041 789 319 satjam@gmail.com

Načrt Svetovne zdravstvene org. WHO, da za potrebe poblaznelih lastnikov zasužnji človeštvo. Naj prevlada ZDRAVA PAMET vseh dežel in se o tem razpravlja v PARLAMENTIH, kamor ta diskusija spada! 7 članic EU je pristopilo, Anglija in Avstrija razpravljata o tem v parlamentu, ostale so v pozivu, ljudje pa se informiramo in skupno NE pristanemo!

ECI mednarodna zveza 7 članic EU širi v parlamente razpravo o nadvladi Svetovne zdravstvene org. WHO in obvešča ljudi.

Vir: 6 min video prikaže mednarodni predlog nujne parlamentarne ocenitve položaja WHO (Svetovne zdravstvene organizacije): https://www.facebook.com/10002806/posts/

1 WHO organizacija bi rada odločala o vsem glede zdravja in pandemij vseh zemljanov – brez korekcije in pravic ugovora!

WHO vzpostavilja klasično totalitarno strukturo in želi poskrbeti, da vrednost državne ustave izgine. Če dobro analizirate mednarodne zdravstvene predpise, najdete 5 elementov, ki to zelo jasno pokažejo:

5 točk

1 – Obstoječi mehanizem samokrepitve bo razširjen do skrajne meje. Še bolj enostavno bo kot danes, da 1 oseba, generalni direktor razglasi mednarodno nujno javnozdravstveno situacijo. Dovolj je, da samo izgovori besedo v mikrofon.

2 – Vse kar WHO objavi kot priporočilo, bo postalo obvezno. Veliko uradnikov danes govori nasprotno. A to ni res, ti predpisi bodo postali obvezni.

3 – Temeljne pravice. V režimu, kjer 1 oseba razglasi izredno stanje, z vso oblastjo dajanja priporočil, ki postanejo pravno obvezujoča, o temeljnih človeških pravicah ne moremo niti diskutirati.

Tudi nobene učinkovite zaščite temeljnih človeških pravic na nivoju države potem ni.

4 – Kot človeška bitja skušamo slediti ideale intelektualnega in duhovnega razsvetljenja in napredka na vseh področjih. Pri tem smo odvisni od pravih informacij (Mattias Desmet).

V obeh dokumentih: PRVI / obravnava pandemije in DRUGI / spremenjeni zdravstveni predpisi imamo 2 odredbi, ki jasno govorita, da bo WHO edina inštitucija na planetu, ki ji bo dovoljeno definirati kaj je resnica v zdravstvenih vprašanjih + cenzura.

Človeštvu bo torej odvzeta zmožnost presoje o pomembnih vprašanjih javnega zdravja.

5 – Ne obstaja mehanizem korekcije, kontrole WHO, ki bi lahko popravil kakršnokoli napačno priporočilo ali napačno proglašeno izredno javnozdravstveno situacijo mednarodnega značaja.

Ne, izredne situacije lahko trajajo stalno in za vekomaj. Vse to NI v interesu našega zdravja, ampak v interesu tistih sponzorjev, ki definirajo svojo strategijo izza tega.

* Ni potrebno študirati pravo, da bi prišli do zaključka, da bo to skrajno vplivalo na naše ustave in jih zmanjšalo na minimum. Ne bo delitve oblasti, kontrole, ravnotežja.

* Načelo vladavine prava bo ukinjeno in nadomeščeno z vladavino izrednega stanja. In najpomembnejše, ne bo človeških pravic.

* To močno sporočilo NI prišlo v javnost. In se dobesedno v nobenem parlamentu ne razpravlja o tem. Z zelo redkimi izjemami.

1) Ena izjema je g. Andrew Bridgen iz britanskega parlamenta, ki je s pravom vztrajal, da se ta tema vnese v skupščino britanskega parlamenta. In uspel je, v čast mi je, da je danes z nami.

2) Enako tudi Gerald Hauser. On je naredil isto. V avstrijskem parlamentu je iznesel argumentacijo za razpravo o strukturi moči WHO.

Odločilno je, kako lahko angažiramo parlament, kako lahko angažiramo javnost? Današnja iniciativa (ECI Trust&Freedom / Zaupanje&Svoboda) je veljavno orodje za premikanje mednarodne javne zavesti in sprožanje javne razprave ter nadaljnjega informiranja ljudi.

Veliko ljudi je ‘spalo’ v preteklosti. Če pa ti isti ljudje dojamejo, kaj se jim pripravlja v prihodnosti, bi takoj imeli v sebi informirano NESOGLASJE s tem. Bili bi zgroženi in gotovo se ne bi strinjali s to trajno strukturo moči WHO, GAVI in seveda EU kot mali pionirski partner WHO, ki dela isto.

Torej nadaljujmo z informiranjem naših sodržavljanov. Hvala 7 članicam EU, ki so sprožile to EU državljansko inicijativo ECI. To je močno orodje za sprožitev javne razprave in da se prinese te vsebine tja, kjer se to mora o tem razpravljati, to je v naše parlamente!

————————

Svoboda NI v tem, da delamo kar hočemo, temveč da nam NI treba delati tega, kar nočemo!

————————

Slovenska knjiga Mattias Desmet o psihologiji totalitarizma: https://www.sanje.si/psihologija-totalitarizma.html

Video 16min Elon Musk: https://www.theepochtimes.com/epochtv/elon-musk-drops-vaccine-bombshell-personal-story-facts-matter-5500563?utm_source=top5noe&utm_medium=email&utm_campaign=top5-2023-10-07-one

Reportaža o krizi Elon Musk po cepljenju: ‘Dolgi kovid’ in cepiva – ta ga povzročajo, ne kovid!