041 789 319 satjam@gmail.com
Dati OKOLJE v roke ENERGETIKOV je kot bi dali ANTILOPO med LEVE!!!

Z naslova https://www.facebook.com/balkanriverdefence/
Argumenti in seznam podpisnikov poziva: https://www.dprs.si/sl/236-proti-izrocitvi-okolja-energetiki.html
Po domače: če niste za to, da vlada okolje izroči v roke energetikov, na Referendumu o noveli Zakona o vladi glasujte PROTI. Ravnajte po svoji vesti.

 

S strani vlade zelo krut korak zoper okolje; okolje bi rada izročila v roke onesnaževalcev – energetiki! Zato smo v nedeljo PROTI, da ohranimo še zadnje slovenske divje rečne odseke. Saj je za energetike, ki so se znašli v političnem vrhu, edina vrednota denar. Energetiki bi prevzeli tudi vodenje upravnih postopkov in si sami izdajali soglasja k posegom v okolje, kar je skregano z logiko in je koflikt interesov!

VEČ – ZAKAJ V NEDELJO PROTI ZAKONU O VLADI?

INFO: https://balkanriverdefence.org/news/uradni-odziv-na-vprasanja/:

1. OD KOD VAM IDEJA, DA JE ZDRUŽEVANJE MINISTRSTEV PROBLEM?
Izkušnje Društva za preučevanje rib Slovenije, ki se že desetletje uspešno bori za upoštevanje zakonodaje na področju umeščanja hidroelektrarn v prostor, enostavno pravijo, da bi tovrstna groba sprememba pomenila konec realnih možnosti za kaj podobnega tudi v prihodnje. Ključno je namreč, da okolje ostane institucionalno ločeno od vseh drugih sektorjev, saj imajo nevladne organizacije, znotraj katerih delujejo strokovnjaki, ki niso motivirani s kapitalom, pač pa spoštovanjem zakonodaje in ohranjanjem ogroženih habitatov, le na ta način zadosten/lažji vpogled v postopke.Zgovoren je primer ANOVE – Akcijski načrt za obnovljive vire energije – kjer je Društvo za preučevanje rib Slovenije uspelo s tožbo, ki jo je sprožilo Ministrstvo za infrastrukturo, in s tem dobilo vpogled v dokumente, ki so nastajali med postopkom in to ‘le’ zaradi tega,ker sta bili zadevi ločeni med dve ministrstvi, MOP in MZI:https://www.dprs.si/sl/149-postopek-anove—tri-tozbe.html
 
2. SAJ SI ŽE ZDAJ ENERGETIKA SAMA PIŠE POROČILA O VPLIVIH NA OKOLJE, KAJ PA BO DRUGAČE?
Vsi objekti za proizvodnjo energije (tudi HE, fotovoltaika, vetrnice) imajo negativen/škodljiv vpliv na okolje, zato je po obstoječi slovenski in EU zakonodaji potrebno za njih izvesti presoje vplivov na okolje na naravo, vodo, zrak, tla, hrup itd. Energetika je tako pravno gledano onesnaževalec. Že zdaj si onesnaževalci – energetika sami pišejo poročila o vplivih na okolje, sami izdelujejo študije in monitoringe, zdaj pa bi si še sami pisali soglasja s pogoji k posegom.Naj spomnimo samo na HE Mokrice, kjer so energetiki že dvakrat izgubili na sodišču, v eni izmed sodb pa je celo upravno sodišče opozorilo: Sodišče opozori, da poročilo o vplivih na okolje pripravi izdelovalec po naročilu nosilca nameravanega posega, ki zasleduje predvsem ekonomske interese, zato je kritična presoja tega poročila s strani ZRSVN in organa, ki odloča v zadevi (ARSO), obvezna. Tule je sodba, če vas zanima več podrobnosti, objavljena: https://www.dprs.si/sl/158-izjava-za-m-sodba-v-imenu-ljudstva-za-he-mokrice.html. Že tako obstajajo problemi in izjemno veliki pritiski na strokovne organizacije znotraj MOP, izročitev postopkov v roke energetikov je pa zadnji udarec za varovanje okolja.
 
