakon o izstopu iz WHO glede na to, da države članice EU niso ugovarjale novim direktivam WHO, ki se postavljajo nad državno Ustavo v delegiranju pravil o zdravju, v roku 28.11.2023. Pdf 6 LISTOV za print (obrazec za pošiljanje) WHO in predsedniku vlade dr. Robert Golob >>

IZSTOP iz WHO si uredimo tudi mi sami zase po navodilu spodaj do torka 28.11.2023 (to je rok za uradne pripombe), lahko pa tudi kadarkoli kasneje. Uradni list Društva Belis, sprejet 2.7.2023 >>

………………………….
OSEBNI DRŽAVLJANSKI IZSTOP iz Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) 
6 LISTOV s kopijo pisne izstopne izjave iz Svetovne zdravstvene organizacije WHO: https://cutt.ly/iwzrC73Q
O odločitvi je dobro seznaniti predsednika vlade gospoda dr. Roberta Goloba – vzorec obvestila, ki ga priložimo v kuverto z njegovim naslovom spodaj, k listu 5 in 6: https://cutt.ly/GwUjxcpT
……………………….

Draga državljanka, dragi državljan Republike Slovenije!

V zadnjih letih smo se vsi soočili z izzivi in spremembami v zdravstvenem okolju, zlasti v luči epidemije in pandemije. Kot državljani Republike Slovenije imamo pravico in dolžnost, da se odločamo o svojem zdravju in o načinu, kako se odzivamo na ukrepe, ki jih sprejema vlada in druge organizacije v času epidemij ali pandemij.

Zavedamo se, da so nekatere odločitve lahko težke in zahtevajo temeljiti premislek. Zato vam želimo ponuditi možnost, da se odločite, kako želite ravnati v zvezi z zdravstvenimi ukrepi v prihodnosti.

Na podlagi vaše pravice do samoodločbe in glede zdravja vam ponujamo uradni obrazec za izstop državljanskega članstva iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Obrazec omogoča, da odločitve o sprejemanju zdravstvenih ukrepov in priporočil v času epidemije ali pandemije sprejmete pravno neodvisno od družbenega tihega pokroviteljskega dogovora.

Prosimo, upoštevajte, da izstop iz WHO ne vpliva na pogodbeni dogovor Republike Slovenije in upravnih delavcev državne uprave na mednarodno pogodbeno razmerje z Organizacijo Združenih narodov (UN) in/ali Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), ki je podsistem Združenih narodov. Vaša odločitev je osebna in vpliva le na vaše zdravstvene odločitve. Obrazec za izstop iz organizacije WHO in dodatne informacije so priložene v prilogi tega sporočila (6 LISTOV na linku zgoraj). Za izvedbo izstopa iz WHO je potrebno izpolnjen obrazec poslati s priporočeno pošto in povratnico, ki je naslovljena osebno Generalnemu direktorju WHO v Švici na 2. naslov spodaj, pa tudi predsedniku slovenske vlade:

******************

Ker naslovljeni vodilni g. Tedros iz WHO ni več dvigoval pošte in se je ta včasih vrnila, naredimo takole:
Na PRVO kuverto napišemo 1.naslov spodaj direktno na WHO brez njegovega imena:

……….

1.naslov:
THE CONTENTS OF THE ENVELOPE BEARS A DIPLOMATE NOTE
SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (SZO/WHO)
Avenue Appia 20, 1211 Geneva, Švica

……….

V PRVO kuverto pa priložimo DRUGO kuverto z 2.naslovom spodaj, v katerem je tudi ime g. Tedros. V DRUGO kuverto priložimo sprintana angleška lista stran 5 in 6.

Na sprintani list 5 vpišemo v OKENCA svoje ime, ulico, kraj s poštno številko in pripisom Slovenija, številko zdravstvene kartice ter datum in kraj. Angleški list 6 samo priložimo.

……….

2.naslov
THE CONTENTS OF THE ENVELOPE BEARS A DIPLOMATE NOTE
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generalni direktor
SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (SZO/WHO)
Avenue Appia 20, 1211 Geneva, Švica

……….

Prav tako moramo o svoji odločitvi glede izstopa obvestiti Vlado Republike Slovenije. Na naslov predsednika vlade spodaj pošljemo lista 2 in 3, to je isto kot list 5 in 6, samo da je v slovenščini. Priložimo še kopijo poštnega potrdila, da smo poslali pošto na sedež WHO v Švico.

ROBERT GOLOB
Predsednik vlade Republike Slovenije
Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
EU – SLOVENIJA

V kuverto na zgornji naslov vlade Robert Golob priložimo še 1 stran dopisa, za PRINT je tukaj >>

Tako da so v kuverti za Robert Golob skupno 3 listi: 1 stran dopisa plus 2. in 3. stran iz priloge 6 LISTOV pdf tukaj >>

*******************

DALJE: K obvestilu Vladi RS dodajte kopijo tega pisma, kopijo poštnega potrdila o pošiljanju izstopne izjave, s katerim potrjujete, da ste izrecno kot državljan Republike Slovenije izstopili iz Mednarodne zdravstvene organizacije SZO/WHO. Kopija pisma o izstopu iz WHO in kopija poštnega potrdila o poslanem obvestilu organizaciji WHO in Vladi Republike Slovenije vam bosta služili kot dokaz, da ste v času epidemije in pandemije popolnoma suvereni in samoodločate o svojem življenju in zdravju.

V rokah imate namreč uradni dokument, s katerim izjavljate osebno nedotakljivost. Vlada mora to vzeti na znanje in vas o tem povratno obvestiti o prejemu. Drugi državljani Republike Slovenije, ki pisnega proaktivnega akta izstopa iz Svetovne zdravstvene organizacija niso ali ne bodo storili do vključno 28. novembra 2023, se bodo v času epidemije ali pandemije morali strogo držati navodil Vlade RS in/ali priporočil Mednarodnega zdravstvenega pravilnika, po katerem Svetovna zdravstvena organizacija izda navodila za ukrepe med epidemijo ali pandemijo.

Če se odločite izkoristiti priložnost in izraziti svojo samoodločbo glede življenja in zdravja, vas spodbudimo, da izpolnjeni obrazec pošljete na naslov generalnemu direktorju osebno na sedež WHO, kot je navedeno v obrazcu, ter o tem aktu obvestite Vlado Republike Slovenije. Zavedamo se, da so to težki časi za državljane spodbujamo, da delujejo v skladu s svojimi proaktivnim prepričanji in željami glede osebnega zdravja in temeljnih človekovih pravic.

Naša odločitev ima poseben pomen in nam omogoča, da proaktivno sodelujemo pri oblikovanju naše zdravstvene prihodnost. Ne čakajmo na ponovne prisilne in zdravju škodljive ukrepe, na katere sedaj še imate vpliv in jih lahko preprečite preden vam povzročijo ponovno zdravstveno, psihološko in gospodarsko škodo brez povratka po morebitnem sprejemu IHR pravilnika!

S spoštovanjem, Mihael Bellis
https://drustvobelis.elis-center.com/

Osebni državljanski izstop iz WHO je v skladu s 3, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 29, 41, 44 in 49 členi ustave.