041 789 319 satjam@gmail.com

Globalno ozadje, smer in cilj za orientacijo v boju za človeško PRIHODNOST!

Prodoren 37 min video nemškega finančnega strokovnjaka g. Ernst Wollf o ozadju delovanja FINANČNO-DIGITALNEGA kompleksa kot centra svetovne finančne moči ter o izhodu za dobro ljudi:

https://uqload.com/ag81vfx874a8.html

Nemški finančni strokovnjak g. Ernst Wollf v 37 min videu na povezavi zgoraj razloži OZADJE svetovnega dogajanja. Zakaj globalne sile FINANČNO-DIGITALNEGA kompleksa kot središče svetovne moči NAMERNO ustvarjajo KAOS, da bi kot REŠITEV ponudile univerzalni OSNOVNI DOHODEK in uvedbo 1 kontroliranega osebnega DIGITALNEGA bančnega računa na CENTRALNI BANKI s PROGRAMIRANO omejeno porabo za določena področja in finančno-biološki NADZOR za vse svetovno prebivalstvo z možnostjo individualnih davkov, kazni in ukinitve sredstev…

Preberite do kraja in delite!

Kaj nas čaka na koncu krize?

7:21 Zakaj so po vsem svetu sprejemajo ukrepi, ki vodijo iz ene katastrofe v drugo, zaradi katerih vse globlje tone večina ljudi, namesto da se jih reši iz tega. Da bi na to odgovorili, postavimo 2 vprašanji.

  1. V čigavem interesu je ta globalna agenda?
  2. Kdo od nje profitira?

Največji profiter aktualne krize in najpomembnejši mozeg, ki vleče niti izza kulis je FINANČNO-DIGITALNI kompleks. To je vrsta interesne skupine, na njenem vrhu pa so največje DIGITALNE IT firme in največje FINANČNE korporacije za upravljanje z današnjim imetjem.

Med največjimi DIGITALNIMI IT firmami so Apple, matična firma Google, Alphabet, Amazon, Microsoft in Facebook. Tržna vrednost teh 5 firm je trenutno neverjetnih 9,1 bilijona ameriških $. Za primerjavo, bruto domači proizvod Nemčije, Italije in Francije skupaj znaša 8,6 bilijonov $.

Ob teh DIGITALNIH firmah prihajajo tudi največji FINANČNI upravljalci z imetjem. Ti pa so Black Rock, Vanguard, State Streeet in Fidelity. Vsi ti imajo znatne investicije v vseh teh DIGITALNIH IT firmah. In še več od tega. Samo štiri od njih trenutno upravljajo s skupno 22,6 bilijonov $. Zopet za primerjavo, bruto domači proizvod vseh 28 držav EU je bil minulo 2020 leto 15,7 bilijonov $.

Ni samo velika finančna moč ter firm, ki FINANČNO-DIGITALNI kompleks dela tako mogočen. Vzemimo najprej DIGITALNE IT koncerne. Ne samo da imajo oni sami ogromno tržno moč, temveč tudi kontrolirajo na stotine tisoč drugih podjetij, ker organizirajo njihovo digitalizacijo in imajo na ta način konstantno uvid v njihov pretok podatkov.

DIGITALNA industrija IT ni nič drugega kot TUMOR, ki je v preteklih letih metastaziral v vse veje gospodarstva, jih naredil odvisne od sebe in ima sedaj popolno dominacijo nad njimi. Nič drugače ni s FINANČNIMI upravljalci imetja. Oni so del vseh velikih svetovnih korporacij in lahko vsako posamezno tržišče  v svetu usmerijo kamor želijo.

Največji med njimi je Black Rock, ki razpolaga s 40 let starim sistemom analize podatkov ALLADIN, ki je največji fond finančnih informacij. Black Rock s tem znanjem v ozadju svetuje največjim svetovnim osrednjim bankam kot so Sistem federalnih rezerv in EU CENTRALNI banki. Ob ogromni prednosti teh informacij ima Black Rock na ta način premoč – naj bo jasno kdo je tukaj odvisen od koga.

