041 789 319 satjam@gmail.com
‼️ODPRTO PISMO AVSTRIJSKIH DUHOVNIKOV in diakonov (pomočnikov)
 
Zavzeli so STALIŠČE glede koronske krize in PROTI PRISILNEMU CEPLJENJU iz 4 vidikov:
  1. pastoralnega
  2. etičnega
  3. moralnega
  4. in pravnega.
 
V tej medicinski vojni smo ljudje različnih nacij, barv, veroizpovedi, političnih in drugih pripadnosti. Moramo se sprejeti in objeti, ker se borimo za isti cilj. Poenotimo se. Podprimo pobudo in jo razširimo, da bo segel glas avstrijske duhovščine tudi do naših vernikov in njihovih duhovnih vodnikov. 25. marec 2022, Gospodovo Razglašenje. Jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera! (Lk 22,32)
Nikakor ne moremo več molčati o tem, kar smo videli in slišali, kakor se glasi v Apostolskih delih (Apd 4, 20). Spodaj podpisani duhovniki in dijakoni (pomočniki) iz Avstrije sporočamo STALIŠČE glede pričujoče krize, da bi lahko sprostili spodbude duha in ZDRAVEGA RAZUMA in jih strnili v pet točk z nadaljnimi napotki glede virov informacij.
 

1. PASTORALNI VZROKI

V Avstriji živi okoli 2 milijona državljanov, ki iz dobro premišljenih razlogov odklanjajo cepljenje. Zato je samo po sebi umevno, da se mora Cerkev zavzemati tudi za te ljudi, v skladu z besedami sv. Pavla: “Slabotnim sem postal slaboten, da bi pridobil slabotne. Vsem sem postal vse, da bi jih nekaj zagotovo rešil. (1 Kor 9, 22). Očiten razkol v družbi ne bo odpravljen na ta način, da se ljudi, ki odklanjajo cepljenje, z neizrekljivimi žaljivkami ožigosa in potisne v kot. Poznamo številne ljudi, ki se v teh nastalih kriznih okoliščinah čutijo zapostavljene s strani njihove Cerkve. Ti ljudje so postavljeni pred ukaz: “Daj se cepiti!”, kot da bi bila s tem rešena vsa vprašanja, ki pa dejansko še zdaleč niso. Utemeljena odklonilna drža do prisilnega cepljenja se proti vsaki razumni razlagi ožigosa za nesolidarno, kar pa je še bolj grozno, celo v sami Cerkvi.
Poleg tega Cerkev spodbuja po vsej Avstriji cepljenje.
Da omenjeno cepljenje velikokrat povzroča težke stranske učinke, se ob pozivih k cepljenju zmeraj zamolči.
Samo en pogled v medmrežje pod geslom “stranski učinki cepljenja”, lahko tudi na uradnih straneh hitro pripomorejo k pojasnitvi posledic.
Naše vprašanje: “Ali se Cerkev čuti odgovorno glede strašljivih posledic cepljenja in celo smrti?”
Znani so nam primeri vernikov, ki so izstopili iz Cerkve in so na vprašanje zakaj? Odgovorili: “Zaradi koronske politike Cerkve.”
Zaradi nesorazmernih ukrepov vlade je bilo uničenenih na tisoče eksistenčnih temeljev.
Ljudje, družine, majhna, srednja in včasih tudi velika podjetja se nahajajo pred propadom.
K temu se pridružujejo še psihološki pritiski in mobing.
Vse to zaradi tega, ker vlada sili prizadete osebe k cepljenju, drugače bodo izgubili delovno mesto ali izobrazbo.
Poleg tega je zaradi zavajajoče 3G uredbe na prebivalce izvršena takšna prisila, da je življenje postalo brezmejno obremenjeno.
Tukaj gre za pregovorno golo preživetje.
Ne smemo pozabiti prekarnega položaja starejših oseb, ki se nahajajo v domovih in so podvrženi neverjetnim restrikcijam glede obiskov, kar je privedlo do povečane stopnje samomorov kakor tudi do povečanega števila psihičnih bolezni, vsaj med otroki in mladostniki, kar je bilo tudi uradno potrjeno s strani zdravnikov.
Da ne govorimo o razpokah povzročenih med družinami in prijateljstvi.
Cerkev zaradi tega ne sme molčati. In še več.
Cerkev mora nujno stati na strani ogroženih in pomoči potrebnih.
Božja beseda je tukaj nedvomljiva: “Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.”
 

