041 789 319 satjam@gmail.com

Sekretar EFVV – Evropskega foruma za budnost nad cepivi je poslal to peticijo Evropskemu parlamentu in deželam: Français Italiano Español Deutsch Polskie Hrvatski Português Norsk Slovene Svenska Magyar Česky Slovensky Suomi Lietuviška.

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah jasno določa: „Na področju medicine in biologije je treba spoštovati SVOBODNO in informirano privolitev“[1].

Približno 40 % državljanov EU [2] pa NIMA te osnovne pravice, ko se sooči z medicinskim dejanjem cepljenja. To je kršitev naših splošnih človekovih pravic.

Leta 2011 je ameriško vrhovno sodišče odločilo, da so cepiva „neizogibno nevarna“[3], zato obvezno cepljenje, kot je naloženo tem državljanom, NI medicinsko ali etično sprejemljivo, zlasti tam, kjer medicinske, verske ali filozofske izjeme niso dovoljene.

EFVV je Evropski forum za budnost nad cepivi:

EFVV: http://www.efvv.eu – skupina, ki zastopa približno 20 evropskih držav (tako držav članic EU kot nečlanic EU), zato zahteva:

 1. da se po vsej Evropi ODPRAVI obvezno cepljenje, saj je to kršitev naših splošnih človekovih pravic,
 2. da se obvezno cepljenje nikoli NE uvede v nobeni državi, kjer se cepiva trenutno le priporočajo.
 3. da se PREVIDNOSTNO načelo uporablja v primeru cepljenja v Evropi,
 4. da imajo evropski državljani koristi od SVOBODE popolne informirane izbire cepljenja in privolitve,
 5. da se vzpostavi učinkovit, neodvisen evropski sistem poročanja o NEŽELENIH učinkih cepiva (VAER) za spremljanje varnosti cepiva.

Ne glede na politiko vaše vlade, vas prosimo, da se združite tako, da podpišete in nato delite to peticijo na daleč. Ocenjuje se, da v letu 2016 skoraj 400 milijonov Evropejcev v državah članicah EU uživa svobodo pri izbiri cepljenja na podlagi informacij, približno 258 milijonov pa ne [4].

Cepljenja so obvezna v Belgiji, Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, v Franciji, Grčiji, na Madžarskem, v Italiji, Malti, na Poljskem, Portugalskem, Slovaškem, v Sloveniji[5] in morebitnih drugih državah, če so nove članice, npr. Evropski uniji se pridružijo Albanija, Makedonija, Črna gora, Srbija ali druge.

Zato pozivamo vse Evropejce, da stopijo skupaj v zahtevo po enotni politiki cepljenja, ki temelji na svobodi informirane izbire in privolitve. Zahtevamo tudi oblikovanje neodvisne in učinkovite enote za cepljenje s preglednostjo in javno dostopnostjo rezultatov.

Menimo, da je treba obvezno cepljenje odpraviti in vzpostaviti učinkovit sistem poročanja o neželenih učinkih cepiva (VAER), ker: Vsako neprostovoljno ali prisilno zdravljenje je kršitev PREDPISOV:

 • Splošna deklaracija ZN o človekovih pravicah,
 • Listina Evropske unije o temeljnih pravicah,
 • Konvencija ZN o otrokovih pravicah,
 • Konvencija Evropskega sveta za varstvo človekovih pravic in dostojanstva človeka glede uporabe biologije in medicine: Konvencija o človekovih pravicah in biomedicini,
 • Evropska listina pacientovih pravic,
 • Mednarodni pakt ZN o državljanskih in političnih pravicah,
 • in celo Nürnberški kodeks (skupek načel raziskovalne etike za medicinske eksperimente na ljudeh, ki so bili določeni kot rezultat poznejših nürnberških procesov ob koncu druge svetovne vojne).

Za podpis EFVV peticije kliknemo na spodnji gumb in na desni vpišemo v obrazec svoj e-mail in ime, označimo lahko anonimnost:

Podrobno:

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah jasno določa:

Vsakdo ima pravico do spoštovanja njegove telesne in duševne integritete“[6].

Prav tako piše: „Na področju medicine in biologije je treba spoštovati svobodno privolitev po poučitvi“[7]

in nenazadnje: „Prepoved evgeničnih praks in ustvarjanja človeškega telesa in njegovih delov kot takega vira finančne koristi mora biti spoštovani‘[8].

Konvencija Evropskega sveta o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeka v zvezi z uporabo biologije in medicine jasno pravi: „Interesi in blaginja človeka prevladajo nad izključnimi interesi družbe ali znanosti“[9].

Prav tako piše: „Intervencija na področju zdravja se lahko izvede šele, ko je zadevna oseba dala svobodno in informirano privolitev. Ta oseba mora prej dobiti ustrezne informacije o namenu in naravi posega ter o njegovih posledicah in tveganjih. Zadevna oseba lahko kadar koli prosto prekliče privolitev.«[10]

Evropska listina pacientovih pravic jasno določa: „Vsak posameznik ima pravico dostopa do vseh informacij, ki bi mu lahko omogočile, da aktivno sodeluje pri odločitvah v zvezi z njegovim zdravjem; te informacije so predpogoj za vsak postopek in zdravljenje, vključno s sodelovanjem v znanstvenih raziskavah (4 – Pravica do privolitve)[11]“.