Imamo torej opravka z zgodovinsko unikatno kombinacijo koncentrirane FINANČNE moči in moč razpolaganja z nepredstavljivo veliko količino DIGITALNIH INFORMACIJ. To dvoje je tem firmam od začetka krize zagotovilo vzlet kot še nikoli doslej. Poleg tega, ta vzlet se še pospešuje. Samo v zadnjem kvartalu, april, maj in junij 2021 so ti koncerni ustvarili največji dobitek v vsej svoji zgodovini.

Globalno središče moči

11:47 Glede na vsa ta dejstva ni potrebno imeti veliko domišljije, do se pride do zaključka, da je FINANČNO-DIGITALNI kompleks GLOBALNO SREDIŠČE MOČI, okoli katerega se vse vrti. FINANČNO-DIGITALNI kompleks je daleč nad vsemi vladami in v vsakem trenutku lahko spravi na kolena vsako vlado sveta in jo naredi poslušno.

Toliko bolj nas lahko čudijo metode, ki jih DIGITALNO-FINANČNI kompleks uporablja od začetka te krize, ker na videz spodkopava prav ta sistem, od katerega profitira. Nekaj primerov. 1.Če FINANČNO-DIGITALNI kompleks uničuje SREDNJI SLOJ, uničuje tudi sam temelj svojega obstoja. Ker kot smo ravnokar slišali, SREDNJI SLOJ plačuje največ davkov in ustvarja največ delovnih mest. 2.Če ta kompleks spodbuja še inflacijo, potem je zanj to res škodljivo. Če skozi eksplozijo družbene neenakosti uničuje tudi družbeni mir, potem to uničuje tudi temelje, na katerih opravlja svoje delo. To so vse upravičeni argumenti, vendar ne upoštevajo stvarnosti. Ta pa je naslednja.

FINANČNO-DIGITALNI kompleks nima druge izbire kot delati to kar trenutno počne! Dogajanje ki mu pričujemo NI agenda, nastala za delovno mizo, s pomočjo katere si želi zagotoviti še več denarja in še več moči, da bi lahko kasneje v miru užival v plodu svojega truda. To, čemur pričujemo je veliko DEJANJE NEMOČI, verjetno največje v človeški zgodovini.

Razlog za to DEJANJE NEMOČI je, da sistem, zahvaljujoč kateremu obstaja FINANČNO-DIGITALNI kompleks, z dosedanjimi sredstvi ne more več obstajati. Zelo blizu svojemu koncu je bil že v času globalne finančne krize 2007-2008. Če takrat ne bi vlade vzele ogromno denarja od davčnih zavezancev in naročile CENTRALNIM BANKAM, da ustvarijo ogromne količine denarja iz nič, bi sistem že takrat KOLABIRAL (razpadel). Rešitev je bila torej samo začasna.

Odlog kolapsa

14:46 Količine denarja so morale biti stalno obnavljane naslednjih 12 let. Obresti pa so morale neprestano padati. Sistem je moral postajati vse bolj NESTABILEN. To se dolgoročno ne more dobro iziti. Lansko leto marca 2020 je grozil nov KOLAPS. Ta KOLAPS je odložen s finalno akrobacijo zmanjšanja obresti NA NULO in injiciranjem BILIJONOV namesto MILIJARD. S tem dejanjem je nastala vsebinsko nova situacija.

Nadaljnji odlog KOLAPSA bi zahteval zmanjšanje obrestne mere v minus in s tem uničil temelj bančnega sistema. Banke dolgoročno ne morejo obstajati z negativnimi obrestmi. To pomeni da nadaljnjega odloga KOLAPSA z doslej uporabljenimi sredstvi NE BO. V trenutni situaciji je možno največ samo še enkrat injicirat silne bilijone. Posledica pa bi bila, da že tako velika inflacija postane še večja in da preide v HIPERINFLACIJO.

