041 789 319 satjam@gmail.com

Bolj omejena svoboda in hujša karantena v novem zakonu o nalezljivih boleznih

Mag. Martina Kos v imenu civilne iniciative slovenskih pravnikov sporoča kruto resnico o noveli zakona o nalezljivih boleznih, ki je bila sprejeta maja 2021, po hitrem postopku in to naskrivaj, brez obveščanja širše javnosti.

POVZETEK: Ne glede na cepljenost bodo maske, razdalja, karantene in izolacija še naprej obvezne. Poleg tega bo vsak v karanteni moral dopuščati zdravstvene preglede in medicinske posege v svoje telo. Karantena pa bo odrejena kar po mobilni aplikaciji in to kar avtomatično tudi na vsako prijavo ‘visokorizičnega stika’, zoper katero NE bo pritožbe oziroma ta ne bo zadržala izvajanja KARANTENE.

Tudi brez razglasa epidemije pa lahko politični organi kot so vlada, minister za zdravje ter NIJZ omejijo in prepovejo svobodno gibanje zdravim ljudem v primeru hitrega širjenja katerekoli bolezni, kar je lahko tudi prehlad. Nadzor izvaja policija in zdravstveni inšpektor, oba lahko izdata odločbo o KARANTENI in omejita gibanje zdravim ljudem.

KARANTENA je lahko tudi doma, če ni odločeno drugače.

Smo PROTI zakonu o nalezljivih boleznih, začnemo zbiranje 2.500 podpisov v tabeli (klik za pdf za print) – vsak si sprinta tabelo, se podpiše in prosi še koga od svojcev ali prijateljev, ter jo pošlje na naslov ‘Gibanje OPS, Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika’, napisan na koncu tabele >>

Na dnu je 8 min video mag. Martina Kos, v katerem lahko poslušate, kar je spodaj zapisano.

V imenu civilne iniciative slovenskih pravnikov informiramo slovensko javnost o tem, kaj se dogaja na področju zdravstvene zakonodaje, saj javni mediji o tem žal molčijo.

Vsebina 8 min videa:

Maja letos je bila sprejeta novela zakona o nalezljivih boleznih:

 • Prinaša popolnoma novo ureditev ukrepa KARANTENE. Prejšnji zakon je ta ukrep predvideval samo za primere najhujših nalezljivih bolezni, tistih iz prve kategorije, katerih smrtnost je med 40-90%.
 • Po novem zakonu o nalezljivih boleznih pa je ukrep KARANTENE predviden za VSE bolezni, za katere se MINSTER za zdravje oziroma VLADA tako odločita.

Nov ukrep karantene je omejitev svobodnega gibanja zdravim ljudem kadar so bili:

-v stiku z najhujšimi nalezljivimi boleznimi

-v stiku z boleznimi, za katere se minister za zdravje oziroma vlada odločita razglasiti epidemijo

-pa tudi ko sploh ni razglašena epidemija vendar pa minister za zdravje ali pa vlada na predlog NIJZ odločijo, da je zaradi nevarnosti hitrega širjenja okužbe za posamezno nalezljivo bolezen to potrebno.

Ponavljam: tudi ko sploh ni razglašena epidemija za katerokoli bolezen, ki se hitro širi oziroma obstaja nevarnost hitrega širjenja.

 • Kot vidimo, tudi medicinska stroka nima več kaj dosti besede, odločitve so politične.
 • Pri odločitvah sodelujejo politični organi kot so vlada, minister za zdravje
 • in NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je prav tako organ, ki deluje v interesu vsakokratne politične oblasti.

Kdo lahko izda odločbo o karanteni?

 1. Karanteno oziroma odločbo o karanteni bo lahko izdal NJIZ, policija. Policija bo imela seveda tudi pristojnosti pri nadzoru izvajanje te karantene.
 2. Poleg tega pa boste lahko odločbo o karanteni prejeli tudi na podlagi mobilnih aplikacij. Torej informacij, ki so v mobilni aplikaciji.
 3. In pa tudi s pomočjo informacijske rešitve.

INFORMACIJSKE REŠITVE, ki jih ta zakon sedaj uvaja, so nekaj popolnoma novega, gre tudi za informacijski sistem, ki je namenjen PRIJAVI ‘visoko tveganega stika’ s povzročiteljem nalezljive bolezni ali prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo. Najbrž bo v ta informacijski sistem kdorkoli lahko vnesel podatek in se bo ugotovilo, da ste bili v ‘visoko tveganem stiku’ in boste na podlagi tega iz sistema dobili izpisano odločbo o karanteni.

