041 789 319 satjam@gmail.com

Odločitev vrhovnega sodišča:

Robert F. Kennedy mlajši, največji borec za zdravje otrok zadnja desetletja, je dobil veliko TOŽBO proti vsem FARMACEVTSKIM lobistom. Cepiva proti covidu niso cepiva. V sodbi vrhovno sodišče potrjuje, da je škoda, ki so jo povzročile genske terapije Covid mRNA, nepopravljiva.

Ker je VRHOVNO SODIŠČE najvišje sodišče v Združenih državah, NI več PRITOŽB. Pritožbe so bile izčrpane. Robert F. Kennedy v PRVI IZJAVI po zmagi sporoča, da je ta uspeh dosegel dosegel zaradi mednarodnega sodelovanja velikega števila pravnikov in znanstvenikov.

Ta razsodba odpira mednarodno merilo in še posebej razburjenje v Švici zaradi posebnega položaja s svojo zvezno ustavo.

Nürnberški zakonik v ustavi s členom 118b in zloraba genskega inženiringa pri ljudeh je v Švici prepovedana v skladu s členom 119 zvezne ustave. Temu je dodan še 230b člen kazenskega zakonika. Zato avtorjem te kovid cepilne agende 2030 grozi do 10 let zapora.

Zaradi te sodbe bo pozoren tudi preostali svet, ker Nürnberški zakonik velja mednarodno in je vključen tudi v 7. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. V primeru KAZENSKIH OBTOŽB mora izjava vključevati sklicevanje na škandal Contergan, za posebno težo pomembnosti teh obtožb. Politiko torej čaka vroča jesen.

Noben medij v Evropi še ne govori o tem. Na nas je, da širimo!

 

.

1. HR konferenca proti AGENDI 2030

U Ličkom Osiku održana prva Hrvatska ”Anti-Davos” konferencija

19.-21. avgusta 2022

je potekalo srečanje: »1. mednarodna konferenca na Hrvaškem za prekinitev Agende 2030« v pastoralnem središču župnije sv. Josipa v Ličkem Osiku, v HRIBIH. Simbolična GORSKA lokacija glede na to, da se sovražniki človeštva, manipulativna elita, vsako leto zbere v Davosu v švicarskih ALPAH. Zato bi to srečanje lahko poimenovali »hrvaški antidavos«.

  1. CILJ KONFERENCE
  2. URNIK IN UDELEŽENCI
  3. SKLEPI SREČANJA
  4. VTISI IN SPOROČILO

Tako kot v Davosu je bilo srečanje zaprtega tipa, udeležba pa je bila možna le s povabilom. Povabljeni so bili mediji, a po pričakovanjih so se odzvali le televizija Z1, portal Logicno in še nekaj drugih alternativnih portalov.

Sprejeta DEKLARACIJA, objavljena na portalu logično.com >>

7 točk DEKLARACIJE:

1. Človekove pravice so temeljne pravice vsakega človeka in so nadrejene vsem drugim zakonom
2. Vsak človek je edinstveno bitje v edinstvenem odnosu z živim svetom in Zemljo
3. Človek je bitje, ki presega materialno
4. Človek ima pravico do znanja o vseh življenjskih vprašanjih
5. Organizacija človeške skupnosti naj bo izraz človekovih človeških potreb in človekovih pravic
6. Človek ima pravico in odgovornost sodelovati pri organizaciji življenja skupnosti
7. Dolžnost vsakega človeka je omogočiti in varovati naraven potek otrokovega zorenja

Udeleženci so bili zelo raznoliki, iz vseh sfer družbe in znanosti:

Prisotni so bili akademiki, profesorji, doktorji medicine, novinarji, civilni aktivisti, predstavniki društev, cerkveni dostojanstveniki, uredniki alternativnih portalov in blogov (Istinom protiv laži, Hrvatski ratnik, HOP…) itd. Paneli so potekali v petek in soboto, nedelja pa je bila namenjena tematskim delavnicam in oblikovanju smernic za nadaljnje korake.

CILJ KONFERENCE: Nujnost organizacije 1. mednarodne konference na Hrvaškem za suspenz Agende 2030 – “ZDRUŽENI ZA ČLOVEKA” izhaja iz našega trdnega prepričanja, da se pod plaščem splošnih, evfemistično in idealistično razglašenih ciljev Agende 2030 skrivajo povsem drugi cilji skrite – totalne digitalizacije družbe in transhumanizem ter vzpostavitev ne-izbrane in ne-transparentne, centralizirane, totalitarne in tiranske »one world governance« pod strogim nadzorom nadnacionalnih organizacij in velikih korporacij.

