041 789 319 satjam@gmail.com

 

Del Aškerčeve pesmi Čaša nesmrtnosti.

Ni potrebno nič veliko študirati, ampak gojiti vrline, sam sebe nenehno vzgajati za dobro.

Čaša tvoja je – življenje tvoje!
Sam napolni z večnosti jo lekom!
Čaša tvoja je življenje tvoje.
Vlivaj vanje vsak dan dela dobra,
dela slavna za rojake svoje,
za rojake in za domovino!
Zlega čina pa ni jedna kaplja
v čašo nikdar ti ne kani toto!
Prej ne nehaj vlivati v posodo
dokler polna ti ne bo do roba,
dokler polna čisto ni do – groba!…
Truplo tvoje pač strohni v gomili,
ali čaša tvojih del ostane!
Narod tvoj bo pil iz čaše tvoje,
s pitjem njenim bode se napajal –
v delih svojih živel sam boš večno!…

Čaša nesmrtnosti je pripovedna pesem, snovno oprta na zgodovino Orienta, v kateri je izražena misel, da je človekovo bivanje utemeljeno na dobrih delih in služenju prihodnjim rodovom. Pesem je izšla leta 1890 v zbirki: Balade in romance.