041 789 319 satjam@gmail.com

Evropski parlament in Evropski svet sta 14.junija 2021 sprejela UREDBO (EU) 2021/953 o izdajanju, preverjanju in priznavanju potrdil o cepljenju, testu in prebolelosti (digitalno COVID potrdilo EU).

V 36. členu Uredbe je zapisano:
»Preprečiti je treba neposredno ali posredno diskriminacijo oseb, ki niso cepljene, na primer iz zdravstvenih razlogov, ali ker niso del ciljne skupine, za katero se cepivo proti COVID-19 trenutno uporablja, ali je zanjo dovoljeno, kot so otroci, ali ker še niso imele priložnosti cepiti se, ali so se odločile, da se ne bodo cepile. Zato posedovanje potrdila o cepljenju ne bi smelo biti predpogoj za uveljavljanje pravice do prostega gibanja ali za uporabo storitev čezmejnega potniškega prevoza, kot so letalski, železniški, avtobusni, trajektni ali drug prevoz. Poleg tega te uredbe ni mogoče razlagati, kot da določa pravico ali obveznost do cepljenja
 

Zaščita z obrazcem – Prepoved vpogleda v podatke pacienta v Centralnem registru:

1. Ime in priimek, EMŠO (vpišemo v prvi tretjini strani)
2. Drugo tretjino obrazca pustimo PRAZNO, tu je prostor za pooblaščene osebe, če si kdo ne more urejati sam.
3. V spodnji tretjini obrazca pa napišemo vse tri nazive IZVAJALCEV za prepoved:
– NIJZ, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
– Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana
(državo izvajalca pustimo prazno, to se izpolni, kadar ni gornjih nazivov)
 

ODDAJA OBRAZCA:

PRVI način je, da izpolnjen obrazec s pripisom ‘za CRPP‘ pošljemo priporočeno s poštno povratnico na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
DRUGI način je, da ta izpolnjen obrazec oddamo na spletnem mestu zVEM z vlogo, podpisano z varnim elektronskim potrdilom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
TRETJI način je, da izpolnjen obrazec oddamo pri osebnem zdravniku, ki prepoved posreduje v CRPP Centralni register podatkov o pacientih
ČETRTI način je, da izpolnjen obrazec oddamo v recepciji zdravstvenega doma skupaj s PROŠNJO, da ga naš osebni zdravnik posreduje v CRPP centralni register – 1 stran PROŠNJE za print JE TUKAJ >> Na eno kopijo pa prosimo za žig in podpis iz ambulante svojega osebnega zdravnika kot dokazilo o oddaji.
 

IZPOLNJEN in POTRJEN OBRAZEC skeniramo, sprintamo in nosimo s seboj, če varnostnik ali kdo drug od nas zahteva test /PCT pogoj.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se opravi, kadar je iz dejanja oziroma ravnanja osebe, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, mogoče zanesljivo sklepati, da je privolila v vpogled v svoje osebne podatke (da ni oddala OBRAZCA Prepovedi).
Važno je, da imamo s seboj kopijo o Prepovedi vpogleda v Centralni Register Podatkov o Pacientu.
Kopijo pošljemo tudi INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI (IP) na e-mail spodaj. Če nas bo kdo nadlegoval, bo morala ukrepati! To bo veljalo tudi za morebitne kazenske ovadbe.
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana daje nasvete glede varstva podatkov tudi po telefonu vsak delavnik 10-12h in 14-15h:
Kontakt: 01 230 9730
e-mail: gp.ip@ip-rs.si
 
 

Naj čim več ljudi pošlje svoje OBRAZCE Prepovedi s povratnico na Ministrstvo za zdravje, s pripisom: za CRPP

 
PRAVILNIK o prepovedi vpogleda v povzetek podatkov o pacientu v Centralnem registru podatkov o pacientih – odlok z dne 4 avgust 2021:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12543

 

ODLOK o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2564
Tukaj pa je pdf 2 strani za print >>

 

Glede pošte, bank in trgovskih centrov: naj se čimveč ljudi obrne na vodje teh poslovnih subjektov in jih opozori, da NAJ upoštevajo ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, sicer bomo podali prijavi kršitev INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI (IP). Pošti Slovenije pošljemo nato po mailu kopijo svojega OBRAZCA in ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV. Prav tako Trgovskim centrom. Po telefonu je nekdo od uporabnikov govoril s Super Nova Qlandia Lj in jih obvestil, da se bo zaradi nezakonitega PCT pritožilo veliko uporabnikov njhovih storitev, da bomo vsi prijavili kršitev na IP, da bodo morali plačati ogromne kazni. Na tel je vodja povedala, naj jim pošlčjemo po mailu OBRAZEC, da se bomo dogovorili. Enako so odgovorili na Pošti Slovenije.

ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906

 

PCT ugovor za zaposlene
Dokument 3 strani za print >>

 

Pravnik g.Matjaž Rauter podjetnikom:

Mnogi podjetniki me sprašujejo, ali se res ni mogoče izogniti s strani Vlade RS določenemu PCT pogoju. Moje pravno mnenje je takšno: Delajte brez PCT pogoja. Če bo pristojna oseba to ugotovila, vam lahko napiše samo kazen za prekršek. To prenesite lepo mirno in vljudno. Na odločbo o prekršku, vložite Zahtevo za sodno varstvo, v kateri izpostavite to, da PCT pogoj, ki bistveno omejuje temeljne človekove pravice, ni določen v nobenem zakonu, veljavnem v RS, temveč samo v podzakonskih vladnih odlokih, pri čemer Ustava RS določa, da je kakršno koli omejevanje temeljnih človekovih pravic, zagotovljenih z Ustavo, dovoljeno samo z zakonom! Na sodišču boste, vsaj za čas, dokler ne bodo spremenili Zakona o nalezljivih boleznih, s svojo zahtevo zagotovo uspeli.”
Agencija Pro-Contra, Poslovno pravno svetovanje, Matjaž Rauter s.p., tel 059 121 930 in gsm 031 394 364

 

Velja NE – ustaven odlok

Kljub temu, da je po mnenju dela pravne stroke vladni odlok 15.9.2021 NEZAKONIT in NEUSTAVEN, dokler tega NE ugotovi ustavno sodišče in ga kot nezakonitega oziroma neskladnega z ustavo RAZVELJAVI, odlok VELJA in je del pravnega reda Republike Slovenije.
Neustavnost odloka 15.9.2021 je spodaj v prilogi na 3 straneh Civilnih pravnikov, še krajše pa je na 1,5 strani TUKAJ >>

Na povezavi CIVILNIH PRAVNIKOV spodaj si lahko prenesete dokument 3 strani z zakonsko podlago v Sloveniji glede PCT pogoja:

PRAVNO MNENJE GLEDE PCT

Pravno podlago 3 strani glede PCT pogoja si lahko prenesete tudi TUKAJ >>

Tukaj pa lahko prenesete 1 stran KAKO NASTOPATI NASPROTI DELODAJALCU >>

1.Ne podpisujemo nobenih izjav.
2.Če onemogočijo vstop v prostore delodajalca, zahtevamo, da nam to prepoved predložijo pisno.
3.Če fizično preprečijo vstop v prostore delodajalca pokličemo policijo, da naredi zapisnik. Obvestimo sindikat oziroma na licu mesta zahtevamo, da pride sindikalni zastopnik, v kolikor ga podjetje ima. Vratar-varnostnik nima zakonske podlage ugotavljati naše zdravstveno stanje in potrdilo o cepljenju, prebolevnosti in testiranja.
4.Če vročijo pisni opomin pred odpovedjo delovnega razmerja – odpremo tožbo na delovnem sodišču, delavski spori se rešujejo prednostno, največ v pol leta in uspeli bomo na takšnem uporavnim spoorm pred upravnim sodiščem.

Delodajalec ni upravičen zahtevati dejanskih izvidov oziroma nima podlage za pregledovanje SMS-sporočila (v primeru takšnega načina prevzema izvida) v telefonu zaposlenega.

Informacijski pooblaščenec pove, da zaposleni NI dolžan posredovati takšno sporočilo o NEGATIVNEM testu predstojniku ali pooblaščeni osebi”, samo po lastni želji pa mu lahko te podatke sporoči. Te podatke mora delodajalec pridobiti od tistih, ki so teste izvajali in sicer samo število pozitivnih in negativnih, ne pa poimensko kdo je pozitiven in kdo negativen. Delodajalec se lahko seznani z NEGATIVNIM testom zaposlenega, vendar na osnovi prostovoljne, informirane odločitve zaposlenega.
https://www.24ur.com/novice/korona/preverjanje-pogoja-pct.html

Za vstop v trgovino:

1.S seboj imamo Izjavo o prepovedi ugotavljanja PCT – OBRAZEC zgoraj
2.Če nas varnostnik ne bo pustil na miru za vstop v trgovino
3.Mu rečemo, da ga lepo prosimo naj prinese ELABORAT trgovine, na katerem je jasno zapisano, da so za stranke obvezne maske in dokazilo PCT. Ne bo ga prinesel, ker ga nimajo.
5.In sklicujmo se na 45. člen o zasebnem varovanju v katerem lahko varnostnik opozori, ne more pa preprečiti vstopa v trgovino.
6.Skratka imejmo čimveč dokumentacije s seboj, srečno vsem!
 
 

Na povezavi dr. Andraž Teršek spodaj lahko preberete, da policist ne sme nikogar legitimirati kar tako, to je protiustavno. Samo v določenih okoliščinah je policist upravičen do legitimiranja ljudi.

