041 789 319 satjam@gmail.com

Legenda dr. Horowitz

Svetovno vodilni specialist dr. Horowitz je s svojim življenjskim delom in strokovnim znanjem 1. decembra 2020 vložil 84 strani dolgo tožbo proti COVID-19 cepivu na okrožnem ZDA sodišču Floride, da bi zaustavil nevarno odobritev cepiv PFIZER in MODERNA, ki so v eksperimentalni fazi in NISO ustrezno preizkušena.

Dr. Leonard Horowitz je vložil tožbo proti MODERNA in PFIZER lažno oglaševanim NE preizkušenim covid cepivom, ker NISO ‘95% varna’ in NE testirana

Ta cepiva je FDA predčasno odobrila. S tožbo dr. Horowitz je zahtevan umik PFIZER in MODERNA covid cepiv vse dokler obe podjetji, ki domnevno lažno oglašata varnost cepiv, ne opravita ustreznih testov o genetskih vplivih, ki sta jih zanemarili s strani Uprave za varno hrano in zdravila (FDA).

Dr. Leonard Horowitz je vodilni analitik za tveganja cepiv in medijski expert za izobraževanje o javnem zdravju. Je registrirani preiskovalec v zvezi z zakonom o kazenskem pravosodju (CJA) v zdravniškem/pravnem postopku. (Criminal Justice Act Expert Investigator)

Na HARVARDU je leta 1982 magistriral na področju JAVNEGA ZDRAVJA, vedenjske znanosti in medijev. Je glavni UREDNIK REVIJE o pristnem zdravju z naslovom MedicalVeritas.org.

Dr. Horowitz je izobražen na najvišjih svetovnih univerzah iz mnogih ved in ima elitno kariero.

V 1981 je končal magisterij na Beacon College na področju SVETOVALNE PSIHOLOGIJE in kognitivne vzgoje. Na Harvardu, Univerzi Tufts in Univerzi Rochester je študiral ZOBOZDRAVSTVO.

Pred tem – leta 1974 je na Rutgers College magistriral na področju BIOLOGIJE. Napisal je knjigo Emerging Viruses: AIDS and EBOLA in še mnoge druge.

Knjiga zdravnika dr. Horowitza: ‘Izstopajoča virusa AIDS & Ebola’, je v zadnjih četrt stoletja najbolje prodajana knjiga na svetu za področje AIDS-a in NALEZLJIVIH BOLEZNI.

Dr. Horowitz se je 1.12.2020 aktivno uprl kriminalu depopulacije človeštva s cepivi za zmanjšanje svetovnega prebivalstva.

Njegova tožba podjetij MODERNA in PFIZER temelji na:

Lažnem oglaševanju njihovih covid-19 cepiv kot 95% varna, v skladu s floridskim aktom o nepošteni in GOLJUFIVI TRGOVINI. Obe toženi podjetji, MODERNA in PFIZER istočasno v svojih uradnih protokolih priznavata, da nimata opravljene specifične genetske analize.

Genetskega preizkušanja nista opravili namensko, ker so po zakonodaji dolžni poskrbeti samo za odpravo ‘znanih’ napak. Ne pa tudi za ‘NE-znane’ oziroma ‘skrite napake’, te jih direktno NE bremenijo. Zato so dolgoletno genetsko TESTIRANJE svojih CEPIV na živalih NAMERNO kar PRESKOČILI v svojo sočasno finančno korist.

  • S tem pa sta prekršili ZAKONSKA DOLOČILA o testiranju.
  • Ljudje namreč po ZAKONODAJI ne moremo biti ‘poskusni zajčki’ brez izrecnega informiranega soglasja v primeru NE preizkušenih zdravil.

Dr. Horowitz v tožbi zahteva PRAVNO REŠITEV…

Tako da sodišče obtožencem MODERNA in PFIZER naloži, da pri svojem COVID CEPIVU sedaj opravijo izpuščeno:

– oceno tveganja v zvezi genetskimi spremembami človeške DNK in virusnih genov ter

– ter oceno tveganja latentnih DNK in RNK tumorskih virusov pri ljudeh s šibkim zdravjem in oslabljenim imunskim sistemom.

