041 789 319 satjam@gmail.com

Na referendumu v nedeljo 27.novembra 2022 glasujemo ‘ZA’ spremembe k osvobajanju javne TV od vpliva politike. Vse tri opcije obkrožimo ‘ZA’.

Glasujemo za svobodo obveščanja skozi TV programe brez pritiskov politike.

Da podpremo neodvisno novinarstvo, ki služi zgolj javnosti.

Da opozorimo na nesprejemljiv uredniški pritisk.

Kakšno rešitev prinaša novela, za katero bomo glasovali na referendumu?

Uvede se enoten organ upravljanja in nadzora, to je Svet RTV Slovenija iz 17 članov.

Politika, niti Državni zbor niti Vlada, po novem zakonu ne bosta imeli več možnosti imenovati nobenega svetnika v svet javne RTV.

Važen odlomek iz novega zakona o NEODVISNEM in NEPRISTRANSKEM delu javne RTV, izključno v interesu javne radiotelevizije. Za te zakone glasujemo 3x ‘ZA’ na referendumu v nedeljo, 27.11.2022.

Svet bo sestavljen iz:

  • 6 članov sveta bodo imenovali zaposleni na RTV,
  • 11 članov pa bodo imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik Republike Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite Slovenije, Informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, Nacionalni svet invalidskih organizacij in Varuh človekovih pravic Republike Slovenije.

Novela zakona kot posvetovalno telo Sveta uvaja finančni odbor, ki ga bo sestavljalo pet članov, za katere se med drugim zahteva visoka strokovna usposobljenost in delovne izkušnje s finančnega področja ter ustrezna izobrazba.

Spreminja se tudi vodenje RTV Slovenija, saj bo dosedanjo funkcijo generalnega direktorja nadomestila štiričlanska uprava v kateri bo tudi delavski direktor, kar je glede na tehnološke spremembe in obstoječo medijsko-komunikacijsko okolje primernejši model upravljanja.

Vsebina zakona: Zakaj ZA RTV?

Pdf celotnega zakona za print:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) 

Napišemo pismo sosedu, znancu, svojcu – za naše dobro 3x ‘ZA’ na referendumu v nedeljo, 27.11.2022:

V slogi je moč, stopimo množično vsi skupaj, za svoje dobro in verodostojno TV obveščanje:
3x ‘ZA’ !