041 789 319 satjam@gmail.com

Državljanka Nataše Lampe navaja svojo raziskavo iz uradnega vira prejemnikov proračunskih sredstev.

Pri financiranju rimskokatoliške cerkve in pripadajočih organizacij se sklicuje na javno dostopne uradne podatke projekta Supevizor. (Foto/druzina.si)
PREPOŠLJIMO VSEM, DA SE VIDI STANJE!

SEZNAM nekaterih PREJEMNIKOV proračunskih sredstev in ZNESKI v EUR:
Uradni vir: http://supervizor.kpk-rs.si/
Slomškova ustanova: 16.495
Radio Ognjišče: 1.208.329
Zavod Sv. Frančiška Saleškega: 9.260.169
Zavod Sv. Stanislava: 24.414.266
Zavod Antona Martina Slomška: 1.875.240
Tiskovno društvo Ognjišče: 48.702
Društvo Mohorjeva družba: 2.272.395
ŠGN (izobraževanje): 9.009.190
Škofija Koper: 1.852.435
Škofija Ljubljana: 7.216.304
Škofija Celje: 77.402
Škofija Murska sobota: 28.683
Škofija Novo Mesto: 45.209
Škofija Maribor: 14.793.184
Družina doo: 1.866.505
Skupaj Slomškova ustanova: 84.344.508
Manjkajo podatki za Goriško Mohorjevo družbo in Mohorjevo družbo v Celovcu
———-
Karitas: 3.678.796
Pelikan- Karitas: 3.653.941
Karitas Vipavke: 129.734
Karitasov je še več pod raznimi imeni
————-
Za letovanje in rekreacijo otrok p.e. Ljubljana: 2.911.367
——————
Salezijanski inšpektorat: 41.391
Marianum Veržej: 157.303
Salve doo: 206.359
Salesianum: 2.911.367
Samostan sester usmiljenk: 992.049
Samostan sester Sv. Lazarja, Sv. križa, Lazarstvo mirenski gaj,
Trapistov Marije rešiteljice, Sester Frančiška Krško, Šolskih sester: 18.077
Župnija Radlje ob Dravi: 146.008
Lj. Vič: 689.877
Lj. Polje: 663.129
Lj. Štepanjska vas: 263.365
Lj. Sv. Trojica: 141.659
Lj. Sv. Peter: 92.560
Piran: 885.373
Izola: 792.244
Dol pri Ljubljani: 552.365
Murska Sobota: 413.876 + ima v lasti Miklavžev zavod , ki je prejel 1.223.976
Stari trg pri Sl. Gradcu: 390.890
Kranj: 391.500
Beltinci :386.349 + ima v lasti zavod Sv. Cirila in Metoda, ki je prejel 1.435.028
Solčava: 359.124 in 8.827.323

V Sloveniji je še več sto 100 župnij. Nataša Lampe sporoča, da se ji ni dalo več brskat. SKUPAJ je seštela: 107.872.215 (107 milijonov EUR)

Vsota je še večja, ker ni našla in niti iskala vseh !!!

SLOVENSKA DRŽAVA CERKVI NA SLOVENSKIH TLEH NAMENI NAD 1.000.000 EVROV (milijon EUR) vsak mesec od DAVKOPLAČEVALSKEGA DENARJA .

Nepobran davek od profita podjetji, ki jih ima v lasti cerkev.

Nepobran davek na dohodek, nepremičnine, zavarovanj, prispevke za plače.

Država plača še socialno in zdravstveno zavarovanje za vse duhovnike in nune, koliko milijonov je še to?

Cerkev je v Sloveniji ločena od države, vendar očitno samo pri plačevanju davkov.

MOGOČE BI BIL TU POTREBEN REBALANS PRORAČUNA. Kaj bodo delali novoizvoljeni poslanci?
Sprejemali interventni zakon o zamrznitvi plač in pokojnin, ko se bo izkazalo, da je denarja zmanjkalo.

Nataša Lampe