2. ETIČNI VZROKI

Kakor lahko razberemo iz znanstvenih analiz inštituta Lozier, so vsa cepiva, ki so jih ali pa trenutno uporabljajo v Avstriji, povezana z abortiranimi fetusi (človeškimi zarodki), bodsi da vsebujejo njihove celice bodisi da z njimi izvajajo laboratorijske preizkuse.
II. Vatikanski koncil v dokumentu Gaudium et spes (Radost in upanje) imenuje splav nagnusni zločin.
Argumentu, da si lahko tisti, ki uporablja takšna cepiva, pomiri svojo vest z izgovorom, da ni neposredno vključen v njihovo proizvodnjo, lahko oporekamo, saj zaščitniki življenja v skladu s sv. Janezom Pavlom II. zmeraj znova poudarjajo, da se v tem primeru okoriščajo edino strukture zla in njihovi podporniki.
Takšna razmišljanja podpira tudi dejstvo, da še zmeraj narašča uporaba človeških fetalnih celic (celic zarodkov) vse do danes.
 

3. MORALNI VZROKI

Vatikanska Kongregacija za vero govori o 2 predpogojih, ki sta potrebna da bi lahko upravičili uporabo takšnih cepiv:
  1. Prvič, da gre za izjemno nevarne okoliščine in
  2. drugič, da bi uporaba takšnih mRNA cepiv to nevarnost bistveno zmanjšala.
Ali sta ta pogoja, iz decembra leta 2020 oblikovanih smernic cepilne kampanje, tudi izpolnjena?
S strahom pričakovane “nevarne okoliščine” hvalabogu NISO nikoli nastopile.
V tem času so se pojavili glasovi številnih medicinskih izvedencev, ki so analizirali potek bolezni povzročene z virusom SARSCoV-2, in NISO ugotovili nobene nevarnosti epidemije.
Še več, ugotovili so, da je v okoljih, kjer so POVEČALI ŠTEVILO CEPLJENIH, očitno narasla nevarnost okužb.
Na podlagi obsežne podatkovne baze je nesporno, da mRNA cepiva NE izpolnjujejo pogojev, ki jih Kongregacija za vero zahteva glede zmanjšanja širjenja težke epidemije.
Več o tem si lahko ogledate na medmrežnih portalih:
Oglejte si tudi izjave prof. dr. med. Paula Cullena: Glede HEK-293- fetalnih celic, ki se v glavnem uporabljajo pri cepivih proti COVID-19 se pogosto trdi, da ne gre za tkiva namenoma abortiranih fetusov, ampak iz spontano splavljenih fetusov (zarodkov).
Dejstvo pa je, da se iz takšnih tkiv spontano splavljenih fetusov NE da pridobivati celične kulture na gojiščih. Iz tako pridobljenih tkiv pa NI možno gojiti celičnih linij.
Še več, tkivo, ki je namenjeno gojenju takšnih celičnih linij, morajo odvzeti še “sveže” in ga takoj uporabiti ali ohladiti.
Mimogrede, številka 293 kaže na to, da je verjetno šele pri 293. Poizkusu uspelo vzgojiti takšno celično linijo.
Zato je dokaj neverjetno, da je bil za razvoj cepiva HEK293 potreben samo en abortirani fetus.

Podatki iz 185 držav kažejo, da so pri prebivalcih z največjo precepljenostjo ugotovili največjo stopnjo umrljivosti za COVID-19.

