041 789 319 satjam@gmail.com

Otroci potrebujejo brezplačno kosilo v teh turbulentnih časih.

Inštitut 8.marec je pripravil 2 predloga zakona. Potrebujemo 5.000 potrjenih obrazcev na Upravni enoti do 3.11.2022:
1. OBRAZEC Brezplačno kosilo 1
2. OBRAZEC Brezplačno kosilo 2
Oba OBRAZCA, potrjena na Upravni enoti, POŠLJEMO na naslov:
Zavod raziskovalni Inštitut 8. marec,
p. p. 1717
1101 Ljubljana
Zadnji rok je 3.november 2022.

Priloga za print OBRAZEC Brezplačno kosilo 1 >>
Priloga za print OBRAZEC Brezplačno kosilo 2 >>

Z digitalnim podpisom pa lahko podpišemo oba OBRAZCA elektronsko z linki na povezavi spodaj:
‘https://www.8marec.si/za-otroke-gre-brezplacna-solska-kosila-za-vse-otroke/

O predlogu za brezplačna šolska kosila so pisali mediji:

https://www.delo.si/novice/slovenija/institut-8-marec-za-brezplacna-solska-kosila/

https://www.rtvslo.si/slovenija/institut-8-marec-brezplacna-kosila-v-osnovnih-solah/

https://www.24ur.com/novice/slovenija/predlog-instituta-8-marec-brezplacno-solsko-kosilo-za-vse-otroke.html

Inštitut 8.marec o brezplačnih šolskih kosilih:

Pozdravljeni! Pred dvema mesecema smo vas vprašali, kako na vas vplivajo vse višje cene. Veliko odgovorov, ki smo jih prejeli, je opozorilo na vse višjo ceno hrane. Opozorili ste nas, da ne veste, kako boste svojim otrokom lahko plačali šolsko kosilo. Da ne veste, ali bodo vaši otroci naslednje leto lačni. Zato smo se odločili, da najdemo način, kako bi lahko kosilo v osnovni šoli postalo brezplačno za vse.

Ob napovedi naše nove kampanje pa smo zaznali tudi nekaj dvomov. Zato vam pošiljamo odgovore na tri najbolj vidne očitke.

1. očitek: “Z brezplačnimi kosili se bo razvrednotil odnos do hrane in hrana se bo metala stran.”

Spoštljiv odnos do hrane nikakor ni povezan s ceno, ki jo za to plačamo. Ravno šola je prostor, kjer se tega učimo vsakodnevno. Razvijanje spoštljivega odnosa do hrane in oseb, ki hrano pripravljajo, so deli vzgoje vsakae osnovne šole. Del vzgoje je tudi navajanje otrok, da hrane ne puščajo iz objestnosti, saj hrane ne smemo nepremišljeno metati stran.

Brezplačno kosilo za vse učence še ne pomeni, da bodo morali to pravico tudi koristiti. Vsak učenec (oziroma njegov starš) se lahko na kosila prostovoljno odjavi ali prijavi. S predlogom želimo v prvi vrsti pomagati tistim učenkam in učencem, ki si kosila ne morejo privoščiti. Učenci, ki so od šolske prehrane odjavljeni iz razlogov, ki niso povezani s financami bodo, zelo verjetno, od nje odjavljeni še naprej. Zaupamo staršem, da svoje otroke poznajo in jih bodo v primeru, da kosila v šoli ne jedo, od njega tudi odjavili. Če bodo kosila v šoli brezplačna za vse, bodo do njih lahko dostopali predvsem tisti, ki si tega niso mogli privoščiti.

Pomanjkljiv nadzor nad zavrženo hrano in odsotnost sistema razporejevanja odvečne hrane, ne moreta biti argumenta za to, da se brezplačnega kosila ne nameni vsem učencem. Kljub zavrženi hrani, nekateri do nje še vedno nimajo dostopa. Želimo si šole, v kateri bi imeli dostop do kosila prav vsi, ki si tega želijo ali pa potrebujejo.

2. očitek: “Otroci iz premožnejših družin ne poterbujejo brezplačnega kosila, saj so ga njihovi starši sposobni plačati.”

Ko brezplačno kosilo zagotovimo vsem, ga zagotovimo predvsem tistim, ki si ga ne morejo privoščiti. Trenutni cenzus za subvencijo šolskega kosila je namreč nepravičen: vsak otrok, ki prihaja iz gospodinjstva, kjer mesečni dohodek na osebo ne presega 401,58 evrov, je do subvencije upravičen. Trenutni cenzus ne zagotovi brezplačnega kosila niti šoloobveznima otrokoma iz štiričlanske družine, kjer oba starša prejemata minimalno plačo. Vsak cent, ki presega cenzus, pomeni izgubo subvencije. Cenzus tako ne zajema vseh, ki živijo pod pragom revščine.

Cenzus za subvencijo se izračunava izključno na podlagi plače staršev, ne upošteva pa lastnine nepremičnin in morebitnih drugih realnih življenjskih stroškov. Znano je,d da si lahko nekateri izplačujejo manjše prihodke, kot jih imajo. Nekateri, ki to počnejo, zaprošajo tudi za subvencije. Vsaka arbitrarno postavljena meja pomeni, da del najranljivejših ne bo upravičen do subvencije. Dodatno, raziskave kažejo, da v primeru, ko se vsem zagotovi brezplačna prehrana, družinam ostane več denarja, ki ga lahko namenijo za zdravo in raznovrstno prehrano, ki jo otroci dobijo zunaj šole.