Situacija, v kateri se nahaja FINANČNO-DIGITALNI kompleks predstavlja torej alternativo med 1. končnim KOLAPSOM na eni strani in 2. HIPERINFLACIJO na drugi strani. Torej popolne izgube vrednosti denarja. Glede na to se nahajamo na zgodovinski prelomnici, kjer ima FINANČNO-DIGITALNI kompleks znotraj sistema v katerem obstaja, izbiro samo dva načina KOLAPSA.

Kakšna je torej izbira?

17:07 V tej situaciji je bila izbira očitno v korist novega sistema in dvojna strategija za njegovo implementacijo. 1. Po eni strani se v ozadju daleč od oči javnosti odvijajo priprave za postavljanje novega sistema. 2. Istočasno pa se po drugi strani uporablja zaključna faza sistema na smrtni postelji, da bi se ga po vseh pravilih igre POKRADLO. Prav temu pričujemo od marca 2020.

Popolnoma namerno in premišljeno izzvano uničenje svetovne ekonomije izključno za namen lastnega bogatenja FINANČNO-DIGITALNEGA kompleksa. Ob istočasni pripravi novega sistema preko CENTRALNIH BANK v sodelovanju z DIGITALNIMI IT koncerni. Vemo tudi, kako bi naj ta novi sistem izgledal. Gre za popolno UKINITEV GOTOVINE in bank v njihovi dosedanji obliki. Ter za uvajanje DIGITALNEGA DENARJA centralne banke.

Končni cilj je ta:

Vsak lahko ima samo 1 bančni račun, preko katerega se odvijajo vse transakcije. Ta račun pa ne bo več v komercialni banki, temveč v CENTRALNI BANKI. Ozadje tega NAČRTA je naslednje: DIGITALNI DENAR CENTRALNE BANKE je možno PROGRAMIRATI. In glede na to da CENTRALNE BANKE lahko ustvarijo neomejene količine denarja iz nič, se na ta način resnično lahko uvede NEGATIVNE OBRESTI brez da se uniči sistem.

To pa ni niti približno edina lastnost DIGITALNEGA DENARJA CENTRALNE BANKE. Omogočil bi državi NADZOR nad vsemi transakcijami. Določanje različnih davčnih stopenj in individualno določanje denarnih kazni. Država bi lahko določila ČAS TRAJANJA denarja in nas tako prisilila, da porabimo določene vsote v določenem času. Lahko bi izdala denar z DOLOČENIM NAMENOM in nam določila, da določen znesek lahko porabimo le na določene dobrine oziroma na določenih področjih.

Popoln družben nadzor

20:00 Poleg tega bi država imela možnost, da vsakomur od nas z enim klikom miške prekine ves DENARNI TOK in nas FINANČNO ELIMINIRA. DIGITALNI DENAR CENTRALNE BANKE bi bil torej najmočnejši mehanizem družbenega nadzora v človeški zgodovini. S tem bi v končni fazi vzpostavljalo SPLOŠNO DIKTATURO na osnovi denarja. Cela stvar ima eno NAPAKO. To je NEIZBEŽEN ODPOR LJUDI. Z gotovostjo lahko izhajamo iz tega, da veliko število ljudi ne bo sprejelo tega načina ODVZEMA PRAVIC. Oziroma bi implementacija DIGITALNEGA DENARJA CENTRALNE BANKE izzvala velike družbene nemire.

In prav ta težava je povsem očitno navedla FINANČNO-DIGITALNI kompleks na idejo, da naredi INVERZIJO procesa implementacije DIGITALNEGA denarja. Torej NE s postopnim uvajanjem DIGITALNEGA DENARJA CENTRALNE BANKE, temveč obratno – z rizikom velikega odpora – s tiščanjem družbe v KAOS. Tako bi se DIGITAČNI DENAR CENTRALNE BANKE  predstavljal kot rešitev vseh težav in to v obliki OSNOVNEGA DOHODKA.

