041 789 319 satjam@gmail.com

Dr. Biserka Ilin sporoča, da je bil na zasedanju skupščine Svetovne zdravstvene organizacije SZO 21.-30. maja 2023 sprejet Mednarodni zdravstveni pravilnik IHR s 307 novimi in spornimi amandmaji.

Nobena od 194 držav ni v predhodnih mesecih dala nobene pripombe na 307 predlaganih amandmajev, kar pomeni, da so sprejeti.

V 3. amandmaju pri uveljavljanju ukrepov je ČRTANA prej veljavna zahteva, da se mora spoštovati človekovo dostojanstvo, temeljne človekove pravice in svoboščine.

S tem izgubimo vse svoje ČLOVEŠKE PRAVICE, ko se razglasi izredno stanje. Globalisti pa bodo lahko nekaznovano in samovoljno počeli karkoli bodo hoteli.

Novost je tudi, da je “Pandemijska pogodba” le obvezujoč pravni okvir brez jasno določene vsebine, kateri bodo poljubno dodajali vsebino z ukrepi od maja 2024 naprej, ko stopi ta okvir v veljavo na naslednji skupščini Svetovne zdravstvene organizacije SZO.

Torej države članice vključno s Slovenijo se s tem zakonsko obvezujejo k upoštevanju vsega, kar bo odločevalsko telo določilo o ukrepih. Uradno odločajo o ukrepih birokrati in donatorji Svetovne zdravstvene organizacije SZO.

Politiki vseh držav sodelujejo z finančnimi globalisti, ki si pridobiva absolutistično moč nad nami in celim svetom. Vodilni politični hlapci verjamejo, da bodo izzvzeti iz tega zla.

Tudi naši vodilni politiki, ki sodelujejo s to agendo, ne vidijo, da so za globaliste le marionete, ki bodo pohojene, čim opravijo umazano delo.

Zadeve bi naj postale veljavne na naslednji skupščini SZO (maja 2024), ko bodo združili ta dva dokumenta (Pandemijsko pogodbo in IHR pravilnik).