Cilji Agende 2030 ne samo, da NISO v dobrobit človeka, niti NE ustvarjajo harmoničnega in humanega sveta, ki bi ga ustvaril človek in za človeka. Imajo namen izničiti dostojanstvo človeka in nedotakljivost njegove fizične in psihične integritete. Medtem ko smo že lahko videli, da se nosilci Agende 2030 ne obotavljajo pri teptanju in omejevanju temeljnih človekovih pravic, cenzuri in uporabi drugih totalitarnih, nedemokratičnih in nehumanih metod.

Eden od ciljev te konference je poskusiti predvideti prihodnja ravnanja snovalcev in nosilcev Agende 2030 ter predstaviti predloge kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih načinov delovanja ter konkretnih ukrepov za zaustavitev Agende 2030 in izgradnja družbe, v kateri so na prvem mestu ljudje, NE dobiček ali popoln nadzor prebivalstva.

URNIK IN UDELEŽENCI:

V petek 19. avgusta, je bila okrogla miza na temo Vloga neodvisnih medijev pri oblikovanju družbe, na kateri je sodeloval Petar Jasak, odgovorni urednik portala Logično. Zatem je potekal panel z naslovom »Prisila enakosti – utopija enakosti«, na katerem so sodelovali: Marija Divić, dr.med., Don Josip Mužić, Josipa Rodić, dr.med., Ivana Pavić, dr.med.

V soboto, 20. avgusta, so potekali naslednji paneli z udeleženci:

1. »Zdravje in dobro počutje ljudi pod plaščem pandemije«. Akademik Krešimir Pavelić, Ivana Pavić dr.med., Akademik Srećko Sladoljev, Anita Šupe univerzitetne izobrazbe.

2. »Kakovostna izobrazba – pogoj za preživetje in prihodnost človeka«: Nada Jurinčić dr.med., Sandra Pavelić Kraljević, Deniza Marasović logopedinja, Ružica Razum.

3. “Sodelovanje za pravičnost in mir“: Ivana Đirlić Šinđija, Josip Jurčević, Lidija Gajski, dr.med., Ivana Poljakovića

4. »Podnebje, energija in tehnologija v odnosu do človeka 21. stoletja – nas je na planetu preveč?«: Ankica Kosovec Krželj, Stipe Kutleša, Hrvoje Penda, Darko Rakić, dipl. inž., Slavica Aranđelović iz Beograda, dr. Semir Osmanagić iz Sarajeva, fra Mario Knezović, Melita Milenković in Velimir Ponoš iz Zagreba so se pridružili video klicu.

Poleg vseh naštetih je pri organizaciji celotnega dogodka sodelovalo še veliko drugih znanih aktivistov:
– od nepogrešljivega Andrije Klarića,
– do aktivistov gibanja Svoboda skupaj,
– Sindikata vzgojiteljev,
– Sindikata svoboda dr. Zakon in enakost policistov,
– Društvo žvižgačev Republike Hrvaške,
– Hrvaško društvo za zaščito pred elektromagnetnim sevanjem,
– Združenje staršev HURA in mnogi drugi.

V močni zasedbi je bil zastopan tudi Portal Logično. Prisotni so bili odgovorni urednik Petar Jasak ter kolumnista Danijel Klaić in Elvisa Jasak, preko video povezave pa se je pridružil Velimir Ponoš. Prisotna je bila tudi Arna Šebalj.

SKLEPI SKUPŠČINE: V nedeljo, 21. avgusta, so potekale tematske delavnice po skupinah. Cilj je bil izmenjati ideje in sklepati za nadaljnje ukrepanje.

Delovne skupine so sprejele sklepe in oblikovale izjavo oziroma predlog izjave, ki ga bodo pregledali strokovnjaki in znanstveniki, ki niso sodelovali pri delu tematskih skupin, želijo pa tudi prispevati.

Ko bo izjava v celoti definirana, boste o njeni vsebini obveščeni na našem portalu. Pričakujemo tudi video posnetke nekaterih omenjenih plošč, ki jih bomo tudi objavili. Oboje pričakujemo do konca tega tedna.