Prav tako navaja: „Vsak posameznik ima pravico do svobodne izbire med različnimi postopki zdravljenja in izvajalci na podlagi ustreznih informacij (5 – Pravica do svobodne izbire)“[12]

in tudi „Vsak posameznik ima pravico biti prost od škodo, ki jo povzroči slabo delovanje zdravstvenih storitev, zdravniška napaka in napake ter pravica do dostopa do zdravstvenih storitev in zdravljenja, ki izpolnjujejo visoke varnostne standarde (9 – Pravica do varnosti)“[13].

Konvencija ZN o otrokovih pravicah jasno pravi: „Starši … imajo glavno odgovornost za vzgojo in razvoj otroka. Najboljša korist otroka bo njihova osnovna skrb«[14].

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah jasno določa: „Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in vere; ta pravica vključuje … svobodo … izražanja svoje vere ali prepričanja pri poučevanju, praksi, čaščenju in obredih«[15].

Nürnberški zakonik jasno pravi: „Prostovoljna privolitev človeka je absolutno nujna.“[16]

Neželeni učinki na zdravila (ADR), ki bi vključevali neželene učinke cepiva (VAE), naj bi bili peti vodilni vzrok smrti v bolnišnicah v EU[17],

vendar bi bil ta lahko še višji, saj je o njih zelo premalo poročanja. dogodki, kot je priznal David Kessler, vodja FDA v večini 90. let[18],

in v primeru cepiv je nadaljnja težava nepriznavanje vzročne zveze. Vrhovno sodišče ZDA je odločilo, da so cepiva „neizogibno nevarna“[19].

V skladu z nemškim kazenskim zakonikom [20] je cepljenje invazivno medicinsko dejanje, ki povzroča telesne poškodbe, in kot tako zahteva informirano privolitev bodisi posameznika, ki je cepljen, bodisi njegovih/njenih skrbnikov. Vendar je bilo uradno priznano, da so v trenutnih znanstvenih spoznanjih o cepljenju še vedno ogromne vrzeli, zato zagotavljanje popolnih in izčrpnih predhodnih informacij preprosto ni mogoče.

Priložena pakiranja cepiva[21] navajajo številne možne škodljive učinke, včasih tudi smrt.

Dokler obstaja TVEGANJE, povezano z MEDICINSKIM postopkom, če varnosti NI mogoče zagotoviti in če NI mogoče dati izčrpnih predhodnih informacij, je treba uporabiti PREVIDNOSTNO načelo.

V regijah s svobodno informirano izbiro cepljenja se je izkazalo, da se visoke ravni vnosa cepiva, ki jih priporoča SZO, dosežejo BREZ obveznega cepljenja [22]. Vsaka evropska država različno vidi pravno odgovornost za škodo zaradi cepiva, vendar v glavnem zdravstvene in politične oblasti ter proizvajalci cepiv niso v celoti odgovorni, zaradi česar žrtve nimajo odškodnine ali podpore.

Za primerjavo zdravja CELJENIH in NECEPLJENIH OTROK še NI bila opravljena NOBENA pomembna raziskava, vendar je vse več študij, ki kažejo, da imajo NECEPLJENI OTROCI veliko boljše zdravje kot njihovi CEPLJENI VRSTNIKI [23]. To je področje, kjer so potrebne nadaljnje raziskave.

Glede na vse navedeno zahtevamo:

 1. da se obvezno cepljenje ODPRAVI v vseh evropskih državah,
 2. da se obvezno cepljenje NIKOLI ne uvede v nobeni državi, kjer se cepiva trenutno priporočajo,
 3. da se PREVIDNOSTNO načelo uporablja v primeru cepljenja v Evropi,
 4. da imajo evropski državljani koristi od SVOBODE popolnoma ozaveščene izbire cepljenja in privolitve, kar je univerzalna človekova pravica,
 5. In da se ustanovi NEODVISNA enota za NADZOR CEPIV, kjer bodo poročali o NEŽELENIH učinkih cepiva (VAE), število in resnost VAE v Evropi pa bo vsem zlahka dostopna.

 

Opombe:

[1] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, člen 3, stran 9

[2] Izračunano z uporabo http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population in http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

[3] Bruesewitz proti Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf

[4] Izračunano z uporabo http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population in http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

 [5] http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

[6] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, člen 3, stran 9

[7] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, člen 3, stran 9

[8] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, člen 3, stran 9.

 [9] http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm, 2. člen – Primat človeškega bitja

[10] http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm, 5. člen – Splošno pravilo

[11] http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf, stran 5

[12] http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf, stran 5

[13] http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf, stran 6

[14] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx, 18. člen

[15] https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf, člen 18, stran 8.

[16] http://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf, točka 1, stran 1

[17] Arlett, dr. Peter, Setting the Scene: Nova zakonodaja Evropske unije o farmakovigilanci, november 2012, diapozitiv 6 – (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2013/01/ WC500137839.pdf) in tudi https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4412588/

[18] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16689555