Če nekdo misli, da je to TEORIJA ZAROTE, potegnjena iz klobuka, mu priporočam da še enkrat natančno pogleda, kaj smo doživeli zadnjih 18 mesecev. Pod pretvezo borbe proti bolezni je nanesena katastrofalna in nepopravljiva zdravstvena, ekonomska in finančna škoda, katere posledice smo doslej videli samo v obrisih. Istočasno se iz dneva v dan dela na povečanju te škode. Vzporedno se sistematično spodbuja poglabljanje razdelitve družbe z neprestanim sejanjem razdora med ljudi.

Nameren družbeni kaos

22:35 Vse to nas ciljano vodi v eni sami smeri. To je k družbenim nemirom in vse do državljanske vojne. In to globalno. Po vseh meni dostopnih informacijah je to NAMERNO. Trenutno pričujemo, da se na vse mogoče načine poskuša ustvariti največji možen DRUŽBENI KAOS, da bi se na vrhuncu tega KAOSA ponudila panaceja (zdravilo) imenovana UNIVEZALNI OSNOVNI DOHODEK. In da bi se na ta način maksimalen KAOS pretvoril v maksimalno KONTROLO, denarno in biološko.

Obstaja še en razlog zakaj je UNIVERZALEN OSNOVNI DOHODEK iz vidika nosilcev moči NEIZOGIBEN. Nahajamo se sredi 4.industrijske revolucije in bomo v obdobju, ki je pred nami soočeni z izgubo milijonov delovnih mest zaradi implementacije UMETNE INTELIGENCE. Na milijone potrošnikov bo odveč. Povpraševanje za potrošnim materialom bo vse manjše. Kot pa aktualen ekonomski sitem temelji na potrošnji, je potrebno, da bi sistem obstal, izravnati to krivuljo upadanja potrošnje.

To je možno samo če se nezaposlenemu potrošniku da denar. Vidimo da temu, čemur pričujemo zadnjih 18 mesecev in tudi še naprej, očitno sledi neki določeni NAČRT. Ta NAČRT pa je: DEMONTIRANJE AKTUALNEGA SISTEMA V KORIST ELITE. Ustvarjanje maksimalnega ekonomskega in družbenega kaosa in postavljanje NOVEGA SISTEMA pod krinko HUMANITARNE POMOČI. Ta NAČRT je vsakomur dostopen v knjigah ČETRTA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA  in VELIKI RESET Klausa Schwaba, čigar SVETOVNI EKONOMSKI FORUM ima ključno vlogo v tej agendi.

Svetovni ekonomski forum

25:12 V zadnjih 50 letih je SVETOVNI EKONOMSKI FORUM uspel postati eden ključnih centrov FINANČNO-DIGITALNEGA kompleksa tako da je najprej zbral vse vodilne ljudi v ekonomiji, kasneje tudi v politiki, nato medijske predstavnike, plemiče in slavne osebe. Dali so jim ciljano usposabljanje že v letih 1990. Danes vemo, da so od leta 1992 tako imenovani globalni voditelji prihodnosti, od 2005 pa Mladi globalni vodje podvrženi sistematičnemu sistemskemu in vse bolj natančnemu usposabljanju SVETOVNEGA EKONOMSKEGA FORUMA. Gre za osebe, ki so trenutno na položajih moči.

To so Bill Gates, Jeff Bezos in Jack Ma iz IT sektorja, Larry Fink iz Black Rock, šefica mednarodnega monetarnega fonda Kristalina Georgieva ter Mark Carney kot bivši direktor Bank of England iz finančnega sektorja. Nato Emmanuel Macron, Sebastijan Kurz, Angela Merkel v politiki. Vsi ti so šli skozi usposabljanje SVETOVNEGA EKONOMSKEGA FORUMA ali pa so v njegovem izvršnem odboru. Ni pa samo teh 1300 članov te tesno zamrežene vladajoče elite, ki po vsem svetu vlečejo niti.