MOJI VTISI S SREČANJA IN SPOROČILO VSEM UDELEŽENIM

Osebno menim, da je bilo druženje zelo koristno in produktivno, saj je omogočilo velikemu številu inteligentnih in prebujenih ljudi, da so se v daljšem časovnem obdobju, tudi 3 dni, bolje spoznali, pogovarjali in izmenjevali ideje. v zelo neformalnem okolju. Prav to skušajo globalni manipulatorji onemogočiti s svojimi zaporami in cenzuro profilov na družbenih omrežjih. Vse pohvale organizatorjem z upanjem, da bo takih dogodkov še veliko! Organizacija je bila odlična.

Sprejeta je bila naslednja deklaracija (spodaj) >>

Donosimo deklaraciju prve Hrvatske konferencije za obustavu Agende 2030

»S ponosom in veseljem vam predstavljamo DEKLARACIJO –  ZDRUŽENI ZA ČLOVEKA. Je rezultat skupnega dela, idej, misli, resnice, življenjskih vrednot in teženj vseh udeležencev 1. mednarodne konference za prekinitev Agende 2030-ZDRUŽENI ZA ČLOVEŠTVO.

Verjamemo, da se boste tudi vi prepoznali v vrednotah, ki so v izjavi močno poudarjene. Hvala vsem sodelujočim, ki ste cele dneve izjemno trdo delali na deklaraciji, da bi predstavili duh časa, v katerem živimo, neodtujljivost človekovih pravic in naše vrednote, od katerih ne odstopamo.«

7 točk DEKLARACIJE – ZDRUŽENI ZA ČLOVEKA

Vsak človek je edinstveno bitje narave, ki ima temeljne in neodtujljive človekove pravice, ki mu pripadajo že po njegovem rojstvu in obstoju. Iz teh pravic izhaja obveznost varovati življenje vsakega človeka, spoštovati ga kot duhovno, razumno, čustveno, biološko in socialno bitje.

Živimo v globalistični dobi, kjer smo priča brutalnim kršitvam človekovih pravic. Pod krinko pandemije se države poslužujejo terorja in postopoma uvajajo totalitarni red. Kljub znanstvenim dokazom o škodljivih posledicah pandemične politike skoraj vse države vztrajno nadaljujejo z najbolj strupenimi medicinskimi posegi v zgodovini, ki radikalno ogrožajo zdravje in življenja svojih narodov in celotne človeške populacije. S tem neposredno kršijo Nürnberški zakonik, ki je bil sprejet po koncu druge svetovne vojne z namenom, da se tako množični zločini nikoli več ne ponovijo.

Smo na prelomnici v zgodovini, kjer je ogroženo preživetje celotnega človeštva. Zato odločno apeliramo na temeljne človekove pravice in poudarjamo dostojanstvo človeka in družbene vrednote kot temelj bolj humanega sveta, ki ga gradimo za človeka.

S to deklaracijo podpiramo vse pozitivne dosežke civilizacije, ki potrjujejo človekove pravice vsakega človeka in predstavljajo vrednote, ki so vgrajene v Splošno deklaracijo ZN in druge dokumente s področja človekovih pravic.

Preambula Splošne deklaracije ZN o človekovih pravicah poudarja obveznost spoštovanja dostojanstva, enakih in neodtujljivih pravic vseh članov človeške družine, ki predstavljajo temelj svobode, pravičnosti in miru v svetu:

1. Človekove pravice so temeljne pravice vsakega človeka in so nadrejene vsem drugim zakonom
2. Vsak človek je edinstveno bitje v edinstvenem odnosu z živim svetom in Zemljo
3. Človek je bitje, ki presega materialno
4. Človek ima pravico do znanja o vseh življenjskih vprašanjih
5. Organizacija človeške skupnosti naj bo izraz človekovih človeških potreb in človekovih pravic
6. Človek ima pravico in odgovornost sodelovati pri organizaciji življenja skupnosti
7. Dolžnost vsakega človeka je omogočiti in varovati naraven potek otrokovega zorenja

1. Človekove pravice so temeljne pravice vsakega človeka in so nadrejene vsem drugim zakonom

Človekove pravice pripadajo človeku ne glede na raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno poreklo, premoženjsko, rojstno ali drugo stanje, pa tudi ne glede na politični, pravni ali mednarodni položaj države ali ozemlja. kateri pripada. Človekove pravice so nad zakoni vseh držav in vloga države je zagotoviti njihovo oživitev in zaščito.