Neka študija iz ZDA in Izraela kaže tudi na visoko umrljivost po cepljenju.
Cepljenje tako NE vpliva niti na okužbo niti na prenašanje virusa, kar mimogrede povedano, priznavajo tudi proizvajalci.
Edina prednost cepljenja, kakor pojasnjujejo uporabnikom, je najverjetneje omilitev težkega poteka bolezni, kar pa zanika vedno večje število bolnišničnega osebja, saj morajo na intenzivnih oddelkih obravnavati zmeraj več cepljenih pacijentov.
In končno, četudi bi bila cepiva moralno neoporečna, je treba upoštevati ugovore vesti vsakega posameznika, ne pa takšne ugovore prepovedati.
Ugovor vesti je brezpogojna vrednota.
Franz Jägerstätter je v tem oziru izstopajoči vzornik.
Iz medicinskega stališča sodijo mRNA inkekcije med gensko terapevtska sredstva.
Dolgotrajne študije v zvezi z njihovim učinkovanjem ne obstajajo.
Zato je njihova uporaba deklarirana kot pogojna.
Dokazi o pomanjklivem in kratkoročnem učinkovanju teh cepiv so v zadnjem času tako številna, da je zagroženo obvezno cepljenje postalo skrajno dvomljivo, da ne rečemo uničujoče.
Naj navedemo samo dva vira.
Pri večini bolnikov s COVID-19 (99,8%) po vsem svetu bolezen nima smrtnega izida.
Večinoma gre za lahko ali srednje težko obolevnost.
Zato veliko večino ljudi COVID-19 NE ogroža in NE potrebujejo cepljenja.
Na stotine medicincev zagotavlja, da 99% ljudi na podlagi obrambnega delovanja PROTITELES sami premorejo obrambni mehanizem proti COVID-19 in da se pri VEČINI LJUDI ob stiku z virusom sproži LASTNA IMUNOST, zatorej pri teh ljudeh cepljenje NIMA učinka.
V aktualni izjavi Zveznega ministrstva za zdravje, na zahtevo avstrijskega Ustavnega sodišča, z dne 18. Feb. 2022, je ugotovljeno, da otroci in mladina niso bili nikoli ogroženi, da je bila ena tretjina zaradi korone hospitaliziranih pacijentov sprejeta zaradi drugih bolezni in da je povprečna starost umrlih zaradi korone 82,8 let.
 
Razen tega dokazujejo uradne podatkovne banke, koliko uničujočih stranskih učinkov imajo cepiva, pri čemer je treba upoštevati, da je tudi državna ORF poročala, da je bilo objavljeno le malo število resničnih stranskih učinkov cepljenja.
En primer. Evropska podatkovna banka je objavila izsledke stranskih učinkov zdravil (EudraVigilance-Datenbank), stanje 17.01.2022, v zvezi s cepljenjem od začetka cepilne kampanje. V oklepaju je stopnja porasta od 10.01.2022:
> 1.387.759 primerov (+33.259) -> 21.251 smrti (+279) -> 397.681.
Videoposnetek nekega zdravnika na kliniki v Antwerpnu, med številnimi drugimi, pravi, da kdor verjame, da so intenzivni oddelki na bolnišnicah polni necepljenih pacijentov se moti.
Več o tem na portalu: https://www.youtube.com/watch?v=sahPiqbDEZ8 (22.02.2022) https://doctors4covidethics.org/wpcontent/uploads/2021/08/Vaccine-Risk-Benefit_updated-August-2021.pdf (22.02.2022). Celoten document je na ogled na: https://www.docdroid.net/ZlRoFcp/vfgh-pdf#page=3 (22.02.2022), glej še: https://science.orf.at/stories/3206228/ (22.02.2022) , težke posledice: (+11.281) otroci: > 20.410 primerov (+605) -> 109 smrti (+6) -> 8.236, težke posledice (+276)9.
Poleg tega, kdor misli, da ne obstajajo nikakršne ali nezadostne znanstvene študije o usodnih stranskih posledicah cepljenj proti COVID-19, naj si ogleda preko 1000 študij na to temo.
Trerba je tudi vedeti, da že od začetka kovidne krize kritične glasove strokovnjakov sistematično zatirajo, diskvalificirajo, smešijo, cenzurirajo ali pa jih ožigosajo z nečastnimi vzdevki kot je covidijot.