Zoper odločbo o karanteni NI možnosti pritožbe, kar je neustavno. Možno bo samo napovedati tožbo v pravnem sporu, ki pa ne bo zadržala izvajanja ukrepa karantene. Zaskrbljujoče je tudi to, da zakon pravi, da minister za zdravje LAHKO s sklepom odloči, da se bo karantena izvajala na domu. Nikjer ne piše, kje se bo izvajala karantena, če ne bo tako odločil. To bo lahko kjerkoli.

Ko vam je izdana odločba o karanteni, boste morali tudi dopustiti, da se vam opravijo OBVEZNI zdravstveni pregledi.

Zdrave osebe bodo lahko priprte nekje v karanteni in morale DOPUSTITI medicinske posege in zdravstvene preglede v svoje telo.

In hkrati ko boste podpisali to izjavo o karanteni, da ste prejeli odločno o karanteni, bo ta izjava NEPREKLICNA.

Zakon o nalezljivih boleznih je ponovno v postopku pred državnim zborom in se ponovno spreminja. Besedilo nove novele ZNBD pravi, da bo covid sedaj uvrščen v seznam vseh nalezljivih bolezni, za katere se ti posebni in splošni ukrepi novele uporabljajo. Poleg tega popolnoma na novo uvaja 39. člen, po katerem naj bi sedaj lahko vlada Republike Slovenije imela zakonsko podlago in bo lahko odredila predložitev ustreznih dokazil o imunosti ali neokuženosti, kar je seveda zakonska podlaga za vsa ta covid potrdila oziroma za cepilne potne liste, ki se obetajo.

Hkrati bo lahko OMEJILA ali PREPOVEDALA gibanje ljudi, tako da bo celotnemu ali posameznim skupinam prebivalstva OMEJILA GIBANJE:

 • na statistično regijo, na občino ali drugo teritorialno enoto.
 • v določeni razdalji od prebivališča posameznika.
 • ob določenih urah dneva. Po domače policijsko uro.
 • prepovedala dostop na določeno mesto.

Ter OMEJILA ali PREPOVEDALA zbiranje ljudi:

 • pouk oziroma izvajanje vsega vzgojno izobraževalnega programa torej vrtce, šole, univerze, bo lahko vse zaprla
 • v kinodvorani, gledališčih, muzejih, knjižnicah in vseh drugih ustanovah kulturne dejavnosti
 • v gostinskih in nastanitvenih obratih, v verskih objektih
 • na športnih prireditvah in prav tako bo lahko omejila in prepovedala športne vadbe
 • na drugih javnih prireditvah, javnih shodih in javnih krajih.

Tudi na MASKE niso pozabili. Sedaj 5.točka tega člena daje podlago, ki naj bi bila veljavna zato, da bodo lahko zahtevali nošenje mask in seveda to tudi sankcionirali.

Namreč gibanje in zbiranje ljudi se pogojuje:

 • z upoštevanjem higiensko varnostnih in
 • drugih zaščitnih ukrepov, kamor spadajo v primeru covida maske, distanca, razkuževanje in tako naprej.

Hkrati pa ta novela zakona o nalezljivih boleznih razširja tudi pooblastila ZDRAVSTVENIH INŠPEKTORJEV in jim daje pravico in dolžnost, da ODLOČAJO:

 • o ODVZEMU svobode gibanja BOLNIM ljudem, to je ukrep IZOLACIJE.
 • o OMEJITVI svobodnega gibanja ZDRAVIM ljudem, torej ukrepom KARANTENE.
 • Več pa bodo najbrž določili v zakonu o zdravstveni inšpekciji, ki je prav tako ta moment v postopku obravnave in spreminjanja.

Hvala za pozornost. Nasvidenje. Mag. Martina Kos – pravna civilna iniciativa

Spodaj je 8 min video mag. Martina Kos, v katerem pove zgoraj zapisano vsebino:

Spodaj je 20 min video pogovora mag. Martina Kos in Gregor Kos o zgoraj zapisani vsebini:

Naša dolžnost je ostati zdrav, da ne bi bili žrtve ukrepov po ravnokar sprejeti kruti noveli zakona o nalezljivih boleznih.