041 789 319 satjam@gmail.com

PETICIJA: Poziv Vladi Republike Slovenije k ohranitvi neodvisnosti Republike Slovenije – da za varnost prebivalcev Slovenije NE podpisuje nikakršnih sporazumov s Svetovno zdravstveno organizacijo WHO!

Poziv državljanom Slovenije in Slovencem po svetu k podpori za ohranitev neodvisnosti Republike Slovenije:

Državljane in Slovence po svetu pozivamo k podpori za ohranitev neodvisnosti Republike Slovenije.

https://pogumen.si/

https://pogumen.si/poziv/

https://pogumen.si/strokovne-skupine/

https://www.PETICIJA.online/poziv_za_ohranitev_neodvisnosti_rs

Poziv Vladi Republike Slovenije k ohranitvi neodvisnosti Republike Slovenije:

S svojim podpisom (v PETICIJI link zgoraj) se pridružujem zahtevi, da v skladu z Ustavo Republike Slovenije, s Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter s splošno sprejetimi moralnimi in etičnimi načeli NE sprejemate nikakršnih sporazumov s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO), saj bi s tem ogrozili varnost in zdravje državljank in državljanov Republike Slovenije ter obstoj naše države. Prav tako NE dovolimo, da bi organi Evropske unije sprejemali odločitve o odnosih s SZO v imenu Republike Slovenije, ker bi s tem kršili njeno neodvisnost. Zahtevamo, da odpravite konflikte interesov v odnosih s SZO (vodja Službe za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo, Vesna Kerstin Petrič, namreč predseduje tudi Izvršnemu odboru Svetovne zdravstvene organizacije). Odločno nasprotujemo katerim koli vladnim in parlamentarnim potezam, ki bi ogrozile interese države in prebivalstva Republike Slovenije, saj je SZO postala orodje, preko katerega svetovne finančne elite (korporativni kapital) uveljavljajo svoje finančne kot tudi oblastne interese.

 

Poziv državljanom Slovenije

Dobrodošli na portalu https://pogumen.si/ za pogumne in odgovorne državljane, enotni vstopni točki povezovanja vseh dobromislečih skupin in posameznikov. Tu lahko svoja znanja, ideje, sposobnosti in pozitivno energijo uporabiš za konkretna dejanja in s somišljeniki aktivno soustvarjaš boljši in pravičnejši svet. Odloči se, bodi.pogumen.si in prispevaj po svojih močeh za uspeh projektov, ki jih vodijo naši strokovnjaki z raznolikih strokovnih področij.

Strokovnost in srčnost naših vodij strokovnih skupin  so jamstvo za prepoznavo ključnih aktualnih družbenih problemov in aktivacijo potrebnih virov za izvedbo projektno organiziranih akcij. Nujno je namreč poenotenje in optimizacija vseh aktivnosti po posameznih vsebinskih področjih na nivoju države, saj je trenutno zaradi različnih vzrokov delovanje razpršeno in neučinkovito.

Ne odlašaj in piši na info@bodi-pogumen.si, sporoči nam svoje želje, pobude, informacije in kje meniš, da bi bil lahko najbolj koristen. Povezan(a) boš z odgovorno osebo za posamezno področje, kjer boš lahko s pomočjo enotne informacijske rešitve aktivno vključen v interne dejavnosti konkretnega projekta. Tehnološko dovršena platforma skrbi za popolno avtonomnost in varnost vseh povezanih aktivnosti in komunikacije.

Vsakdo (neodvisno od vključenosti v projektne dejavnosti) pa se lahko naroči na aktualne novice o ključnih dogajanjih, ki vplivajo na našo usodo!

Vedi, da ni pomembno, ali si že član obstoječe skupine ali posameznik. Na tem mestu si nihče ne lasti izključne pravice ali monopola nad različnimi vsebinami, saj nam je jasno, da lahko uspemo le z združenimi močmi in brez egoističnih vzgibov. Kdo ima iskren interes in željo spremeniti svet, odpraviti krivice, bo lahko doprinesel, da bomo zopet živeli v svobodnem in prijetnem okolju v skladu z našimi cilji:

 

  • Povezovanje različnih skupin in posameznikov z različnih strokovnih področij, nudenje informacijske platforme in drugih storitev v smislu optimizacije projektnih nalog.
  • Suverenost Republike Slovenije in njenih državljank in državljanov, spoštovanje Ustave RS in njenih zakonov, kot tudi vseh splošnih moralnih norm.
  • Ustavitev nekontrolirane globalizacije sveta, vsiljevanja volje neizvoljenih samooklicanih vodij t.i. »svetovne vlade« in njihovih domačih izdajalcev, ki skušajo preko kapitalsko ugrabljenih mednarodnih organizacij izvršiti državne udare v posamičnih suverenih državah sveta.
  • Sonaraven odnos človeka, spoštovanje vseh živih bitij in zaustavitev izkoriščevalskega kapitalizma, ki preko zasledovanja edinega cilja – dobičkonosnosti ne glede na posledice – deluje v smeri uničevanja človeka preko zastrupljanja okolja in drugih agresivnih škodljivih posegov v naravo.
  • Zaustavitev medicinske tiranije pod pretvezo izmišljenih pandemij brez strokovne podlage na podlagi administrativnih in političnih odločitev
  • Prizadevanja za mir v svetu in sožitje med narodi
  • Zaustavitev zlorabe sodobnih tehnologij in digitalizacije z namenom zasužnjevanja človeštva
  • Skrb za zagotovitev zdravega okolja za razvoj naših otrok, avtonomnega človeku prijaznega in varnega okolja v šolstvu
  • Proti transhumanizmu in razvrednotenju človeka in osnovnih vrednot, družine

Oddajmo svoj glas in razširimo med soljudi >>