041 789 319 satjam@gmail.com

Prazen OBRAZEC za podporo ‘Pobude za črtanje 3a člena ustave’ ZA PRINT – izpolnimo ga doma, podpišemo pred uslužbenko na Upravni enoti, najkasneje do 27.12.2021 >>

Izpolnjen in na Upravni enoti potrjeni obrazec POBUDE pošljemo na naslov:
 
Mimi Zajc
Zg. Dobrava 50
4262 Kamna Gorica
Podpis POBUDE na Upravni enoti lahko odamo tudi elektronsko na naslovu:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5445

Tako je povedala gospa Mimi Zajc, pogumna in sposobna je posegla v samo srž težav naroda.

V državni zbor DZ je konec oktobra 2021 vložila Pobudo za črtanje 3a člena naše ustave, ki govori o ratifikaciji Slovenije, ki je predala odločanje o svoji usodi v roke neželenih globalnih sil.

Poziv vsem državljanom za ponovni podpis na UPRAVNI ENOTI; tako kot smo to storili za VODO – sedaj potrebujemo 30.000 podpisov!

Ta 3a člen mora iz naše ustave, da lahko svobodno in samostojno živimo brez delegiranja globalnih sil, ki jim je vlada po členu 3a podrejena in to vsi zelo občutimo.

ZA podpis pobude za črtanje 3.a člena Ustave RS od 29. 10. do 27. 12. 2021 na UPRAVNIH ENOTAH, ni potrebno naročanje!

Potreben pa je osebni dokument (potni list, osebna, lahko je celo pretečena od marca, vozniško dovoljenje). Bodimo natančni pri izpolnjevanju podatkov obrazca, da bodo podpisi sprejeti.

Morebitne spremembe bodo objavljene. Če bo imel kdo težave na UE, sporočite gospe Mimi Zajc, da bo opozorila na MJU.

Spodaj je 1.povezava 58 minut video Mimi Zajc in 2.povezava FB Mimi Zajc.

https://m.facebook.com/story.php?story

https://www.facebook.com/mimi.zajc

Vsi na Upravno enoto do 27.12.2021 – za svobodo od podrejanja Slovenije mednarodni pogodbi globalistov – ratifikaciji!

 

Črtanje 3a člena

Sporni člen naše Ustave 3a, ki podreja Slovenijo globalnim silam preberite spodaj in na linku:

Uradni list RS/I, št. 33/1991, Uradni list RS, št. 42/1997 – UZS68, 66/2000 – UZ80, 24/2003 – UZ3a, 47, 68, 69/2004 – UZ14, 69/2004 – UZ43, 69/2004 – UZ50, 68/2006 – UZ121,140,143, 47/2013, 47/2013, 75/2016 – UZ70a, 92/2021 – UZ62a

Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot.

Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko državni zbor razpiše referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Državni zbor je vezan na izid referenduma. Če je bil referendum izveden, glede zakona o ratifikaciji take mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati.

Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij.

V postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v mednarodnih organizacijah, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, vlada sproti obvešča državni zbor o predlogih takih aktov in odločitev ter o svoji dejavnosti. Državni zbor lahko o tem sprejema stališča, vlada pa jih upošteva pri svojem delovanju. Razmerja med državnim zborom in vlado iz tega odstavka podrobneje ureja zakon, ki se sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.

 

Na gornji povezavi so na ogled vsi členi ustave, na primer čudovit člen 3, ki ga je iznakazil sporni člen 3a.

Ustavni sodnik

Kandidat za novega ustavnega sodnika dr. Andraž Teršek je zapisal:

🔲 PCT je nezakonit, protipraven in ne upošteva 17. člena uredbe (EU) 2021/953.
🔲 Nihče ni dolžan upoštevati PCT-ja, saj se mora PCT izvajati v državah članicah EU samo v času PANDEMIJE!
🔲 PANDEMIJA v Sloveniji NI razglašena.
Ta uredba je v celoti ZAVEZUJOČA in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Tudi če Slovenija razglasi EPIDEMIJO, še vedno ni treba nositi NIKJER MASK še manj pa PCT, dokler ni razglašena PANDEMIJA.
🔲 Začetek veljavnosti te uredbe začne veljati na dan objave v Ur. l. EU. Uporablja se od 1. julija 2021 do 30. junija 2022.
🔲 Javni uslužbenec, ki zahteva PCT je odgovoren za nevestno delo v službi, zlorabo uradnega položaja po 257 in 258 čl. KZ-1
🔲 Prav tako se s to zahtevo krši Nurmberška deklaracija, po kateri je sodišče DOLŽNO KAZNOVATI in skladno s 16. členom Ustave RS v povezavi z 29. členu (genocidno ravnanje posameznika..).
🔲 Vsi državni uslužbenci (zdravniki, policija, inšpektorji, učitelji..) so lahko podvrženi ODŠKODNINSKU TOŽBI na njihovo osebno ime in priimek po 2. odstavku 26. člena USTAVE RS.
 
 
V kolikor kdorkoli od vas kot stranke zahteva kakršne koli osebne podatke, krši 91. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki pravi:
1) Globa od 4.170 EUR do 12.510 EUR se kaznuje pravna oseba, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
2) Če obdelujejo osebne podatke, ne da bi imeli pravno podlago v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika (8. člen). Z globo od 200 do 800 EUR se kaznuje vsak posameznik, ki stori dejanje iz 1. odstavka tega člena.
POVZETEK: Za vsako fizično ali pravno osebo, ki na podlagi nezakonitih in protiustavnih vladnih ukrepov, krši človekove pravice, se v skladu z veljavno zakonodajo vloži pri pristojnem ODT (Okrozno drzavno tozilstvo) kazenski pregon.
Iz tega ni izvzet NIHČE (natakar, receptor, učitelj, medicinsko osebje, policaj, varnostniki…) TUDI, če se izgovarjajo na to, da samo opravljajo svoje delo tako, kot so jim naročili nadrejeni.
 
USTAVA je spisana za ljudstvo, ZAKONI pa za javno upravo. Uredbe in odloki so PODZAKONSKI AKTI.
Zakon mora biti v skladu z USTAVO, podzakonski akti pa v skladu z zakonom IN ustavo.
SVET EUROPE, katere članica Slovenija je in se je s podpisom zavezala k upoštevanju evropske zakonodaje, torej tudi omenjene UREDBE glede izvajanja PCT v celoti: za lažji prehod meja, brez diskriminacije!!! Vsaka druga uporaba je dovoljena le, če je jasno določena v nacionalni zakonodaji, kar pa odloki niso!
PCT je torej PROTIUSTAVEN, NEZAKONIT in se v Sloveniji uporablja v nasprotju z, za Slovenijo zavezujočo, evropsko zakonodajo!
 

Dr. Andraž Teršek za ustavnega sodnika >>

Peticija proti plačilu hitrih testov >>

Za zdrave ljudi je test nesmisel. Če se slabo počutiš, greš k zdravniku in ta te testira in diagnosticira glede na simptome in bolezni. Zdrave ljudi pa naj pustijo pri miru.

Testi NE potrdijo ali ovržejo suma na ta virus. Testi, ki nam jih Država protiustavno vsiljuje in jih MORAMO opravljati, ne bi smeli bit plačljivi, ker jih že plačujemo kot davkoplačevalci. Vsi delovni ljudje polnimo državno blagajno za razne domislice naše vlade, zato naj črpajo denar iz istega proračuna tudi za teste, ki so jih sami določili.

Nesmiselno je stalno testiranje zdravih ljudi, če nimamo znakov virusa in se počutimo dobro.