041 789 319 satjam@gmail.com

Tukaj je za PRINT 1 pdf LIST za zbiranje 2500 fizičnih podpisov za razpis REFERENDUMA glede novega ZNB Zakona o nalezljivih boleznih >>

Ta list s podpisi v 8 dneh, to je NAJKASNEJE do naslednjega ponedeljka 4.7.2022 pošljemo po pošti na naslov:
Društvo za zaščito človeka in njegovih pravic, Regentova ulica 6, 2000 Maribor.
List s podpisi mora biti na tem naslovu do srede 6.7., pošta pa hodi 1-3 dni.

RAZLAGA:

V sredo 29.6.2022 sprejeti ZNB Zakon o nalezljivih boleznih pravi glede OBVEZNEGA CEPLJENJAgospa Tjaše Vuzem iz Iniciative slovenskih pravnikov: 

Stavek iz novega predloga spremembe ZNB: “Z globo 400 – 4000 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,
– če se izmika ali onemogoča OBVEZNO CEPLJENJE iz prvega odstavka 22. člena ZNB zakona (spodaj).”
    
Cepljenje je po 22. člen ZNB obvezno:

1. proti hemofilusu influence b, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B;
2. proti steklini, rumeni mrzlici, trebušnemu tifusu, klopnemu meningoencefalitisu, gripi, tuberkulozi in drugim nalezljivim boleznim, če obstajajo določeni epidemiološki razlogi in tako določa letni program iz 25. člena tega zakona.”

Navedeni 25. člen ZNB zakona pa pravi, da je CEPLJENJE OBVEZNO tudi glede na LETNI PROGRAM (k katerega pa je kovid za leto 2022 že uvrščen):

»Letni program cepljenja in zaščite z zdravili ter pogoje in način izvedbe letnega programa določi minister, pristojen za zdravje, na predlog Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Letni program določi tudi izvajalce ter način nabave in razdeljevanja cepiv ter specifičnih imunoglobulinov.«
  
Torej se na osnovi letnih programov cepljenja in razglasa epidemije, o čemer odloči minister za zdravje na predlog NIJZ, po novem ZNB zakonu lahko določi tudi glede OBVEZNEGA CEPLJENJA proti kovidu, ki je že uvrščen v letni program 2022!

Otroci pa naj bi bili besežirani ali cepljeni kar na rednih šolskih zdravniških pregledih!

…………………………………..

Preberite rdeči tisk 2.odstavka spodaj o ‘neznanih dolgoročnih stranskih učinkih in učinkovitosti cepiv’ kot navedeno v pogodbi Slovenije ob nakupu Pfizer cepiv – mediji pa nas ves čas pritiskajo z izmišljeno ‘varnostjo in učinkovitostjo’ cepiv:

Slika je iz: https://gibanjeops.si/post/643358/danes-so-hlapci-globalistov-v-dz-po-hitrem-postopku-sprejeli-dopolnitve-zakona-o-nalezljivih-boleznih-to-je-nova-narodna-izdaja-ki-jo-bomo-skusali-prepreciti-najprej-z-referendumom-