041 789 319 satjam@gmail.com

V Zemljini atmosferi je okoli 3/4 dušika (78%) in 1/4 kisika (21%).

Le 1% so vsi ostali plini, vključno s CO2, žlahtnimi plini, vodikom in vodno paro.

CO2 je 0,038%. Od tega ga 96% prispeva narava, 4% pa človek.

Človekov vpliv na atmosferski CO2 je torej 0,00152%.

Narava ima vedno razpon nihanja okoli povprečnega stanja.

Človekov prispevek CO2 je v naravnih ciklusih morda zanemarljiv.

Vedno se je CO2 spreminjal v zgodovini Zemlje in nekoč je bil še precej višji.