041 789 319 satjam@gmail.com
ZDRAVNIKI IZ VSEGA SVETA so v soboto 10.9. ob 11.uri podpisali Deklaracijo o mednarodni medicinski krizi zaradi bolezni in smrti, povezanih s “cepivi” proti kovidu-19. Virtualno so se srečali vrhunski zdravniki iz vse Indije in zdravniki iz 34 držav.

 

DEKLARACIJA

 
Zdravniki in znanstveniki z vsega sveta izjavljamo, da obstaja mednarodna medicinska kriza zaradi bolezni in smrti, ki so povezane z uporabo izdelkov, znanih kot “COVID-19 cepiva”.
V državah, kjer je večina prebivalstva prejela tako imenovana cepiva COVID-19, smo trenutno priča povečani umrljivosti. Nacionalne in mednarodne zdravstvene ustanove te prekomerne umrljivosti do zdaj niso niti dovolj raziskovale niti preučevale.
Posebej zaskrbljujoče je veliko število nenadnih smrti pri prej zdravih mladih ljudeh, ki so bili cepljeni s temi “cepivi”, pa tudi veliko število splavov in perinatalnih smrti, ki še niso bile raziskane.
Tudi uradno so poročali o velikem številu neželenih stranskih učinkov, vključno z hospitalizacijami, trajnimi invalidnostmi in smrtnimi primeri, povezanimi s tako imenovanimi “cepivi COVID-19”. To število nima primere v svetovni zgodovini cepljenja.
 
Če preučimo poročila v sistemu VAERS od CDC, britanskem sistemu YELLOW CARD SYSTEM, avstralskem sistemu za spremljanje neželenih dogodkov, evropskem sistemu EudraVigilance in podatkovni zbirki VigiAccess Svetovne zdravstvene organizacije, je bilo do danes zabeleženih več kot 11 milijonov prijav neželenih učinkov in več kot 70 000 smrti, ki so bili povezani s cepljenjem z izdelki, imenovanimi “COVID-19 cepiva”.
Vemo, da te številke predstavljajo le od 1-2 % od vseh dejanskih primerov, ker mnogi ne prijavijo ali pa jim prijavo zavrnejo.
 

Soočamo z resno mednarodno medicinsko krizo, ki jo morajo priznati in kritično obravnavati vse države, zdravstvene ustanove in medicinsko osebje po vsem svetu.

 
Zato je treba nujno sprejeti naslednje ukrepe:
Po vsem svetu je treba ustaviti nacionalne kampanje cepljenja z izdelki, znanimi kot “COVID-19 cepiva”.
Preiskati je potrebno vse nenadne smrti ljudi, ki so bili pred cepljenjem zdravi.
Potrebno je izvajati programe za zgodnje odkrivanje srčno-žilnih bolezni, ki bi lahko privedli do nenadne smrti, z analizami, kot sta D-dimer in troponin, pri vseh, ki so bili cepljeni z izdelki, znanimi kot “COVID-19 cepiva”, ter programe za zgodnje odkrivanje nevarnih tumorjev.
Potrebno je izvajati raziskave in zdraviti žrtve neželenih učinkov po prejemu tako imenovanega COVID-19 cepiva.
Potrebno je izvesti analize sestave cepiv Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac, Sputnik in vseh drugih izdelkov, znanih kot “COVID-19 cepiva”, s strani neodvisnih raziskovalnih skupin, ki niso povezane s farmacevtskimi podjetji in niso v navzkrižju interesov.
Potrebno je izvesti študije o interakcijah med različnimi sestavinami tako imenovanih “COVID-19 cepiv” ter njihovih molekularnih, celičnih in bioloških učinkih.
Potrebno je uvesti psihološko pomoč in nadomestila za vse osebe, ki so zbolele ali postale invalidne zaradi tako imenovanih COVID-19 cepiv.
Potrebno je uvesti in spodbujati programe psihološke pomoči in nuditi odškodnino za družinske člane oseb, ki so umrle zaradi cepljenja z izdelkom, imenovanim “COVID-19 cepiva”.
 
Izjavljamo, da smo se zaradi velikega števila bolezni in smrti, povezanih s “cepivi proti COVID-19”, znašli v mednarodni medicinski krizi brez primere v zgodovini medicine. Zato zahtevamo, da se regulativne agencije, ki nadzorujejo varnost zdravil, ter zdravstvene ustanove v vseh državah skupaj z mednarodnimi ustanovami, kot so WHO, PHO, EMA, FDA, UK-MHRA in NIH, odzovejo na to izjavo in ukrepajo v skladu z osmimi ukrepi, zahtevanimi v tej deklaraciji.
Ta deklaracija predstavlja skupno pobudo številnih strokovnjakov. Vse zdravnike, znanstvenike in strokovnjake zato pozivamo, naj jo podprejo, da tako skupno izvedemo pritisk na vse vpletene subjekte in spodbudimo preglednejšo zdravstveno politiko.