POLICIJA NIMA NOBENIH IN NIKAKRŠNIH POOBLASTIL GLEDE MASK IN PCT-ja; zato tudi ne odgovornosti – razen, če sama sebi naprti “odgovornost” z nespoštovanjem etike in prava.

Dr Аlеsаndrо Меluzi, prоfеsоr nа več Univerzah in kirurg, psihiater, fоrеnzičаr, filоzоf, pisec, pоlitik (pоslanec i sеnаtоr u dveh pаrlаmеntаrnih volitvah) je šоkirаl Itаliјo in mеdnаrоdnо јаvnо mnеnjе s svojim direktnim govorom:

https://opusteno22.blogspot.com/2021/09/doktor-i-bivsi-sn-sokirao-svet-pliticri.html

V svojem govoru v San Marinu je bil dr. Аlеsаndrо Меluzi zelo kоnkrеten:

Pоlitiki in VIP osebe si ubrizgаvајo LAŽNA CEPIVA. Še meni so ponudili takšno LAŽNO CEPIVO!

Pоoblaščena družbena sfera in visoki krogi nad njo se oskrbujejo z LAŽNIM CEPIVOM. Samo nеsrеćni „mаli lјudje“ iz navadnega prebivalstva so zamorčki, na katerih se tеstirајo gеnеtski sеrumi, ki ne prinašajo nobene kоristi. Dаnes је v Izrаеlu in Vеlikој Britаniјi kot tudi v Еvrоpskој uniјi, zаbеlеžеnо tisoče smrti in skоraj dvа milijоnа stranskih učinkov, оd katerih је 50% zelo resnih, po uradnih podatkih iz Еvrоpskе uniје.“

Dr. Аlеsаndrо Меluzi zаhtеvа, dа KAZENSKO оdgоvаrjajo zа „GENOCID S CEPIVI“ nаd navadnim prebivalstvom: „Ta praksa je brez primerjave in zelo resna; takšna dejanja je treba KAZENSKO PREGANJATI, ker se te privilegirane skupine še kako zavedajo, da prejemajo LAŽNO CEPIVO (imitacijo) in se bodo tako lahko izognili škodljivim posledicam in celo smrti.“

„Še huje pa je, da se te privilegirane skupine, ki so se izognile preskusu eksperimetalnega cepiva na svoji koži, pojavljajo na tеlеviziјi, da bi prepričale prebivalstvo, da je cepivo ‘varno in učinkovito’, kar potrjujejo z dejstvom, da so tudi oni cepljeni (lažno, fiktivno). Na ta način so prejeli „zеlеnе prepustnicе“ (Green pass), ki jih imajo z LAŽNIM CEPIVOM. Zakonski organi so dolžni narediti vseobsegajočo raziskavo v najširšem možnem obsegu“.

Dr. Ana Petrič, direktorica doma za starejše v pogovoru za revijo Zarja sporoča, da pri 98% precepljenosti ljudje ravno tako zbolevajo za covidom in tudi lažjega poteka cepljeni večinoma nimajo, to je sporočila na NIJZ:

https://novice.svet24.si/clanek/novice/nijz-se-spreneveda-in-se-isce-gresnega-kozla-ampak-jaz-ne-bom-tiho-zarja

Biostatik in epidemolog Dr. Martin Kurlldorff pove o nedavni raziskavi, ki kaže, da so prebolevniki bistveno bolj zašliteni z naravno imunostjo pred covidom kot cepljeni.

Za cepilne potne liste pove, da so neznanstveni in diskriminatorni ter neetični. Medicinska raziskava je pokazala, da so z naravno imunostjo prebolevniki za 27x bolj zaščiteni kot cepljeni, katere delta virus bolj resno ogroža.

https://www.regionalobala.si/novica/prebolevniki-bistveno-bolj-zasciteni-kot-cepljeni-je-to-dokoncni-udarec-za-cepilne-potne-liste-?

Odškodnina zaradi obveznega cepljenja na povezavi spodaj:

Odškodnina zaradi obveznega cepljenja

Peticija proti plačilu hitrih testov >>

Za zdrave ljudi je test nesmisel. Če se slabo počutiš, greš k zdravniku in ta te testira in diagnosticira glede na simptome in bolezni. Zdrave ljudi pa naj pustijo pri miru.

Testi NE potrdijo ali ovržejo suma na ta virus. Testi, ki nam jih Država protiustavno vsiljuje in jih MORAMO opravljati, ne bi smeli bit plačljivi, ker jih že plačujemo kot davkoplačevalci. Vsi delovni ljudje polnimo državno blagajno za razne domislice naše vlade, zato naj črpajo denar iz istega proračuna tudi za teste, ki so jih sami določili.

Nesmiselno je stalno testiranje zdravih ljudi, če nimamo znakov virusa in se počutimo dobro.