Subvencijo šolskega kosila zaradi slabe pravne ureditve vsako leto dobi manj otrok, čeprav se življenjski stroški višajo in pomoč potrebuje vedno več družin. Cena kosil se je v nekaterih šolah že podražila do 10 %, podražitve se napovedujejo tudi za prihajajočo jesen, ponekod tudi do 30 %. Vsaka šola posebej določi ceno kosil. Otrok, katerega starši si ne morejo privoščiti kosila na eni šoli, bi si ga morda na drugi lahko. Poleg tega cena kosila vpliva tudi na kakovost hrane – vsi otroci očitno niso deležni enakega nivoja, kar je v osnovi zelo nepravično. Z zakonom, ki ga predlagamo, bi bile cene kosila enotne, ceno bi določil minister.

Trenutno je na kosilo naročenih 83 % vseh osnovnošolcev. Zakaj bi tisti, ki imajo in že zdaj niso naročeni na kosilo, bili, ko bodo ta brezplačna? Odgovor je preprost. Nekateri otroci na kosilo niso naročeni, ker ga ne želijo in bodo od kosila verjetno odjavljeni še naprej. Del otrok pa je od kosila odjavljen, ker si ga ne more privoščiti. Z brezplačnimi kosili za vse bodo do tega lahko dostopali tudi tisti, ki si ga do zdaj niso mogli privoščiti.

S prejemanjem subvencionirane prehrane je žal povezana tudi določena stigma. Po pričevanjih učiteljev starši na primer otroke izpisujejo iz podaljšanega bivanja, ker jim ne morejo plačati kosila in presegajo prihodke, ki omogočajo brezplačni obrok. Pošiljajo jih domov, da ne bi bili v šoli lačni in da tega ne bi videli njihovi sošolci. Brezplačna šolska prehrana je določena tudi v koalicijski pogodbi. Tudi prejšnja koalicija je na koncu svojega mandata pripravila zakon s podobnim namenom. Po nesreči so sicer jemali malico polovici najrevnejših, zato njihovega zakona nismo mogli podpreti. Trenutno se vse politične stranke strinjajo, da bi morala biti kosila v osnovnih šolah brezplačna. Zakaj bi si z našim predlogom prizadevali za manj?

Še več, s predlogom zakona želimo narediti prvi korak do povsem brezplačnega in dostopnega javnega šolstva, brez skritih stroškov. S tem zagotavljamo višji standard javne šole za vse. Subvencionirano prehrano imajo tudi vsi študentje (enako velja za vse redno zaposlene) ne glede na njihov ekonomski status. Prav je, da poskrbimo tudi za osnovnošolske učence.

3. očitek: “Kvaliteta hrane v šolah ni dobra in s tem predlogom zakona se bo samo še poslabšala.”

Vsaka šola hrano pripravlja na svoj način. Kakovost in vrsta šolske prehrane je odvisna od veliko različnih dejavnikov, določena pa je v Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki so bile pripravljene v sodelovanju Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo. Z njihovo pomočjo vodje šolske prehrane načrtujejo in pripravljajo šolske jedilnike s posebnim poudarkom na energijski bogatosti, raznolikosti sestavin ter odsvetovanju uporabe škodljivih sestavin. Prav tako se pri dobavi hrane prek javnih naročil zahteva pozornost na ekološko in lokalno pridelanih živilih. Smernice so, kot trdi stroka, oblikovane dobro, veljajo že zdaj, enake bodo tudi ob sprejetju našega predloga zakona.

Na kakovost hrane namreč vpliva dejstvo, da je trenutno zagotavljanje kosil tržna dejavnost šole in da kosil šole niso dolžne zagotavljati. To pomeni, da jih lahko pripravljajo zunanji izvajalci, kot je recimo Sodexo, iz cene kosila, ki ga plačajo starši, pa se financirajo tako stroški sestavin, vode, elektrike kot tudi plače kuharjev in organizatorjev šolske prehrane. To povzroča velike razlike v cenah kosil in sili v zniževanje stroškov. Plače zaposlenih se ne spreminjajo, zato prihaja do nižanja stroškov na račun kakovosti in količine ponujenih obrokov.

Zato v našem predlogu zagotavljanje kosila določamo kot javno službo in jo ukinjamo kot tržno dejavnosti. Namen ni ustvarjanje dobička, temveč zadovoljevanje javnih potreb. Cena kosila, ki jo bo določil minister, pa naj upošteva Smernice kakovostne prehrane.

Z zbiranjem podpisov za naš predlog zakona, s katerim bodo kosila v osnovnih šolah brezplačna za vse otroke, začnemo 5. septembra. Veseli bomo vsake vaše pomoči – pred upravnimi enotami, z oddajo podpisa ali donacijo, ki bi nam pomagal doseči naš cilj.

Potrebujemo 5.000 podpisov.

Verjamemo, da lahko skupaj poskrbimo, da naši otroci ne bodo lačni. Za otroke gre!