3.V KAKŠNEM SMISLU GRE ZA KONFLIKT INTERESOV?
Gre za šolski primer konflikta interesov, poleg tega pa smo v energetiki (z ministrstvom za infrastrukturo na čelu) že vajeni celega kupa korupcijskih afer (google: Cveto Kosec – korupcija). Kot zanimivost; Golobov minister za energijo, Bojan Kumer, ki naj bi novi združeni resor Ministrstva za okolje, podnebje in energijo dobil v svoje roke, se je že lotil lobiranja za izgradnjo HE na Muri, čeprav je bila koalicijska zaveza, da HE na Muri ne bo. Več informacij o tem: https://vestnik.si/clanek/aktualno/hidroelektrarna-na-reki-muri-znova-aktualna-1009002. Zdaj naj bi ti ljudje dobili možnost, da si sami pišejo soglasja k posegom.Če se tu ne prižge rdeča lučka za potencialno nevarnost, potem na žalost res ne vemo, kaj se mora še zgoditi.
 
4.ZAKAJ ZAVRAGA STE TAKO POZNO OBJAVILI ZADEVO?
Zadevo smo objavili šele v torek, 22. 11., zaradi tega ker so pobudniki poziva šele takrat uspeli zbrati vse podpise. Taiste organizacije in posamezniki so sicer že v maju opozorili na problem spajanja okolja z energetiko, le da so jih (mainstream) mediji pač gladko ignorirali https://n1info.si/novice/slovenija/del-okoljevarstvenikov-proti-zakonu-o-vladi-kot-bi-dali-antilopo-med-leve/. Prav tako ta torek je bila izjava za javnost s pripetim besedilom poziva ‘Proti izročitvi okolja energetiki!poslana na 85 e-poštnih naslovov vseh večjih slovenskih medijev. Izjava za javnost je bila poslana tudi na osebne službene e-naslove novinarjev, ki so o spornosti slednjega že pisali. O zadevi do tega trenutka (24. 11. ob 13:00) ni pisal nihče s seznama naslovnikov, razen portala N1.

 

Lani smo se 11.julija borili za vodo, sedaj pa nam neokrnjenost naravnih virov odmikajo s tem zakonom. Zato smo PROTI !!!
……………………………………

 

ZAKAJ SMO V NEDELJO tudi PROTI ZAKONU O RTV?

Posnetek Združenj novinarjev in publicistov novele zakona o RTVS:

v pol urnem videu je kvalitetno razloženo, da je zakon predlagan z željo zamenjave vodstva RTV…

https://www.youtube.com/watch?v=Q8dpXaLZtN4&t=9s

Na tiskovni konferenci v torek 22.11. Združenje novinarjev v 30 min kvalitetno pojasni, da se z novim zakonom politika samo navidezno umakne iz pritiska na RTV. Skozi nevladne organizacije pa bo njihov diskreten pritisk še močnejši, samo uradno ne bo več na očeh javnosti.

 
Izbor novega vodstva gre po načelih moralne neoporečnosti (tako imajo v Iranu), ki se je ne da izmeriti in je pristransko merilo, ki uzakoni nepošteno izbiro vodstva. Poleg tega so predlagajo vodstvo praktično neznane nevladne organizacije, ki nimajo zveze z gledalci in poslušalci. Poleg GLEDALCEV so preskočili tudi NOVINARJE.
TA ZAKON TOREJ NI OK, zato smo PROTI !!!
………………………………………………….
 

STAROSTNIKI

 
Podobne ‘luknje v zakonu’ so tudi pri tretjem – o dolgotrajni oskrbi! Zato tudi pri tem – PROTI!
 
Starostnike bi radi v naslednjih letih radi privabili in spravili proč od svojcev v dom za oskrbo, z nižjo ceno in slabšo oskrbo. Samo za primer, le 3x na dan pomoč pri pitju in hranjenju tistim, ki težko požirajo. V domu pa so podvrženi medicinskim tretmajem in zaprtju PRED OBISKI ob vseh naslednjih razglasitvah prehladnih virusov.
P.S.: Iz pokojninskih skladov je denar izropan po vsej Evropi, zato je obravnava starostnikov zelo na tanki nitki. 
……………………………………………..