Od 2012 leta je 10.000 oseb, mlajših od 30 let, tako imenovanih GLOBALNIH OBLIKOVALCEV, ki so se jim pridružili. Njih je prav tako zbral SVETOVNI EKONOMSKI FORUM in oni izvajajo vpliv v svetu po njihovih smernicah. Za tiste, ki želijo vedeti, kako te zamisli izgledajo, naj preberejo knjige Klausa Schwaba iz SVETOVNEGA EKONONOMSKEGA FORUMA.

Kdor še naprej ne verjame, da se vse to, čemur pričujemo odvija po NAČRTU, naj pogleda datum objave Schwabove knjige VELIKI RESET. Knjiga je objavljena 9.julija 2020. Niti polne 4 mesece po globalnem zapiranju knjiga že daje natančna navodila, kako izkoristiti covid, da bi se svet, po Schwabovih besedah, KREATIVNO UNIČIL in ustvaril nov svet, v katerem slika človeka po njegovem opisu. Spominja na najtemnejše obdobje NACIONALNEGA SOCIALIZMA.

Apokalipsa

28:09 Vem, da vse to zveni grozno, kot dobro NAČRTOVANA APOKALIPSA. Resnično agenda, ki se sprovaja, ni le NAČRTOVANA, temveč je po svoji DIABOLIČNOSTI in ZAHRBTNOSTI neprekosljiva. Kdo si je lahko zamislil, da se bo zrušilo svetovno ekonomijo pod pretvezo zaščite ljudi od bolezni. Da bo ljudem odvzeta svoboda potovanja, zbiranja in mišljenja. In da se bo ob tem preko 100 milijonov ljudi obsodilo na LAKOTO. In to vse zaradi zaščite njihovega zdravja.

Kdo si je lahko zamislil, da bo en odprt EVGENIK z imenom Klaus Schwab v položaju ne samo da globalno širi svojo strašno vizijo povezovanja človeka z umetno inteligenco temveč da jo sprovaja v realnost s pomočjo desetine tisočev pomočnikov. Vse to so globoko vznemirjujoča dogajanja, s katerimi trenutno živimo in smo jih prisiljeni trpeti. Detajli tega pa vsakemu človeku normalnega razmišljanja in čutenja ledenijo kri v žilah.

Toda sedaj prihajam do najpomembnejšega sporočila, ki ga želim danes prenesti. Celotna stvar ima še drugo plat. Stran, ki bi nam vsem morala dati MOTIVACIJO in VELIKO MOČI za BODOČE DELOVANJE. NAČRT elite in vizije Klaus Schwab so obsojene na PROPAD. In to iz več razlogov. Najpomembnejši je ta, da se narativ (smernice) o smrtonosnem virusu, ki ogroža obstanek človeštva, dolgoročno NE more obdržati. Vidimo, kako se ZGRADBA LAŽI sama od sebe ruši. In kako se zaradi njenega vzdrževanja posega za vse bolj absurdnimi argumenti in vse bolj gorečo difamacijo.

Konec laži

30:50 Pri tem je bistveno spoznanje, da gorečnost, ki jo katero MEDIJI kažejo, ni dokaz njihove moči, temveč NJIHOVE SLABOSTI. Kdor konstantno širi te vse bolj GROTESKNE LAŽI kot primer tista o ‘pandemiji necepljenih’, ta ki zdrave ljudi razglaša za največji rizik družbe in kdor zaradi posameznih primerov bolezni in testov blokira cele države, dela to samo zato, ker mu je zmanjkalo argumentov in ker v svojem OBUPU brezglavo udarja okoli sebe. APLAVZ!

Abraham Lincoln nekoč rekel: »Nekatere ljudi je možno goljufati stalno, vse ljudi nekaj časa, ne more pa se vse ljudi goljufati ves čas.« Prav to se sedaj potrjuje. Za nas je to seveda velikega pomena. Ker IRONIČNO odpira to kar je Klaus Schwab imenoval »vrata za priložnost«. No, seveda sedaj v OBRATNEM SMISLU. Z razpadom narativa (smernice) se VERODOSTOJNOS Ttistih, ki so nas pripeljali v to situacijo, zmanjšuje iz dneva v dan. Vsem nam pa daje edinstveno priložnost za veliko in vseobsegajočo kampanjo ŠIRJENJA INFORMACIJ.