Zahtevan odlog prevzema NE-testiranih covid cepiv

Vse dotlej pa je njegova pravna zahteva, da se ODLOŽI PREVZEM CEPIV od podjetij PFIZER in MODERNA. Raziskava varnostnih tveganj in dodatna testiranja morajo biti tudi verodostojno objavljena, da jih je možno preveriti na znanstven način.

Kriminalna zgodovina podjetja PFIZER

Dr. Horowitz predloži sodišču dokaze o kriminalni zgodovini toženega podjetja PFIZER in opozori na najvišjo odškodnino 2,3 milijarde $ v zdravstvu za poravnavo goljufij v zgodovini človeštva. Kriva so bila neustrezna PFIZER zdravila v povzročanju življenjsko nevarne ‘opioidne krize’ in invalidnosti pri veliki množici prebivalstva.

Trgovska prevara z lažnim oglaševanjem

Sodišču predloži tudi oglase, ki lažno razglašajo varnost genetskih mRNA cepiv brez ‘razumne utemeljitve’, kar dokazuje TRGOVSKO PREVARO v manipulativni PFIZER in MODERNA trgovini s COVID CEPIVI.

Predložil bogato dokazno gradivo

Glede na njihovo vključenost v znane zloglasne genetske manipulacije v preteklosti z namerno modulacijo in izolacijo nevarnih virusov, dr. Horowitz predloži sodišču o tem številne neizpodbitne dokaze. Bogato dokazno gradivo je pridobil s svojo zaposlitvijo v podjetju HENRY SCHEIN INC., ki se je udeležilo simulacije (generalke) za načrtovano pandemijo koronavirusa oktobra 2019, imenovane EVENT 201.

Virus EBOLA je povezan z Univerzo v Severni Karolini.

SPORNA Univerza v Severni Karolini

Sporno dogajanje se je odvijalo na Univerzi v Severni Karolini že v desetletju okoli leta 1970. Tam so bila shranjena nerazkrita vladna poročila USTVARJANJA NOVIH VIRUSOV, podobnih retrovirusu HIV (AIDS) in virusu EBOLE. Prvič je EBOLA izbruhnila leta 1976 v afriškem Kongu in Sudanu, HIV (AIDS) pa leta 1980 v podsaharski Afriki. Oba virusa sta povezana s spolnim prenašanjem in se lahko v ozadju sluti težnja za omejevanje in ZMANJŠANJE SVETOVNE POPULACIJE, predvsem v manj razvitih deželah. Obe pa sta čisto novi bolezni, ki ju človeštvo prej ni poznalo.

SPORNO ‘Pridobivanje funkcije virusov’

Dr. Horowitz predloži sodišču dokaze o nepovratnih sredstvih, laboratorijih, zdravnikih in tehnikih, ki so bili takrat vključeni v razvoj PRIDOBIVANJA FUNKCIJE VIRUSOV, verjetno za pridobivanje virusov HIV (AIDS) in EBOLE. PRIDOBIVANJE FUNKCIJE VIRUSOV so genske manipulacije v smislu doseganja želenih lastnosti virusov kot na primer VIRULENTNOST oziroma hitrost širjenja. Ta se nanaša na ustvarjanje ustreznega virusnega SPIKE proteina, to je BELJAKOVINSKA KONICA virusa, ki se veže na receptorje v celičnih membranah človeških celic.

Medijska in biološka vojna za depopulacijo in nadzor svetovnega prebivalstva.

Genetski inženiring na koronavirusih

Leta 2014 pa so na Univerzi v Severni Karolini izvajali GENETSKI INŽENIRING NA KORONAVIRUSIH s ciljem ugotoviti, ali ta virus lahko mutira v naravi in povzroči pandemijo pri ljudeh. V genetskih manipulacijah PRIDOBIVANJA FUNKCIJE VIRUSOV za specifične namene so vstavljene 4 genetske kode iz virusa HIV (AIDS) v koronavirus za proizvodnjo 4 aminokislin v SPIKE proteinu ali BELJAKOVINSKI KONICI, ki se je v predhodnem virusu HIV že pokazala kot prilagojena, da se USPEŠNO VEŽE NA RECEPTORJE ČLOVEŠKIH CELIC.