Hkrati so alternativni načini zdravljenja v medijih zamolčani in pogosto diskreditirani.

Ali niso zato predočeni podatki o katastrofalnih stranskih učinkih cepljenja jasen vzrok za poziv k ozaveščanju in popravkom?
Še na kratko o pravnih stališčih.
 

4. PRAVNI VZROKI

Vsi pravniki, tako v Avstriji kot Nemčiji opozarjajo, da je obvezno cepljenje protiustavno in nasprotuje človekovemu dostojanstvu in krši osnovno pravico do življenja in telesne nedotakljivosti.
Nadalje posega v osnovno pravico do verske svobode in ugovora vesti ter v pravice staršev do lastne vzgoje otrok.
Za zaključek naj na podlagi omenjenega povzamemo, da smo pastirji celotne črede.
Katoliška Cerkev ima osnovno nalogo, ne le spoštovati svobodo vesti posameznika, marveč jo tudi spoštovati, saj je vest skrito jedro in svetišče vsakega človeka.
To je kraj, kjer je človek sam z Bogom in čigar glas lako sliši (Gaudium et spes, 16).
Kongregacija za vero potrjuje v navedeni izjavi izstopajočo vlogo vesti:
Hkrati je tudi zdravemu razumu jasno, da cepljenje NI moralna vrednota in da je zato stvar svobodne odločitve.”
Nadalje se glasi besedilo, da je toliko bolj dopuščeno zaradi ugovora vesti odkloniti cepiva, ki so izdelani iz celic abortiranih fetusov.

Zaradi tega nasprotujemo nezakonitemu prisilnemu cepljenju in se na ta način pridružujemo našim vernikom v obrambo pred nezakonitimi posegi naše države.

Jezik s katerim govorimo naj bo jasen.
Tudi v času kovidne krize ugotavljamo, kako se lahko manipulira z besedami.
Glede obveznega cepljenja si lahko ogledate naslednje portale: https://drive.google.com/file/d/1vYgYlgqh_sQ02TXe3ytOhOuYUMEUwxwC/view (22.02.2022) Siehe auch (Stand 19.02.2022): https://impfnebenwirkungen.net/ema/tabellen/https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/ (22.02.2022)
Poleg tega je izčrpno stališče k osnutku zakona o obveznem cepljenju s katoliške perspektive, kot ga je zapisala pravna pisarna Rechtsmanufaktur Suntinger, Koroška: https://www.parlament.gv.at/PtWeb/api/s3serv/file/00e2080c-2bfe-41e3-a492- 44a5b21ffa4c (22.02.2022)
V resoluciji 2361 (2021) pa je celo Svet Evrope določil (27.01.2021), da cepljenje ne sme biti obvezno in nihče, ki ni cepljen, ne bo zato diskriminiran.
Na koncu pa NE smemo dopustiti, da bi avstrijska družba ostala razcepljena ali takšna ostala, saj vemo, kdo jo želi razklati.
Kot dušni pastirji se moramo boriti za edinost in resnico.
Besede, ki jih je Gospod Jezus Kristus povedal sv. Petru, si jemljemo k srcu.
Jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera. Ko se boš nekoč spreobrnil, utŕdi svoje brate.« (Lk 22,32)
Spreobrniti in utrditi.

Ker smo predolgo molčali, vas prosimo, da nam odpustite.

Našo nalogo utrjevanja vere želimo izpolniti s pričujočo izjavo.
Vprašanja prosimo naslovite na: priester22@gmx.at
Iskrena hvala.
Podpisani so duhovniki in diakoni, podpise pa hrani notar mag. Roland LUGER, Pfarrg. 27, 4240 Freistad
 
Za prevod se zahvaljujemo duhovniku Zorani Kodeli in njegovim podpornikom. 
🙏