Objektivni pogoji za izobraževanje ljudi o pravem ozadju tako imenovane pandemije, o dejanskih razmerjih globalne moči in dejanskih groženj, s katerimi smo soočeni, še nikoli niso bili bolj ugodni. Iz dneva v dan pa so še ugodnejši, ker se mora druga stran zapletati v vse bolj neverjetne laži. Pa tudi če bi šlo FINANČNO-DIGITALNEMU kompleksu vse na roko, da uvedejo novi denar, niti to ne bi bil konec sveta.

DIGITALNI DENAR CENTRALNE BANKE lahko obstane samo in edino na osnovi vseobsegajočega sistema PRISILE. Morale se bodo stalno uvajati nove kontrole cen, stalno povečevati UNIVERZALNI OSNOVNI DOHODEK in stalno ustvarjati INFLACIJO s TISKANJEM DENARJA, kar bo privedlo do REVŠČINE prebivalstva in TRAJNEGA KONFLIKTA z avtoritetami. Moramo vedeti naslednje. Pred nami je nedvoumno turbulentno in nevarno obdobje.

Ključen faktor moči

34:10 No, imamo pa ZGODOVINSKI ADUT. Ta temelji na tem, da druga stran ne ravna po pravilih razuma, temveč je motivirana s POHLEPOM in TEŽNJO po moči. Zaradi tega pa nujno mora priti v vse težjo in vse bolj BREZIZHODNO SITUACIJO. Prav to bi morali izkoristiti in stalno imeti v vidu sledeče: druga stran morda ima več denarja, več lastnine in ob tem vse orožje sveta. No, njihova moč ne zavisi od njihovega denarja niti lastnine, niti od njihovega orožja, temveč samo od ENEGA FAKTORJA.

Ta pa je NEZNANJE večine ljudi. Torej od tega, da večina ne bo opazila te igre, ki jo manjšina igra z njimi. Ne glede kako grozno je to kar je FINANČNO-DIGITALNI kompleks s svojimi udeleženci storil v zadnjih 18 mesecih, privedel se je v situacijo, iz katere NE more več izstopiti. In v kateri je v OBUPU prisiljen prekoračiti RDEČO ČRTO. Za vse nas to pomeni, da ostanemo v tej izredni situaciji umirjeni, dosledno RAZKRINKATI VSE LAŽI in ljudem pojasniti malo po malo, kdo in zakaj jih nekdo GOLJUFA.

Če tako ravnamo in se naslonimo na moč naših argumentov, ne samo da lahko rešimo aktualne težave, temveč lahko morda dosežemo tudi veliko več od tega. Namreč izkoristiti eno najglobljih kriz zgodovine, da bi PREVZELI KRMILO SVETOVNE ZGODOVINE in odprli vrata v novo dobo. Hvala!

 

G. Ernst Wollf 2020 – dva video članka – Finančno ozadje korone >>

Peticija proti plačilu hitrih testov >>

Za zdrave ljudi je test nesmisel. Če se slabo počutiš, greš k zdravniku in ta te testira in diagnosticira glede na simptome in bolezni. Zdrave ljudi pa naj pustijo pri miru.

Testi NE potrdijo ali ovržejo suma na ta virus. Testi, ki nam jih Država protiustavno vsiljuje in jih MORAMO opravljati, ne bi smeli bit plačljivi, ker jih že plačujemo kot davkoplačevalci. Vsi delovni ljudje polnimo državno blagajno za razne domislice naše vlade, zato naj črpajo denar iz istega proračuna tudi za teste, ki so jih sami določili.

Nesmiselno je stalno testiranje zdravih ljudi, če nimamo znakov virusa in se počutimo dobro.