Ključ, ki virusu odpre vrata v celico

Brez ustrezne BELJAKOVINSKE KONICE ali SPIKE proteina namreč virus ne more vstopiti v človeško celico. Hitreje kot vstopa, bolj pa je virus lahko nevaren in prenosljiv med ljudmi. Že 2 leti pred to manipulacijo koronavirusov pa so leta 2012 na Univerzi v Severni Karolini raziskovali PRIDOBIVANJE FUNKCIJE VIRUSOV v zvezi s prenosljivostjo visoko patogenega in nevarnega virusa ptičje gripe H5N1.

Virus ptičje gripe N5H1 je tudi povezan z Univerzo v Severni Karolini.

Umetno genetsko dodani vstopni ključ

Tako virusi, ki sicer niso nevarni ljudem, lahko postanejo nevarni, če jih v laboratorijih z GENETSKO MANIPULACIJO usmerjenega PRIDOBIVANJA FUNKCIJE VIRUSOV to naučimo in jim omogočimo spremembe, ki so potrebne, da razvijejo pravi SPIKE protein ali BELJAKOVINSKO KONICO, ki se uspešno veže na receptorje v membranah človeških celic. Sedaj pa se začne prava zgodba, ki jo navaja dr. Horowitz kot dokazno breme toženim podjetjem PFIZER in MODERNA.

Nobelov nagrajenec je takoj sprevidel

Nobelov nagrajenec francoski prof.dr. Luc Monaigner, ki je leta 1982/1983 prvi na svetu dešifriral strukturo virusa HIV (AIDS), je po raziskavi novega koronavirusa iz aktualne lanske pandemije SARS-CoV2 v letu 2020 nedvoumno ugotovil, da je ta GENSKO MANIPULIRAN s 4 sekvencami ali genetskimi kodami iz virusa HIV. In sicer gre za iste 4 gene, ki ustvarjajo iste 4 aminokisline, ki sestavljajo isto BELJAKOVINSKO KONICO ali SPIKE, ki se uspešno veže na membrane človeških celic.

Virus HIV (AIDS) je služil za genetsko spremembo SPIKE proteina v SARS-CoV2 v študijah ‘Pridobivanje funkcije virusov’ na Univerzi v Severni Karolini.

Isti vstopni ključ v dveh virusih

Enakost velja v primeru virusa HIV (AIDS) in virusa SARS-CoV2. V naravi statističnih mutacij virusov ni možno, da bi se tako popolno in ciljano ponovila ta enakost na istem delikatnem mestu BELJAKOVINSKE KONICE ali SPIKE proteina v tako za ta proces kratkem času treh desetletij.

Vstopni ključ gensko prenešen iz HIV na SARS-CoV2

BELJAKOVINSLA KONICA ali SPIKE protein je del mutiranega koronavirusa, ki je posledica raziskav za PRIDOBIVANJE FUNKCIJE VIRUSA v laboratorijih Univerze v Severni Karolini. Ta je še 22.avgusta 2019, to je 4 mesece pred pandemijo, od toženega podjetja PFIZER prejela še dodatnih 500 milijonov $ donacij na že predhodno prejete milijarde $ donacij.

Dokaz o genetski manipulaciji vstopnega ključa

Dr. PRASHAN PRADAN pa je s skupino osmih znanstvenikov svetovnega ugleda v svoji raziskavi to situacijo znanstveno dokazal in objavil na skoraj 30 strani dolgem strokovnem poročilu, ki je dvignilo veliko prahu. S izčrpno raziskavo je nedvoumno ugotovil, da novi koronavirus NI naraven, temveč umetno ustvarjen z rekombinantno metodo PRIDOBIVANJA FUNKCIJE VIRUSOV med retrovirusom HIV (AIDS) in koronavirusi, da bi lažje vstopal v človeško celico in bil bolj prenosljiv.