Kljub splošno sprejetim načelom in vrednotam smo priča, kako veliko držav zavestno, represivno in brez primere odpravlja ali krši mednarodne konvencije o človekovih pravicah. Poljubno razlagajo dejstva in sklepajo s številnih strokovnih in znanstvenih področij, izločajo številna znanstvena dejstva in ukinjajo znanstvene razprave z namenom popolnega nadzora nad prebivalstvom.

Nedopustno je ogrožati človekovo dostojanstvo in nedotakljivost njegove telesne in psihološko integriteto in pozivamo vse ljudi, da se združimo in se temu zoperstavimo.

2. Vsak človek je edinstveno bitje v edinstvenem odnosu z živim svetom in Zemljo

Samozavedanje in zavestno spoznanje skozi ustvarjalni proces mišljenja je edinstvena človeška lastnost za samospoznavanje, pridobivanje izkušenj in spoznavanja življenja nasploh. Vsaka oseba ima pravico do individualnega izražanja vseh lastnosti, ki so del njegove narave, in do dela na samorazvoju s svojo svobodno voljo. Nedopusten je vsak poskus in dejanje diskriminacije teh posameznih človeških lastnosti, človeka in kakovosti človeške družbe.

3. Človek je bitje, ki presega materialno

Duhovnost in duhovni razvoj sta najnujnejši človekovi potrebi, brez katerih človek ni celovit.

Svoboden človek, ki deluje iz svobodne volje, zgrajene na morali, lahko oživi spoznanje o večdimenzionalnosti življenja. Brez te svobodne volje človek nima ne vesti ne presoje
moralnost svojega ali tujega dejanja.

Vztrajanje pri materialistični ideologiji naše dobe, sprejemanje le fizičnega sveta kot resničnega je vodilo v degradacijo človeka in vseh njegovih pravih vrednot in vrlin ter propad vladanja
človeška družba.

4. Človek ima pravico do znanja o vseh življenjskih vprašanjih

Vsakdo ima pravico in svobodo pridobivati ​​znanja na vseh področjih življenja z lastnimi izkušnjami, razvojem in delovanjem. To je edini način za pravilno spoznavanje lastnega življenja in vsakršno vsiljevanje človeku omejitev z namenom zanikanja tovrstnih izkušenj je nenaravno, nasilno in posega v samo bistvo življenja.

5. Organizacija človeške skupnosti naj bo izraz človekovih človeških potreb in človekovih pravic

Humana človeška skupnost bi morala biti organizirana v skladu z vsem življenjem na Zemlji in svojih lastnih virov. To je mogoče le z vzpostavitvijo sistema, ki ni globalističen totalitaren, ki spoštuje enakost, demokracijo in svobodo posameznika. Takšen sistem pomeni pravico ljudi do samoorganiziranja na vseh področjih človekovega življenja.

Zato je totalitarna Agenda 2030, ki so jo oblikovali interesi zelo majhne skupine ljudi na škodo vsega človeštva, nesprejemljiva.
Agenda temelji na transhumanizmu z namenom odpraviti naravnost človeka in trajno vzpostaviti popoln nadzor nad vsemi živimi bitji in naravnimi viri.

6. Človek ima pravico in odgovornost sodelovati pri organizaciji življenja skupnosti

Organiziranje življenja človeških skupnosti mora slediti organskim procesom, ki iščejo nenehne izboljšave in nove rešitve, prilagojene človeški naravi.

Protičloveški programi in agende so izjemno nevarni in kot taki nenaravni ter nujno vodijo v vzpostavitev nedemokratičnih in totalitarnih sistemov. Vsak človek ima torej pravico in odgovornost sodelovati pri organiziranju neposrednega življenja skupnosti in je poklican nasprotovati in zavračati vsiljene in nenaravne agende.

7. Dolžnost vsakega človeka je omogočiti in varovati naraven potek otrokovega zorenja

Otrok je največje bogastvo človeštva.

Otrok je dobesedno človek v razvoju in najpomembnejši življenjski člen v tem procesu, zato si zasluži najglobljo človekovo ljubezen.

Žal živimo v času, ko je zorenje otrok močno moteno, naložene so jim osnovne pravice in nenaravne obveznosti.

Zato je dolžnost vsake matere in očeta ter vsakega odgovornega in zrelega človeka, da otroke zaščiti pred vsemi vrstami zlorabe in omogočiti naraven potek zorenja vsakega otroka.

 

S to izjavo potrjujemo, da za vedno ohranjamo neodtujljive človekove pravice, svobodo in dostojanstvo, ki je osnova našega obstoja.