041 789 319 satjam@gmail.com

Sprintamo, arhiviramo, prebiramo in po potrebi uporabimo pomembne dokumente spodaj kot uradna zakonska podlaga za odzivanje na pritiske testiranja in cepljenja s strani delodajalcev, policistov, inšpektorjev in ostalih uradnih oseb.

1.dokument: Uradna izjava – koronavirus PCR test in/ali CEPLJENJE (2 strani)

Pred PCR testom in cepljenjem ponudimo izvajalcu, da izpolni formular o prevzemu popolne pravne odgovornosti. Če ne prevzame odgovornosti s tem da ne izpolni formularja, imamo pravico test ali cepljenje zavrniti brez pravnih posledic, preganjanja ali drugih posledic zase. 1.pdf za print 2 strani >>

2.dokument: Pravna odgovornost / Odpustnica (1 stran)

V primeru hitrega ali PCR testa na zahtevo države mora izvajalec podpisati priloženi dokument o prevzemu odgovornosti. Če uradna oseba to odkloni, nima pravne podlage ali druge zakonske pravice da lastniku tega formularja onemogoča gibanje ali omejuje opravljati delo. 2.pdf za print 1 stran >>

3.dokument: Izjava o odgovornosti glede nošenja obrazne maske in razkuževanja rok (1 stran)

Ta uradni dokument uporabimo, kadar nas kdo prisiljuje na nošenje maske ali razkuševanje rok. Delodajalec, policist, varnostnik, inšpektor mora ob prisiljevanju na masko in razkuževanje, podpisati ta dokument ‘Izjava odgovornosti’, ker je takšno prisiljevanje zakonsko protiustavno. 3.pdf za print 1 stran >>

4.dokument: Pravno obvestilo o nameri uvedbe preiskave (1 stran)

V ta dokument vpišemo ime in priimek delodajalca, varnostnika, policista, carinika, ravnatelja, učitelja, inštruktorja, zdravnika, medicinskega delavca, agenta civilne zaščite, vojaškega delavca ali druge osebe, ki od nas zahteva izvajanje vladnih ukrepov, nevarnih za naše zdravje. Uradni osebi izročimo ta dokument, s katerim napovedujemo kazenski pregon v primeru nadaljnjega kontaktiranja in pisanja. 4.pdf za print 1 stran >>

5.dokument: Pisna izjava – Potrdilo za seznanitev z dejstvi za pravno jamstvo (1stran)

Uradna oseba, ki zahteva izvajanje ukrepa na osnovi vladnih odlokov, vpiše svoje podatke in podatke osebe, za katero se izvajanje ukrepa zahteva. Ta dokument velja za prijavo Policijski postaji in pristojnemu Okrajnemu sodišču za povrnitev materialne in nematerialne škode za katero podpisana uradna oseba polnopravno odgovarja neposredno po 26.členu ustave Republike Slovenije. 5.pdf za print 1 stran >>

6.dokument: Izjava za odklonitev tedenskega testiranja z zakonsko obrazložitvijo na drugi strani (2 strani)

Izjava z ustavnopravnimi izhodišči pravice do samostojnega odločanja o zdravljenju in pojasnilne dolžnosti kot osnova za uradno pravno odklonitev tedenskega testiranja. 6.pdf za print 2 strani >>

7.dokument: Nasveti civilne iniciative slovenskih pravnikov ‘CISP’ glede cepljenja in testiranja (3 strani)

Opisani so vsi primeri glede razvoja situacije v odnosu z delodajalcem glede cepljenja in testiranja. 7.pdf za print 3 strani >>

8.dokument: S strani pravnikov potrjen način za zaščito naših neodtuljivih pravic (5 strani)

Postopek zavrnitve testiranja s kompletno pravno obrazložitvijo. 8.pdf za print 5 strani >>

9.dokument: Ustavna pravica do pravnega sredstva in povračila škode, legitimiranje policistov (9 strani)