Uspešen vstopni ključ povzroča kužnost in bolezen

Kar se je pri kužnosti virusa HIV (AIDS) že uspešno pokazalo in je bil zelo primeren za ustvarjanje kopije BELJAKOVINSKE KONICE ali SPIKE pri koronavirusu, da bi ta lahko ogrožal ljudi v pandemiji. Vsa obramba toženih podjetij PFIZER in MODERNA temelji edino na zanikanju, cenzuriranju in izogibanju znanosti kot je v poročilih znanstvene skupine dr. PRASHAN PRADAN.

Varanje ljudi za boljšo prodajo covid cepiv

Dr. Horowitz v svoji tožbi podjetij PFIZER in MODERNA razgali, da varata državljane in vlade po vsem svetu z ustvarjanjem strahu pred mikrobi, da bi pridobila svetovna naročila in prodajo GENSKIH TERAPIJ z mRNA cepivi za covid, ki so jo sami preračunljivo ustvarili z metodo PRIDOBIVANJA FUNKCIJE VIRUSOV v genski rekombinaciji z virusom HIV (AIDS).

Bill Gates je del črne kronike cepiv kot pretvezo za depopulacijo svetovnega prebivalstva.

Sklad Bill in Melinda Gates financira in služi

Obe toženi podjetji, MODERNA in PFIZER pa sta vsa leta bogato financirani tudi z milijardami s strani sklada Bill in Melinda Gates. Ta prav tako služi s cepivi, s katerimi je Bill Gates v zadnjem desetletju podvojil svoje osebno premoženje na 105 milijard $. Tudi dr. Anthony Fauči kot glavni v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) in v FDA potrjevanju cepiv, s cepivi bogato služi, jih promovira in uradno odobrava za promet po vsem svetu.

SPORNA oseba dr. Anthony Fauči

50% licenčnine zasluži dr. Anthony Fauči pri covid cepivih ameriških podjetij. Prav tako pa zaradi svoje udeležbe v patentu številka 6911527 v zvezi s HIV povezanimi beljakovinami, vključenimi v proizvodnjo in terapevtsko uporabnost covid cepiv toženih podjetij PFIZER in MODERNA. Gre za tako imenovano NAVZKRIŽJE INTERESOV, da ima dr. Anthony Fauči finančno korist zaradi svojega položaja, v katerem uradno odobrava cepiva za ves svet, pri katerih od prodaje tudi sam osebno bajno zasluži.

Do patentov z odvzetimi in prirejenimi raziskavami

Dr. Anthony Fauči to prikriva kolikor se le da, zaradi 30-letne udeležbe v tovrstnih projektih pa mu ne uspeva povsem. Do določenih patentov je prišel tudi s pomočjo uvedbe ameriškega zakona Bayh Dol, ki je dal po letu 1983/84 vladnim uslužbencem pravico, da patentirajo svoja odkritja, tako da prevzamejo intelektualno lastnino in odkritja znanstvenikov, ki so jih plačali davkoplačevalci. Link >>

Genetske spremembe za aktivacijo raka

Podjetje PFIZER ima tudi dolgoletno zgodovino financiranja Univerze Xiao Li v Teksasu, ki je izvedla študije RAKAVIH VIRUSOV. Raziskovali so encime, aktivne pri sprožitvi RAKA, ki se lahko sistematično začnejo ustvarjati v GENETSKO SPREMENJENIH človeških celicah pri prej zdravih ljudeh. Prav zato jim je morda zanimivo izvajati nad človeštvom GENSKE TERAPIJE pod pretvezo cepiva za covid, ko narediš ljudi bolne, jim lahko prodaš še več zdravil.

Izolacija in proizvodnja virusa raka dojk

PFIZER je tudi financiral izolacijo in množično proizvodnjo prvega virusa RAKA dojk, imenovanega MASON-PFIZER MONKEY virus. Dr. Horowitz v tožbi razgali, da je material za mRNA genetsko cepivo covid povezan kot že opisano z virusom HIV-1 in tudi z  RAKOM. Znano je, da se pri obolevanju od virusa HIV (AIDS) ljudje podležejo mnogim oblikam RAKA zaradi razbitega imunskega sistema.

Nevarna vključitev v človeški DNK genom

mRNA gensko cepivo covid se kot predvideno vključuje v človeški genom in v DNK ustvarja nekaj enakih aminokislin, ki se povezujejo v beljakovine, kot jih ustvarja virus SARS-CoV2. Te odpadne virusne beljakovine celica postavi pred vrata, na drugo stran celične membrane, s čemer postane označena za napad lastnih telesnih UBIJALSKIH T-LIMFOCITOV, ki skušajo uničiti ‘okužene’ celice.

Dr. Horowitz opozarja na nevarne posledice cepiv, ko telo avtoimuno napada samo sebe.

Avtoimune bolezni zaradi genetskih sprememb

Ta situacija je velika nevarnost AVTOIMUNIH BOLEZNI. Pri mRNA genetskem covid cepivu PFIZER in MODERNA to prikazujeta pod pretvezo, da bodo te odpadne beljakovine, ki jih po genski manipulaciji z mRNA covid cepivom ustvarja lastno telo, spodbudile ustvarjanje protiteles. Tudi tukaj je skrita velika AVTOIMUNA NEVARNOST, ker niso narejene varnostne študije glede tega, da lahko imunski odziv uide izpod kontrole in ustvari smrtno nevarne situacije.

Tempirana avtoimuna bomba čaka na plodna tla

Ali pa se te nevarne AVTOIMUNE situacije v GENETSKO MODIFICIRANIH človeških celicah lahko sprožijo v določenih nepredvidenih okoliščinah ob zaužitju kakšnega drugega zdravila ali substance ali pa izpostavljenosti sevanju kot je rentgensko ali 5G, kar prav tako pri eksperimentalnih in NE-testiranih covid cepivih NI bilo preizkušeno.

Škandal PFIZER v Nigeriji z odškodnino

Navsezadnje velja omeniti protizakonit in nemoralen odnos toženega podjetja PFIZER v Nigeriji leta 1996 pri zdravljenju MENINGITISA. Imeli so precej učinkovito zdravilo CEFTRIAXONE, ki je zlati standard za MENINGITIS in je pomagalo večini ljudi in otrok. Na svojo roko in brez seznanjanja državljanov Nigerije pa so testno in na skrivaj uporabili pri bolnih otrocih strupeni testni antibiotik TROVAN, ki ga dotlej niso mogli registrirati.

Za smrtonosno in neetično prevaro v Nigeriji leta 1996 je PFIZER odštel 175 milijonov kazni.

Pohabljenst otrok, ki so bili poskusni zajčki

Pred očmi vseh se je zgodil pomor in pohabljenost otrok, za kar so v petletni tožbi odšteli 175 milijonov $ žrtvam in njihovim svojcem ter državi za utrpelo škodo. Podjetje PFIZER ima obsežno kriminalno zgodovino še z mnogimi drugimi strupenimi zdravili in predvsem tudi z antidepresivi in psihotiki. Žrtve teh zdravil so v nadpovprečno visokem številu naredile samomor ali pa povsem odpovedale v življenju.

Dr. Horowitz nam lahko pomaga

Za osveščanje javnosti, skupin in posameznikov se lahko direktno obrnemo na dr. Horowitz na e-poštni naslov: Editor@MedicalVeritas-org Pripravljen se je odzivati z video konferencami, se pogovarjati in odstirati pomembna konkretna dejstva v zvezi z GENETSKIM covid cepivom, da bi vsak človek lahko PRAVOČASNO prišel do prave informirane odločitve.

Informirana odločitev je pravica vsakogar

To je sicer ‘POJASNILNA DOLŽNOST’ vsakega zdravnika in PRAVICA vsakega človeka, ki pa se v praksi zaradi masovnega zavajanja javnosti skozi medije ne uresničuje. Zlata vredna je VERODOSTOJNA informacija preden kdorkoli v ustvarjenem strahu ali slepi veri preda svoje telo in otroke NE-preizkušenemu GENETSKEMU razdejanju covid cepiv.