Nihče ne more prepovedati pravice do dela in vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe proti odločbam sodišč in drugih državnih organov. Naše in policistove pravice in dolžnosti, če nas ustavi za legitimiranje. 9.pdf za print 9 strani >>

10.dokument: Naravno pravo v slovenski ustavi (diplomsko delo 32 strani)

Osnove naravnega prava, ki nudi temeljni izhod iz klešč vladnih pritiskov. Velja za vse dežele sveta in omogoča svobodno življenje. 10.pdf za print 32 strani >>

11.dokument: Dr. Teršek memorandum o črni zgodovini prisiljenih medicinskih posegov (26 strani)

Memorandum o očitni in pravno nedopustni prisili ljudi v medicinske posege in o pravneo prepovedanem, eksperimentiranju z ljudmi. 11.pdf za print 26 strani >>

12.dokument: Koronska kriza (371 strani)

Prava znanost o vseh vidikih od začetka koronske krize slovenskih znanstvenih avtorjev. 12.pdf za print 371 strani >>

13.dokument: Analiza brisnih palčk PCR na Slovaškem – dokaz o genocidu (16 strani)

Znanstveni detajli proučevanja nevarnih brisnih palčk. 13.pdf za print 16 strani >>

14.dokument: Poljudna knjiga ‘Iluzije o cepivih’ (54 strani)

Resnice o cepivih s strani imunologinje svetovnega formata. 14.pdf za print 54 strani >>

15.dokument: Odgovor na vabilo NIJZ k cepljenju 18.08.2021 (10 strani)

Civilna iniciativa slovenskih pravnikov CISP je dala strokovni podgovor Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje NIJZ na protizakonita osebna pisma s povabilom na cepljenje. 15.pdf za print 10 strani >>

Spodaj je odličen 4 min glasbeni video kanadskega raperja: Just say No!

Raper: To ni medicinski nasvet, je le moje mnenje. Ker nisem zdravnik, enako pa Bill Gates NI zdravnik!

 

Just say No! = ‘Samo reci NE!’

Glasbeno sporočilo Kanade
MUSICIAN’S MESSAGE FOR CANADA

Glasbeni video ‘Samo reci NE!’ kanadskega glasbenika RC Rapper je požel vročo pozornost s svojim močnim sporočilom upora in preživetja.
The music video for “Just Say No” by Canadian musician RC the Rapper, caught The HighWire’s attention with its powerful message of resistance.

Govori o mladem umetniku v pomanjkanju svobode informiranja in nevarnih prekoračitvah kanadske vlade v soočanju s ‘covid pandemijo’.
Del talks to the young artist about the lack of information freedom and dangerous government overreach Canada is facing under the guise of the #Covid19 pandemic.

To ni medicinski nasvet, je le moje mnenje. Ker nisem zdravnik, enako pa Bill Gates NI zdravnik!
This is not a medical advice, it’s just my opinion. I am not a doctor and neither is Bill Gates!

 

 

Zaščita z obrazcem – Prepoved vpogleda v podatke pacienta v Centralnem registru >>

Peticija proti plačilu hitrih testov >>

Za zdrave ljudi je test nesmisel. Če se slabo počutiš, greš k zdravniku in ta te testira in diagnosticira glede na simptome in bolezni. Zdrave ljudi pa naj pustijo pri miru.

Testi NE potrdijo ali ovržejo suma na ta virus. Testi, ki nam jih Država protiustavno vsiljuje in jih MORAMO opravljati, ne bi smeli bit plačljivi, ker jih že plačujemo kot davkoplačevalci. Vsi delovni ljudje polnimo državno blagajno za razne domislice naše vlade, zato naj črpajo denar iz istega proračuna tudi za teste, ki so jih sami določili.

Nesmiselno je stalno testiranje zdravih ljudi, če nimamo znakov virusa in se počutimo dobro.